Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö -hanke

Hankkeen taustalla on kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman kaivannaisteollisuuden toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän toimenpidesuositus kaivannaisalan asiantuntijan saamisesta TE-keskuksiin (nyk. ELY-keskus). Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö- hanke perustettiin Lapin liiton, Lapin TE-keskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeena 2009. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2009 - 31.7.2012. Toimialapäällikön sijoituspaikka on Lapin liitto, joka vastaa hankkeen toteutuksesta.

Hankkeen keskeisenä päämääränä on edistää ja koordinoida kaivos- ja kivialan kehittymistä sekä niihin liittyviä infrastruktuurin, logistiikan, työvoiman ja koulutuksen, tutkimuksen sekä yritysverkostojen toimenpiteitä.

Toimialapäällikön tehtäviä ovat mm:

 • Kehittämistoimien koordinointi ja kaivosklusterin vahvistaminen
 • Asiantuntijatehtävät ja työryhmiin osallistuminen suunnittelu-, hanke- ja kaavoitustoimintaan liittyen
 • Toimialakehityksen seuranta, raportointi ja tiedonvälitys
  - toimialaraportit
  - rahoitusnäkemykset
  - hakkeisiin liittyvät asiantuntijalausunnot
  - toimialapäivät ja asiantuntijatapaamiset
 • Lapin teollisuusstrategian laatiminen

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2009 - 31.7.2012. Toimialapäällikön sijoituspaikka on Lapin liitto, joka vastaa hankkeen toteutuksesta.

Kaivostoiminnalla ja kivenjalostuksella on keskeinen elinkeino- ja aluepoliittinen merkitys Lapissa, Kainuussa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Lappi on rikas jalometallien ja muiden kaivannaisten esiintymisalue. Malminetsintään liittyviä toimenpiteitä ja koeporaustoimintaa on käynnissä eri puolilla maakuntaa. Luonnonkiven jalostuksen vahvoja alueita ovat Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Kainuu.