Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

Lapin arktinen matkailuekosysteemihankkeen projektikoordinaattorin tehtävänkuvaa on tarkennettu ja HAKUAIKAA JATKETTU. Myös aikaisemmin tulleet hakemukset huomioidaan rekrytointiprosessissa. 

PROJEKTIKOORDINAATTORI 

Tule näköalapaikalle Lappiin! Haemme joukkueeseemme moniosaajaa hoitamaan puolella työajalla Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviä sekä toisella puolikkaalla Lapin liiton tilastointitehtäviä ja ICT -yhteyshenkilönä toimimista. 

Määräaikainen työsuhde kestää 1.8.2018 - 31.12.2019.

Lapin arktinen matkailuekosysteemihankkeessa työtehtäviin kuuluvat muun muassa projektin toteutuksessa avustaminen, maksatushakemusten tekeminen, hanketalouden seuranta ja hankeviestintä. 

Projektikoordinaattori toimii myös Lapin liiton tilastonikkarina. Käytännössä tämä tarkoittaa tietojen kokoamista ja visualisoimista valmiista tilastoaineistoista. Lisäksi projektikoordinaattori toimii ICT-asioissa yhteyshenkilönä palveluntarjoajaan eli esimerkiksi hoitaa laitetilaukset palveluntarjoajalta. 

Projektikoordinaattorilla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta matkailun alalta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan erinomaista suomenkielen ja hyvää englanninkielen taitoa ja kirjallista ilmaisukykyä. Arvostamme myös kokemusta hanketoiminnasta, hyviä vuorovaikutustaitoja, jämäkkää otetta, oma-aloitteisuutta sekä tiimityötaitoja. 

Projektikoordinaattorin palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkka 2650 € - 3100 € /kk).

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 20.6.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Sähköpostin osoitekenttään tai kuoreen lisätään merkintä matkailuhankkeen projektikoordinaattori. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Raimo Holster, puh. 040-8 23 9510

Matkailuasiantuntija Satu Luiro, puh. 0400-124 029

 

 

Lapin liitto hakee Kolarctic CBC 2014-2020-ohjelmalle

CBC-KOORDINAATTORIA

vakituiseen toimeen

Kolarctic CBC on Euroopan Komission, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhdessä rahoittama ohjelma. Ohjelman rahoitus mahdollistaa yhteistyöhankkeiden toteuttamisen Euroopan unionin raja-alueella yhdessä määritellyillä painopistealueilla. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa ohjelman toimeenpanosta.

CBC-koordinaattorin tehtävä sisältää mm. ohjelman toimeenpanoon liittyviä koordinaatio- ja valmistelutehtäviä, kuten tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä, materiaalien valmistelua ja kokousten sihteerinä toimimista. CBC-koordinaattori osallistuu yhdessä muun ohjelman henkilöstön kanssa eri rahoitusohjelmien väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita ohjelman toteutukseen liittyviä tehtäviä.

Työtehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman sivutoimipisteiden henkilöstön kanssa, mikä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja sujuvaa sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa. Suomen kielen sekä muiden ohjelma-alueen kielten taito (ruotsi, norja, venäjä) katsotaan eduksi tehtävän hoitamiselle. Tehtävä sisältää jatkuvaa yhteistyötä eri maista tulevien toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, mikä edellyttää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Hakijalta edellytetään myös kokemusta EU-rahoitusohjelmista, kokemus rajayhteistyöohjelmista katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaluokkaan 7 (2895 €-3300 €). Toimeen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, toimen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ja CV tulee toimittaa 5.6.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella info@lapinliitto.fi merkinnällä ”CBC-koordinaattorin toimi”.

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Riikka Oittinen, puh. 040 660 1381, s-posti: riikka.oittinen@lapinliitto.fi

 

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT


HANKEKOORDINAATTORI

Lapin liitto hakee hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2018 – 30.5.2019 väliselle ajalle työskentelemään pääsääntöisesti Lapin liiton koordinoimassa Interreg Europe - Advancing Public Participation and stakeholder engagement for the improvement of renewable Energy policies (APPROVE) -hankkeessa. Koordinaattoria haetaan tukemaan hankkeen käytännön toteutusta. Työsopimusta on mahdollista jatkaa 30.5.2019 jälkeen. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018–31.12.2020.

APPROVE -hankkeen tavoitteena on löytää eurooppalaisia ratkaisumalleja uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. EU:n Interreg Europe-ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa keskitytään uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistämiseen osallistuvilla alueilla sekä välitetään tietoa virkamiehille ja poliittisille päätöksentekijöille. Hanke noudattaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin linjaa. Muut hankkeessa mukana olevat kumppanit ovat; Region of Epirus (Kreikka), Région Normandie (Ranska), Regional public energy entity of Castilla y León (Espanja) ja Poliedra – Politecnico di Milano (Italia).

APPROVE –hankkeen koordinaattorin tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat hankehallinnolliset tehtävät:

  • koko konsortion raportointi puolivuosittain yhdessä hankkeen kumppaneiden kanssa
  • hankkeen sisäisen viestinnän vastuu neljän muun hankekumppanin kanssa
  • hankkeen kokousten ja tapahtumien järjestäminen yhdessä kumppaneiden kanssa
  • vastuu alueellisesta sidosryhmätyöstä ja alueellisesta viestinnästä. Sidosryhmään kuuluvat uusiutuvan energian alalla, erityisesti bioenergian alalla toimivat tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä yritykset

Koordinaattorin tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Kielitaidon osalta edellytyksenä on, että valittava henkilö on työskennellyt vähintään kaksi vuotta englannin kielellä tai englannin kielisessä työskentely-ympäristössä. Tehtävään valittaessa katsotaan eduksi EU:n energiapolitiikan, EU: yleisen päätöksen teon, ja rahoituksen tuntemus. Eduksi ovat myös kokemus eurooppalaisesta yhteistyöstä, kansainvälisestä viestinnästä ja tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi edellytämme kykyä kerätä tietoa, dokumentoida ja kommunikoida sujuvasti eri kansallisuuksista koostuvassa hankeverkostossa.

Koordinaattorin peruspalkka on 3470–3 700€/kk

Lisätietoja: ilari.havukainen(at)lapinliitto.fi ja paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi

Hakemukset tulee jättää 15.5.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@lapinliitto.fi. Otsikkokenttään kirjoitetaan Koordinaattori – APPROVE

  

 

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme?