Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin matkailuportaalin kehittämishanke

Toteuttamisaika: 1.1.2012 - 31.10.2012
Rahoitus: Maakunnan kehittämisraha
Budjetti: 80 000€

Hankkeen tavoitteet ja tehtävät

  • Luoda alueellinen matkailuportaali Lapin matkailubrändin ja tuotemarkkinoinnin hallintaan. Palvelun tavoitteena on tarjota yhteisiä teknisiä alustoja ja palveluita sekä yhteisiä toimintaprosesseja ja tiedontuotantomahdollisuuksia siten, että siitä muodostuu esteettinen, selkeä ja helppokäyttöinen kokonaisuus käyttäjille (matkailijat, matkailualan yhteistyökumppanit, lehdistö) alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Kehittää matkailuportaalia asiakaslähtöisenä markkinointivälineenä.
  • Määrittää matkailuportaalin palvelutehtävät ja sen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset yhteistyössä Lapin matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hankkeen tuloksena muodostuu suunnitelma siitä, mihin suuntaan Lapin matkailuportaalin palvelutarjontaa tulee kehittää.
  • Suunnitella matkailuyrityksiä palveleva sähköinen tuotemarkkinointimalli, joka tuo lisäarvoa heidän liiketoiminnalle ja uusien asiakkaiden tavoittamiselle. Tarkalla ja tehokkaalla tuotemarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan Lappilaisten matkailuyritysten myyntiä.
  • Kartoittaa verkkopalvelulle sopiva tekninen järjestelmä. Selvittää millaisia ohjelmistoja, ohjelmointityötä ja ylläpitoresursseja tarvitaan. Lisäksi selvitetään avoimen lähdekoodi-järjestelmän räätälöintimahdollisuudet verkkopalvelun tarpeisiin. Selvityksessä otetaan huomioon myös mahdolliset portaalin integraatiot muihin järjestelmiin, tiedon haku sekä mahdolliset sisältöyhteistyöt (MEK-maaportaali, matkailualuesivustot, yhteistyökumppanit, aikakausijulkaisut). Hankkeen toteutuksesta vastaa osa-aikainen projektipäällikkö Sisai Ahola tiiviissä yhteistyössä
    matkailualueiden ja muiden matkailutoimijoiden kanssa

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvat Lapin matkailutoimijat, matkailuyritykset. Pääkohderyhmänä ovat loppukäyttäjät: kotimaan ja ulkomaan matkailijat, matkailuyritykset ja media.

Hanke käynnistetään matkailualuekierroksella, jossa tiedotetaan hankkeesta ja samalla kartoitetaan alustavasti matkailualueiden tavoitteita matkailuportaalin verkkopalvelun strategiasta. Matkailun alueorganisaatioihin tullaan ottamaan yhteyttä pikapuoliin aluekierroksen aikataulujen sopimiseksi.

Hanke toteutetaan konsultointityönä, joka sisältää portaalin palvelutehtävät ja teknisen alustan määrittelyn.

Portaalin esiselvitys
Esiselvitystä varten tullaan järjestämään yhteistyökumppaneille ja yrityksille työpajamäärittelytilaisuus kevään aikana. Työpajassa käsitellään matkailuportaalin palvelutehtävät ja sen toiminnalliset sekä tekniset vaatimukset. Muodostetaan kuva, mihin suuntaan portaalin palvelutarjontaa tulee kehittää.

Teknisen alustan kartoitus
Konsultaation pohjalta syntyy ehdotus sisällön toteutussuunnitelmasta ja teknisestä alustasta. Tämän pohjalta voidaan käynnistää portaalin toteutusvaihe (vaihe 2/2) projektin päätyttyä.