Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

Lapin liitolla on elo-syyskuussa 2019 auki neljä työpaikkaa. Vastaako sinun osaamisesi juuri Lapin kuntien kansainvälisyyshankkeen tehtäviä? Olisitko oiva tyyppi matkailukoordinaattoriksi? Vai sykkiikö sydämesi tilastoille? Lue lisää alla olevista kuvauksista ja laita hakemuksesi tulemaan Lapille positiivista potkua antavaan joukkueeseemme!

 

20.8.2019

Kiinnostaako kansainvälinen toiminta sinua? Haluatko olla edistämässä Lapin kuntien kansainvälistä toimintaa? Lapin liitto hakee Rovaniemelle

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ JA PROJEKTIKOORDINAATTORIA

määräaikaisiin tehtäviin Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeeseen. Toimet täytetään 1.10.2019 lähtien hankkeen päättymiseen 31.8.2021 asti.

Projektipäälliköllä on vastuu projektin etenemisestä hankesuunnitelman mukaisesti. Hän johtaa projektin toteutusta, suunnittelee ja koordinoi hankkeen puitteissa tehtävää kuntayhteistyötä ja hankkeessa valmisteltavien pilottien kokoon juoksemista. Projektipäälliköltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta kuntakentältä, mieluiten kunnan elinkeinotoimesta. Haemme toimeen yhteistyö- ja esiintymiskykyistä, aktiivista viestintäorientoitunutta verkostoitujaa, jolla on kokemusta kansainvälisistä tehtävistä ja EU:n toimielinten tuntemusta. Hyvä englanninkielen taito on välttämätön. Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkajärjestelmä 2-palkkaluokkaan, jossa tehtäväkohtainen palkka on  4200-4600 €/kk. Palkka määräytyy osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Projektikoordinaattori toimii projektipäällikön vasempana kätenä vastaten hankkeen hallinnollisista tehtävistä, maksatushakemusten laatimisesta sekä monenlaisista käytännön asioista kuten tapahtumien ja matkojen käytännön järjestelyistä. Projektikoordinaattorilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hyvää englanninkielen taitoa. Viestintäosaaminen lasketaan isoksi plussaksi.

Projektikoordinaattorin palkka sijoittuu Lapin liiton palkkajärjestelmä 5-palkkaluokkaan jossa tehtäväkohtainen palkka on   2900-3300 €/kk. Palkka määräytyy osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Projektipäällikön ja –koordinaattorin lisäksi   hankehenkilöstöön kuuluu puolipäiväinen kansainvälisten asioiden asiantuntija, jonka tehtävänä on kartoittaa EU:n kunnille soveltuvia kehittämistyökaluja, rahoitusinstrumentteja, kehittämisohjelmia, kumppanuuksia jne. hankkeessa valmisteltavien pilottien tarpeiden pohjalta.

Hakemukset ja CV:t tulee jättää 4.9.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostiositteeseen rekry@lapinliitto.fi. Viestikenttää tulee laittaa merkintä KV-projektipäällikkö tai KV-projektikoordinaattori. Lisätietoja avoinna olevista toimista ja Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeesta antaa yhteysjohtaja Maiju Hyry. maiju.hyry@lapinliitto.fi, 040 7444 601. Tietoa Lapin liitosta saat osoitteesta www.lapinliitto.fi.

 

20.8.2019

MATKAILUKOORDINAATTORI                                                                                     

 

Tule näköalapaikalle Lappiin! Haussa on matkailukoordinaattori, jonka työtehtävät jakautuvat puoliksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen projektikoordinaattorin (äitiysloman sijaisuus) ja matkailuasiantuntijan (opintovapaan sijaisuus) kesken.

Lapin arktinen matkailuekosysteemi-hankkeessa tehtäviin kuuluvat muun muassa hankkeen toimenpiteissä ja viestinnässä tukeminen, verkkosivujen ylläpito sekä maksatushakemusten tekeminen.

Matkailuasiantuntijan sijaistamiseen liittyviä tehtäviä ovat mm. yhteyshenkilönä toimiminen matkailutoimijoiden suuntaan ja osallistuminen kokouksiin, sekä sihteerin tehtäviä eräissä kansainvälisissä työryhmissä. Matkailukoordinaattori työskentelee sekä projektipäällikön että matkailuasiantuntijan ohjauksessa.

Matkailukoordinaattorilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkinto ja matkailualan tuntemusta. Eduksi luetaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja tiimityötaitoja, sekä sujuvaa suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista osaamista.

Matkailukoordinaattorin työssä menestymistä edesauttaa projektityökokemus, joustavuus ja kyky omaksua uusia asioita nopeasti.

Matkailukoordinaattorin palkkaus sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmän palkkaluokkaan 4 (3400 - 3700 €/kk). Määräaikainen työsuhde solmitaan tässä vaiheessa 31.12.2019 saakka, mutta työsuhteen jatko on mahdollinen.

Hakemukset liitteineen pyydämme toimittamaan 28.8.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin viestikenttään lisätään merkintä matkailukoordinaattori. Lisätietoja: Projektipäällikkö Kristian Sievers puh. 040 828 4095 ja matkailuasiantuntija Satu Luiro puh. 0400124 029.

 

 

 

 **

  27.8.2019 

Haemme määräaikaista

TILASTOKOORDINAATTORIA

näköalapaikalle Lappiin! Haemme joukkueeseemme osa-aikaista innostunutta tilastonikkaria loppuvuodeksi 2019.

Työnkuvaan kuuluvat ajankohtaisen Lappiin liittyvän tilastoaineiston työstäminen asiantuntijoiden työn tueksi sekä tilastotietojen päivittäminen verkkosivuille.

Toivomme, että sinulla on tilastotiedon käsittelyn taitojen lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot ja viestintäosaamista, oma-aloitteisuutta sekä tiimityötaitoja, tehtävää tukevaa opintotaustaa sekä suomen ja englanninkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Tehtävässä on hyötyä esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, tilastotieteen tai tulevaisuuden tutkimuksen opinnoista, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Tärkeintä on kiinnostus Lapin toimintaympäristöä ja sen kehittymistä kohtaan sekä halu pukea kehitystä luvuiksi, kuviksi, graafeiksi ja käppyröiksi. Osaat hahmottaa kokonaisuuksia, seuraat yhteiskunnallista kehitystä ja tunnet Lapin olosuhteet. Osaat suhteuttaa Lapin alueellisen kehityksen valtakunnalliseen kehitykseen ja viestiä siitä kiinnostavasti verkossa ja esitysmateriaaleissa.

Tehtävässä menestymistä edesauttaa kokemus vastaavista tehtävistä, viestinnästä ja tilastojen käsittelemisestä. Tärkeintä on kuitenkin aito innostus ja se, että haluat ratkaista tilanteita, jotka voivat olla sinulle myös uusia.

Lapin liitto tarjoaa sinulle näköalapaikan maakunnan kehittämiseen ja paikan positiivista potkua Lapille antavaan tiimiin. Työn kautta täydennät verkostoitasi ja Lapin tuntemustasi.

Koordinaattorin palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 5 (tehtäväkohtainen palkka 50 % työajalla noin 1400 - 1600 euroa). Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin mielellään lokakuun alkupuolella. Määräaikainen työsuhde kestää joulukuun 2019 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen pyydämme toimittamaan maanantaihin 9.9.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin viestikenttään lisätään merkintä Tilastokoordinaattori.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Jenni Lintula, p. 040 661 5611
Yhteysjohtaja Maiju Hyry, p. 040 744 4601

 

 

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme? 

**********************************************************************************************************************************