Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Strategiasta käytäntöön

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat aloittaneet vuonna 2018 ylimaakunnallisen yhteistyön, jonka tavoitteena on vastata koko alueen elinkeinojen murroksen luomiin haasteisiin. Yhteistyön tuloksena syntyi IP-alueen älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019-2023 .

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa - Strategiasta käytäntöön -hankkeen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä IP-alueella älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamiseksi. Hankkeessa tuotetaan IP-alueen olemassa olevien innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan tukipalveluja elinkeinoelämälle. Lisäksi hankkeessa tuetaan strategian toimeenpanoa kehittämällä IP-alueen yhteistä sidosryhmätyöskentelyä sekä viestintää.

Hankkeessa ovat mukana Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Hankeaika: 8.5.2019 - 7.5.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset 499 620 € josta EAKR- ja valtion rahoitus 399 696 €. 


ELMO -yhteistyön edistymistä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, voit seurata  hankkeen verkkosivulta  sekä Twitterissä tunnisteella @elmo_enf .