Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

Haemme Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeeseen  PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ, joka on motivoitunut kehittämään Maaseutuklusteria ja innostamaan maakunnan toimijoita muutoksen tekijöiksi. Hankkeelle on haettu rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta. Hanke alkaa toukokuussa 2018, mikäli hanke saa rahoituksen.

Biotalous on yksi Lapin kehittämisen painopisteistä. Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet -
Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen tavoitteena on tukea Maaseutuklusterin kehittymistä viestinnän ja
koordinoinnin avulla. Työtä tehdään yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden kanssa. Työkuvaan kuuluu
Maaseutuklusterin viestintä sekä Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelman, Lapin hajautetun uusiutuvan
energian ohjelman sekä Lapin elintarvikeohjelman jalkauttaminen. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan uusi
Maaseutuohjelma yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Projektipäällikkö kehittää Maaseutuklusteria yhteistyössä lappilaisten sidosryhmien ja muiden toimijoiden
kanssa. Projektipäällikkö vastaa hankesuunnitelman toteuttamisesta annetun budjetin puitteissa.
Projektipäällikön toimipaikka on Rovaniemellä. Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 4,
tehtäväkohtainen palkka 3743 € - 4100 €/kk ja määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi kokemus verkostotoiminnasta ja muiden innostamisesta, biotalousalaan perehtyneisyys sekä Maaseutuklusterin toiminnan tuntemus. Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä innovatiivisia ja aikaansaavia toimintatapoja. Toivomme hakijalta myös Lapin olosuhteiden ja biotaloustoimijoiden tuntemusta.

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2019. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostilla maanantaihin 23. huhtikuuta 2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi. Viestikentän otsikoksi MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ/ Projektipäällikkö.

Lisätietoja ja hankesuunnitelma:
Yhteysjohtaja Maiju Hyry, maiju.hyry@lapinliitto.fi, p. 040 7444 601.

Haemme Rovaniemelle Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeeseen PROJEKTIKOORDINAATTORIA, joka on motivoitunut viestimään Maaseutuklusterista ja innostamaan maakunnan toimijoita muutoksen tekijöiksi. Hankkeelle on haettu rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta. Hanke alkaa toukokuussa 2018, mikäli hanke saa rahoituksen.

Biotalous on yksi Lapin kehittämisen painopisteistä. Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen tavoitteena on tukea Maaseutuklusterin kehittymistä viestinnän ja koordinoinnin avulla. Työtä tehdään yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden kanssa. Työkuvaan kuuluu Maaseutuklusterin viestintä sekä Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelman, Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelman sekä Lapin elintarvikeohjelman jalkauttaminen. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan uusi Maaseutuohjelma yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Koordinaattorin tehtävänä hankkeessa on vastata erityisesti viestinnän toteuttamisesta ja hankehallinnosta projektipäällikön apuna. Edellytämme kokemusta projektitoiminnasta. Plussaksi luemme elintarvikkeiden ja energia-alan tuntemuksen ja aluekehitystyön parissa hankitun kokemuksen. Pyrimme löytämään positiivisen, viestintäorientoituneen, aloitekykyisen ja sosiaalisen tiimityöskentelijän.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi kokemus verkostotoiminnasta, verkostojen johtamisesta ja muiden innostamisesta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä innovatiivisia ja aikaansaavia toimintatapoja. Toivomme hakijalta myös Lapin olosuhteiden ja Maaseutuklusterin toiminnan tuntemusta.

Työstä maksetaan 2650-3300 €/kk kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen.

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2019.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostilla maanantaihin 23. huhtikuuta 2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi. Viestikentän otsikoksi MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ/ Projektikoordinaattori.

Lisätietoja ja hankesuunnitelma:
Yhteysjohtaja Maiju Hyry, 040 7444 601, maiju.hyry@lapinliitto.fi

 

Haemme Lapin liittoon Tulevaisuus Lapista - hankkeeseen jämäkkää ja ulospäinsuuntautunutta PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ sekä osaavaa ja innostavaa KOULUTUSSUUNNITTELIJAA.

Kumpikin työsuhde on määräaikainen 1.5.2018 - 31.1.2020.

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hankkeessa vahvistetaan tulevaisuustyön ja ennakointiosaamisen merkitystä osana maakunnan aluekehitystyötä. Maakuntauudistuksen myötä nykyinen ennakoinnin toimintamalli on tarpeen uudistaa ja samalla hyödyntää mahdollisuus rakentaa ennakoinnin toimintatapa osaksi uutta maakuntaorganisaatiota ja sen yhteistyöverkostoja (koulutuksenjärjestäjät, kunnat ja elinkeinoelämä). Sosiaali- ja terveyssektorin yhdistyminen osaksi uutta maakuntaa tuo mukanaan uusia tarpeita ja mahdollisuuksia Lapin ennakointitoimintaan, joita selvitetään hankkeen aikana. Hankkeessa kehitetään toimijoiden ennakointikyvykkyyttä - ennakointi tunnistetaan osaksi jokaisen työnkuvaa. Hankkeessa painotetaan tiedolla johtamista, jolloin tuotetut tulevaisuuskatsaukset sekä koottu ennakointia tukeva tieto viedään päätöksentekoon. Uudistuksen myötä Lapin luotsi - ennakointisivustoa kehitetään maakunnallisena tietopankkina.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hänen vastuullaan on johdon strategiafoorumin toiminta sekä uuden maakunnan ennakoinnin tietoaineiston ja ennakointitoiminnan mallin suunnittelu. Hän kehittää yhteistyötä hankesuunnitelman mukaisten toimijoiden ja tahojen kanssa. Yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa hän tuottaa hankesuunnitelman mukaiset tulevaisuuskatsaukset ja -tarkastelut.

Edellytämme hakijoilta ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ennakointitoiminnasta sekä hyviä esiintymis- ja yhteistyökykyjä. Eduksi lasketaan tulevaisuuden tutkimuksen tuntemus, kokemus Lapin aluekehitystyöstä, Lappi-tuntemus ja kokemus projektityöskentelystä. Arvostamme myös hyviä viestintätaitoja sekä innovatiivisia, innostavia ja aikaansaavia toimintatapoja

Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 4, tehtäväkohtainen palkka 3743 € - 4100 €/kk ja määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

KOULUTUSSUUNNITTELIJA

Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluvat ennakointiosaamisen ja -kyvykkyyden vahvistaminen, hankesuunnitelman mukaisten koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen sekä hankkeeseen liittyvän viestinnän toteuttaminen. Yhdessä projektipäällikön hän tuottaa hankesuunnitelman mukaiset tulevaisuuskatsaukset ja -tarkastelut.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja vahvaa ennakointiosaamista. Arvostamme kokemusta opetustehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä esiintymiskykyä.

Koulutussuunnittelijan palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 5, tehtäväkohtainen palkka 3579 € -3900 €/kk ja määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostilla perjantaihin 20. huhtikuuta 2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee lisätä merkintä TULEVAISUUS LAPISTA/ Projektipäällikkö tai TULEVAISUUS LAPISTA/koulutussuunnittelija. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja ja hankesuunnitelma: Yhteysjohtaja Maiju Hyry, maiju.hyry(at)lapinliitto.fi, p. 040 7444 601.

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 saakka.

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeessa sitoutetaan matkailu- ym. toimijat entistä tiiviimmin osaksi Lapin arktista matkailuekosysteemiä/klusteria sekä laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Hankkeella vahvistetaan Lapin asemaa arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymänä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma mukaisesti. Hankkeessa kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä parannetaan Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Lisäksi hankkeella vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen. Hankesuunnitelma on tämän ilmoituksen liitteenä.

Projektipäällikön tehtävänä on vastata projektisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta, laatia matkailustrategia verkostoyhteistyönä sekä rakentaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Lisäksi projektipäällikkö suunnittelee ja toteuttaa viestintää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa matkailustrategian kärkitavoitteiden edistämiseksi eri päätöksentekotasoilla.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa ovat eduksi matkailualan osaaminen ja työkokemus, projektiosaaminen, sekä kokemus verkostojen johtamisesta tai tiimityöskentelystä. Arvostamme kykyä strategiseen ajatteluun sekä taitoa sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä ja kiteyttää strategiset tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi. Hyvän projektipäällikön ominaisuuksia ovat myös itseohjautuvuus, tuloksentekokyky, positiivinen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky analyyttiseen ja selkeään kirjalliseen viestintään. Lapin matkailukentän tuntemus on eduksi.

Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 6 (tehtäväkohtainen palkka 3470 € - 3700 € / kk).

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 20.4.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Sähköpostin osoitekenttään tai kuoreen lisätään merkintä matkailuekosysteemihankkeen projektipäällikkö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja: Matkailuasiantuntija Satu Luiro, puh. +358 400 124 029.

Liitteet:

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankesuunnitelma

 

 

 

VIESTINTÄORIENTOITUNUT PROJEKTIKOORDINAATTORI

Tule näköalapaikalle Lappiin! Haemme joukkueeseemme moniosaajaa hoitamaan puolella työajalla Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviä sekä toisella puolikkaalla Lapin liiton verkkoviestintä- ja tilastointitehtäviä.

Määräaikainen työsuhde kestää 1.5.2018-31.12.2019 . 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi-hankkeessa tehtäviin kuuluvat muun muassa maksatushakemusten tekeminen sekä hankkeen viestinnässä tukeminen ja verkkosivujen ylläpito.

Lapin liiton viestinnän tehtävissä korostuu myös verkkoviestintä, mutta lisäksi Lapin liiton tilastokoordinaattorin tehtävät sekä ICT-asioissa yhteydenpito palveluntarjoajaan.

Projektikoordinaattorilta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja viestintäosaamista, oma-aloitteisuutta sekä tiimityötaitoja, tehtävää tukeva opintotausta sekä suomen ja englanninkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Projektikoordinaattorin työssä menestymistä edesauttaa kokemus projektikoordinaattorin tehtävistä, verkkosivujen kehittämisestä, viestinnästä, tilastojen käsittelemisestä, ICT-palveluista ja asiakaspalvelusta.

Projektikoordinaattorin palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkka 2650 € - 3100 € / kk).

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 20.4.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Sähköpostin osoitekenttään tai kuoreen lisätään merkintä viestintäorientoitunut projektikoordinaattori. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Jenni Lintula, puh. 040-661 5611 

 

 

 

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme?