Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme? Lapin liitto on maakunnan kehittäjä ja Lapin etujen ajaja. Lappilaisten kuntien muodostama kuntayhtymä ja noin 50 ammattilaisen kehitysorganisaatio tarjoaa hyvän näköalapaikan pohjoisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehityskulkuihin. Tervetuloa joukkoomme!      

Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelma on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhdessä laatima rajayhteistyöohjelma, jota rahoitetaan Euroopan unionin sekä ohjelmaan osallistuvien maiden rahoituksella. Ohjelman toimenpiteillä tuetaan Euroopan unionin raja-alueella toteutettavaa yhteistyötä ohjelma-asiakirjan määrittelemillä painopistealueilla. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena vastaten ohjelman toimeenpanosta.

Lapin liitto julistaa haettavaksi Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelman

CBC-ASIANTUNTIJAN toimen.

CBC-asiantuntija osallistuu ohjelman käytännön toteuttamiseen, rahoituksen hakukierrosten valmisteluun ja päätösesitysten valmisteluun. Asiantuntijan tehtävään sisältyy myös ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden valvonta sekä rahoituksen hakuun ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvä koulutus. CBC-asiantuntija osalllistuu yhdessä muun ohjelman henkilöstön kanssa eri rahoitusohjelmien väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita ohjelman toteutukseen liittyviä tehtäviä.

Työtehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman sivutoimipisteiden henkilöstön kanssa, mikä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja sujuvaa sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa.  Tehtävään sisältyvä yhteistyö eri maista tulevien hakijoiden kanssa edellyttää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Suomen kielen taito on suositeltavaa, ja muiden ohjelma-alueen kielten taito (ruotsi, norja, venäjä) katsotaan eduksi tehtävän hoitamiselle. Hakijalta edellytetään myös kokemusta EU-rahoitusohjelmista, kokemus rajayhteistyöohjelmista katsotaan eduksi.

Toimeen valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaluokkaan 4  (3743-4100 €/kk). Toimeen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, toimen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 23.1.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella info@lapinliitto.fi merkinnällä "CBC-asiantuntijan toimi".

Lisätietoja antavat ohjelmapäällikkö Katja Sukuvaara puh. 040 178 6650 sekä kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578.