Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

Olemme innostunut, Lapille positiivista potkua antava tehemä pois -joukkue. Edistämme Lapin menestystä ja lappilaisten hyvinvointia.  Lapin liitto on Suomen pohjoisimman ja maantieteellisesti laajimman maakunnan kehittäjä, kaavoittaja ja edunvalvoja. Lapin liitto on kuntayhtymä, jonka omistajia ovat kaikki Lapin 21 kuntaa. Visiomme mukaan  Lappi on arktinen avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä. #RakkauestaLappiin

Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme? 

 

 

MAKSATUSTARKASTAJAN VIRKA

Lapin liitto julistaa haettavaksi

MAKSATUSTARKASTAJAN VIRAN

Maksatustarkastaja vastaa osaltaan Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteuttamisesta Lapin liitossa. Maksatustarkastaja toimii maksatuspäätösten valmistelijana ja esittelijänä. Maksatustarkastajan tehtäviin kuuluvat myös maksatusneuvonta,  hankkeiden maksatuskoulutus ja maksatuskäytäntöjen kehittäminen.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa ja rakennerahastotoiminnan tuntemusta. Valinnassa painotetaan monipuolista kokemusta hanketoiminnan maksatuspäätöksiin liittyvien tehtävien hoitamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää Euroopan unionin tukikelpoisuussääntöjen ja kansallisten ohjeiden tuntemusta sekä riittävää kielitaitoa. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Käytännön kokemus EU:n rakennerahasto-ohjelman maksatustarkastajan tehtävän hoitamisesta katsotaan hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti palkkaluokkaan 5. Viran täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lapin liitolle osoitetut hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 27.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rekry@lapinliitto.fi merkinnällä "Maksatustarkastajan virka".

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Raimo Holster puh. 040 823 9510.

 

Interreg-asiantuntijan viransijaisuus ajalle 1.12.2020-30.9.2021

Lapin liitto julistaa haettavaksi

INTERREG-ASIANTUNTIJAN viransijaisuuden

Interreg-asiantuntija toimii Suomen kansallisella rahoituksella rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten valmistelijana, ohjaa ja neuvoo hanketoimijoita Suomen ohjelma-alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) ja vastaa Suomen kansalliseen rahoitukseen liittyvästä ohjelmatiedottamisesta. Asiantuntija osallistuu Interreg V A Pohjoinen ohjelman toteutukseen avustamalla Norrbottenin lääninhallituksessa toimivaa ohjelmasihteeristöä ohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa. Työnkuvaan sisältyy myös asiakirjahallintoon liittyviä tehtäviä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää Euroopan unionin ja Suomen kansallisten rahoitusjärjestelmien tuntemista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ohjelma-alueen maakuntien yleistä tuntemusta, tiimityöskentelytaitoja ja hyvää yhteistyökykyä. Käytännön kokemus Euroopan alueellinen yhteistyö-ohjelman toteuttamisesta tai muiden EU-rahoitteisten ohjelmien tai hankkeiden toteuttamisesta sekä ruotsin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän on suunniteltu alkavan 1.12.2020, valitun henkilön kanssa voidaan sopia myös joustavista järjestelyistä aloitukselle.

Interreg-asiantuntijan tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaryhmään 3 (3750 € - 4100 €). Hakijat voivat esittää palkkatoiveensa hakemuksessa, palkkauksesta päätetään toimea täytettäessä. Työsuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 16.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@lapinliitto.fi merkinnällä ”Interreg-koordinaattori”

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578.

Rovaniemellä 2.11.2020

Lapin liiton hallitus