Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

"Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä!"

taloushallinnon kehittämishanke 2020-2021

”Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä!” –taloushallinnon kehittämishankkeen tavoitteena on harvaan asutun kunnan taloushallinnon raportoinnin automatisointi, Kuntatieto-ohjelmaan valmistautuminen, tuotteistaminen, kustannuslaskennan yhtenäistäminen ja sitä kautta lappilaisten kuntien / harvaan asuttujen kuntien vertailtavuuden parantaminen.

Hanketta viedään eteenpäin viiden kokonaisuuden kautta, jotka ovat:

1) Automaattinen sujuva tiedonsiirto,
2) Tietosisältöjen kehittäminen,
3) Tiedolla johtaminen,
4) Järjestelmien parempi hyödyntäminenja
5) Toimintavarmuus.

Näitä kokonaisuuksia läpileikkaavia teemoja ovat viestintä, tilannekuvan jatkuva päivittäminen ja osaaminen. Hanke toimii tarvittaessa myös hankekuntien kehittämisen lisäresurssina.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

Hankkeen viiden kokonaisuuden kautta tavoitellaan sitä, että hankekunnissa siirrytään yhdenmukaisiin tilastointipohjiin, ja tietosisältöihin, jotka helpottavat organisaatioiden siirtymistä Kuntatieto-ohjelmassa esitettyihin vaatimuksiin. Hankkeessa talousraportoinnin automaatio nähdään keinoksi, niin vähentää päällekkäistä kirjaustyötä kuin mahdollistaa tästä vapautuva aikaresurssi kohdennettavaksi kuntia paremmin palveleviin kokonaisuuksiin tai toimiin. Tietosisältöjen, tilastointipohjien ja automaation kautta myös hankkeen kolmanteen kohtaan eli tiedolla johtamiseen voidaan vaikuttaa. Tiedolla johtamisen kokonaisuudessa hankkeessa pyritään selvittämään muun muassa hankekuntien johtoryhmien tarvetta tiedon visualisointiin, ja miten tietoa voidaan jakaa avointen rajapintojen kautta myös muiden kuin organisaation itsensä hyödynnettäväksi.

Hankekunnissa olevien järjestelmien paremmalla hyödyntämisellä ja toimintavarmuuden lisäämisellä tavoitellaan mahdollisuutta rakentaa lappilaisten kuntien verkosto, jossa kunnat niin halutessaan voivat tehdä laajempaa yhteistyötä. Yhteistyö voi olla yhteisten resurssien tai varahenkilöstön muodostaminen, yhteiset hankkeet, koulutukset tai muut vastaavat keinot, joilla kunnat voivat parantaa tai luoda lisäarvoa organisaatioidensa toimintaan. Viestintä, tilannekuvan päivittäminen, sekä osaaminen nähdään näitä tavoitteita läpileikkaavina teemoina. Näillä pyritään varmistamaan, että jokaisella kunnalla on mahdollisuus niin osallistua, tuottaa tietoa kuin hyödyntää sitä koko hankkeen aikana, ja rakentuvan verkoston kautta myös sen jälkeen. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 517 000 euroa, ja sille on myönnetty valtiovarainministeriön digikannustin tukea, joka on 85% hankkeen kustannuksista. Hankkeen omarahoitusosuudesta (15 %) vastaavat hankekunnat ja Lapin liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.11.2021 ja hanketta hallinnoi Lapin liitto.

Hankkeessa mukana olevat hankekunnat :

Inari, Enontekiö, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Salla, Savukoski, Simo, Tervola ja Ylitornio.