Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme? Lapin liitto on maakunnan kehittäjä ja Lapin etujen ajaja. Lappilaisten kuntien muodostama kuntayhtymä ja noin 50 ammattilaisen kehitysorganisaatio tarjoaa hyvän näköalapaikan pohjoisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehityskulkuihin. Tervetuloa joukkoomme!      

Haemme ohjelmapäällikköä Kolarctic CBC-ohjelmaan

Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelma on Euroopan Komission, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhdessä rahoittama ohjelma. Ohjelman rahoitus mahdollistaa yhteistyöhankkeiden toteuttamisen Euroopan unionin raja-alueella yhdessä määritellyillä painopistealueilla. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa ohjelman toimeenpanosta.

 

Nyt etsimme Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelmalle uutta OHJELMAPÄÄLLIKKÖÄ

Ohjelmapäällikkönä vastaat Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelman toteutuksesta ja toimeenpanosta sekä yleisestä hallinnosta. Olet vastuussa yhdessä Kolarctic-tiimin kanssa toteutettavien rahoitus-hakujen suunnittelusta ja ohjelman tiedottamisesta, rahoitussopimusten valmistelusta sekä muutos-päätösten hyväksymisestä ja hankkeiden valvonnasta. Ohjelmapäällikkönä toimit seurantakomitean esittelijänä ja vastaat Kolarctic CBC - ohjelman ja muiden rahoitusohjelmien välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon toteutumisesta sekä ohjelman sivutoimipisteiden toiminnan ohjauksesta. Ohjelman toteuttamiseen liittyvät neuvottelut Euroopan Komission ja ohjelmaan osallistuvien maiden kanssa kuuluvat myös osaksi tehtäviäsi.

Työtehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien maiden, muiden CBC-ohjelmien sekä Euroopan komission kanssa, mikä edellyttää sinulta hyviä yhteistyötaitoja ja sujuvaa sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa, hyviä neuvottelutaitoja sekä kokemusta kan-sainvälisestä yhteistyöstä sekä tiimityöstä. Tehtävät edellyttävät Suomen lainsäädännön tuntemusta hallinnon ja kehittämisrahoituksen osalta joten sinulla on oltava sujuva suomen kielen taito. Muiden ohjelma-alueen kielten taito (ruotsi, norja, venäjä) katsotaan eduksi tehtävän hoitamiselle. Vahva kokemus EU-rahoitusohjelmista on edellytys tehtävien hoitamiselle. Olisi hienoa, jos sinulla on lisäk-si kokemusta yhteistyöstä Euroopan Komission kanssa ja/ tai rajayhteistyöohjelmista.

Virka on voimassa toistaiseksi, siihen valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virka sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaluokkaan 3 (4 220 €-4 600 €), siihen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja sen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 3.3.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella info@lapinliitto.fi merkinnällä "Ohjelmapäällikön virka".

Lisätietoja antavat kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578 sekä maakuntajohtaja Mika Riipi puh. 044 767 4200