Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 

Visio vuoteen 2025

 

Yllä on esitetty Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelmassa linjattu visio vuoteen 2025. Alla on pitkän aikavälin tähtäin koko Lapin tasolla - Lapista tulee hiilineutraali, jätteetön ja puhdas!

  

KUNTAKIERROS - kutsu meidät kylään!

Maaseutuklusterin viestintä rantautuu kuluvan vuoden aikana kaikkiin Lapin kuntiin kertomaan Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelmasta, sen tavoitteista ja toimenpiteistä sekä siitä, kuinka ohjelmaa voidaan hyödyntää kussakin kunnassa.
 
Ovatko Lapin kunnat valmiita ottamaan vastaan biotalousalan uusimman kuulumiset? Oletteko valmiita ottamaan biotalouden mahdollisuudet haltuun oman kuntanne alueella? Kutsu meidät kylään!
  
Yhteydenotot:
Tanja Häyrynen, tanja.hayrynen@lapinliitto.fi, 040 704 3130
Johanna Asiala, johanna.asiala@lapinliitto.fi, 040 661 2592
 
Jäämme odottamaan yhteydenottoanne!
 
 

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ

EU maaseudun kehittamisrahaston logo

 

Hankkeen esittely

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Hanke tulee käyttämään samoja Lapin liiton alaisia kotisivuja kuin edeltäjänsäkin eli Arktinen biotalous -hanke.

Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan Maaseutuklusterin viestintä -hankkeeseen  TÄÄLLÄ . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman. 

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita:
• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

HANKKEEN TYÖPAKETIT:

1. Yleinen viestintä
Työpaketissa viestitään Arktinen biotalous -hankkeessa laadituista ohjelmista (Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, Lapin elintarvikeohjelma, Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma) esim. Lapin kuntakierroksella ja eri tapahtumissa ympäri Suomen ja kv-tasolla. Työpaketissa tuotetaan 10 faktavideota, 2 roll-up -esitettä, 20 infograafia ja muuta tarvittavaa viestintämateriaalia Maaseutuklusterin kärkien faktoista ja mahdollisuuksista. Myös Biotalousuutiset-blogi pidetään aktiivisena.

2. Sparraustilaisuudet
Työpaketissa pidetään Lapin elintarvike- ja energia-alan yrittäjille yhteensä 6 sparraustilaisuutta ja hanketoimijoille 5 sparraustilaisuutta. Sparraustilaisuuksissa kannustetaan toimijoita toteuttamaan Lapin elintarvike- ja energiaohjelman toimenpiteitä ja tarkistetaan, mitä kaikkea on jo saatu aikaan sekä onko kehittämisen suunta oikea vai tulisiko siihen tehdä korjaavia liikkeitä.

3. Parastamismatkat
Työpaketissa tehdään kaksi kansainvälistä parastamismatkaa sekä kaksi Suomen sisäistä parastamismatkaa. Matkoilta haetaan parhaimpia käytäntöjä jalkautettavaksi Lapin tasolle. Parhaat mallit tiivistetään myös videomuotoon.

4. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen viestinnällä
Työpaketissa tiivistetään yhteistyötä Lapin eri asteen oppilaitosten kanssa, jotta nuoret saadaan paremmin aktivoitua työelämään ja koulutuksen puolella on ajantasaisin tieto Maaseutuklusterin toiminnasta. Nuoria voidaan myös ottaa mukaan hanketoimintaan ja työelämään esimerkiksi erilaisten tapahtumien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden toimeksiantojen kautta. Työpaketissa pidetään vähintään 6 tietoiskua eri asteen oppilaitoksissa ympäri Lapin. 

5. Klusteripalveluiden paketointi viestinnän keinoin
Työpaketissa klusteritoimintaa monipuolistetaan ja vakiinnutetaan ympäri Lapin. Työpaketissa liitetään Maaseutuklusterin jäseniksi 100 elintarvikealan yrittäjää, 40 energia-alan yrittäjää sekä 40 kehittäjä-, koulutus-, kunta- ja muita organisaatiota. Työpaketissa kootaan yhteen Maaseutuklusteriin kuuluvien organisaatioiden tarjoamia palveluita. Paketteja syntyy 10 kappaletta, muun muassa yrittäjyyspaketti.

6. Skenaariotyö ja uusi maaseutuohjelma
Työpaketissa päivitetään Lapin maaseutuohjelma vastaamaan kehittämisen haasteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhteisissä työpajoissa.

LUE JUTTU MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ -HANKKEESTA BIOTALOUSUUTISISTA! 

 

Lapin maaseutuohjelma on valmis - tule hyödyntämään!

 

Lappi on valmis tulevaan EU-ohjelmakauteen 2021 - 2027. Uuden ohjelmakauden rahoitusta Lapissa ohjaava Lapin maaseutuohjelma on nyt julkaistu. 

Löydät ohjelman seuraavien linkkien takaa (linkit päivitetään myöhemmin):

Tutustu myös ohjelmaa esittelevään  videoon täällä!   

Lapin maaseutuohjelman julkaisu ja hankkeen loppuseminaari, 17.12., Rovaniemi

 
Maaseutuklusterin viestintä -hanke on tulossa päätökseensä. On aika kokoontua yhteen ja luoda katsaus siihen, mitä hankkeen toiminnalla on saatu aikaan sekä missä Maaseutuklusteri menee nyt. Tilaisuudessa julkaistaan myös uunituore Lapin maaseutuohjelma. Tule kuulemaan, mitä ohjelma pitää sisällään!

Mitä: Lapin maaseutuohjelman julkaisu & Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen loppuseminaari
Missä: Rovaniemellä, Lapin AMK:n Borealis-salissa (Jokiväylä 11)
Milloin: tiistaina 17. joulukuuta klo 13 - 16, alkukahvit 12.45 - 13.00 ilmoittautuneille
Miksi: Tule kuulemaan, mitä hankerahoilla on saatu aikaiseksi ja mitä tulevalla ohjelmakaudella tullaan Lapissa kehittämään!

Tilaisuuden ohjelma:  https://tinyurl.com/loppuseminaari  

Ilmoittautumiset 12.12. mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/loppuseminaari 
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2469856493232732/

Samassa salissa pidetään myös Rosewood-hankkeen loppuseminaari aamupäivällä klo 9.00-11.15. Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan:  https://link.webropolsurveys.com/S/C1E2AADCF586492A

#LAPINLÄHIRUOKA - haastamme Lapin kunnat!

 

Haastamme Lapin kunnat ottamaan kuuden viikon ruokalistoillensa yhden lähiruokapäivän, jolloin jokin osa tarjolla olevasta ruoasta on valmistettu lähituotteista kuten lappilaisesta perunasta, nauriista, kalasta, lihasta tai marjoista. Koko menun ei tarvitse olla lähiruokaa, vaan riittää, että valmistuksessa on käytetty jotakin lähituottetta. Tavoitteena haasteen kautta on saada lappilaisille lähituotteille näkyvyyttä ja kasvavaa kysyntää myös julkisten ruokapalveluiden puolella.
 
Maaseutuklusterissa on tehty laskelmia siitä, millaisia aluetalousvaikutuksia lähiruoan käyttämisellä on Lapissa maakunnan, seutukuntien, kuntien ja jopa kylien tasolla. Lähiruokaa käyttämällä ruoan tuotannon ja jalostuksen työpaikat säilyvät alueella ja pääoma jää alueelle, eikä karkaa maakunnan tai jopa valtion rajojen ulkopuolelle. Voit käydä tutustumassa laskelmien pohjalta tehtyihin havainnollistaviin kuviin täällä:  http://tinyurl.com/lahiruokahaaste
 
Lähiruokahaaste järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Lapissa. Haastamme kaikki Lapin kunnat ja kuntien ruokapalvelut liittymään mukaan haasteeseen! #tehemäpois #RakkauestaLappiin!
 
Kunnat - toimikaa näin:
 
1. Ottakaa yhteyttä lähiruoan tuottajiin lähellänne. Jos ette tunne alueen tuottajia, voitte ottaa yhteyttä myös Maaseutuklusteriin (yhteystiedot alla).
2. Suunnitelkaa yhdessä ruokalista, missä lähituote on mukana joko yhtenä tai useampana päivänä.
3. Olkaa yhteydessä paikallismediaan ja kertokaa osallistuvanne lähiruokahaasteeseen.
4. Muistakaa viestiä lähiruokapäivästä laajasti paitsi kunnan omissa viestintäkanavissa myös sosiaalisessa mediassa! Päivän aikana voitte käyttää esimerkiksi seuraavia aihetunnisteita:  #Lapinlähiruoka, #lähiruokapäivä ja #lähiruokahaaste tai jotakin omia tunnisteitanne. Voitte myös merkitä julkaisuihinne @arktinenbio-käyttäjän Twitterissä sekä @arktinenbiotalous-käyttäjän Facebookissa ja Instagramissa.
5. Päättäkää tulevan ruokalistan lähituote ja jatkakaa samaan malliin!
 
Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!
 
Tanja Häyrynen                                               
projektipäällikkö, Lapin liitto                              
040 704 3130                                                   
tanja.hayrynen@lapinliitto.fi

Johanna Asiala
projektikoordinaattori, Lapin liitto
040 661 2592
johanna.asiala@lapinliitto.fi 

Kuva: Tiina Liuska, Lapin liitto

Lapin maaseutuohjelman työpajoissa kurkotetaan kohti visiota - tule vaikuttamaan!

 

Lapin maaseutuohjelman ennakointityötä on tehty tiiviisti koko viime syksyn ajan Erätauko-keskusteluiden ja Delfoi-asiantuntijakyselyiden kautta (lue lisää syksyn menoista  TÄÄLTÄ ). Nyt on valettu perusta Lapin maaseutuohjelmalle, mutta aineistot sen sisällöllisiin kulmakiviin eli visioon, tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin kerätään keväällä Leader-ryhmien ja Lapin ELY-keskuksen kanssa järjestetyissä työpajoissa.

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille! Työpajoja järjestettiin yhteensä 10 kpl ympäri Lapin. Yhteenveto työpajoista julkaistaan huhtikuun aikana  Biotalousuutiset-blogissa  

Lue lisää:  http://biotalousuutiset.blogspot.com/2018/12/lapin-maaseutuohjelman-kevaan-tyopajat.html

#tehemäyhessä #RakkauestaLappiin

Lapin elintarvikepäivä 4.2. Rovaniemellä

 

Lapin elintarvikepäivä järjestetään Lapin AMK:n Borealis-salissa(Jokiväylä 11) Rovaniemellä maanantaina 4. helmikuuta. Tervetuloa mukaan! Aamupäivän osio (9-11) on suunnattu hanketoimijoille: tule kuulemaan, miten alaa kehitetään valtakunnallisten hankkeiden kautta ja millaista apua näistä hankkeista voi saada paikalliseen toimintaan. Samalla pääset verkostoitumaan muiden hanketoimijoiden kanssa. Iltapäivän osio (12-16) on suunnattu yrittäjille: tule kuulemaan, millaista apua voit saada valtakunnallisista ja lappilaisista hankkeista oman yritystoimintasi kehittämiseen ja miten räätälöidä tuotteitasi eri asiakassegmenteille! Ohjelmassa on mukana raudanlujia asiantuntijoita. Älä missaa tätä tapahtumaa!

Alustava ohjelma
Ilmoittaudu mukaan 

Evira Lapissa jälleen 26.11. - keskustelua uuselintarvikeasetuksesta

 

Kiinnostavatko uuselintarvikkeisiin liittyvät teemat? Onko jokin jäänyt vielä epäselväksi uuselintarvikeasetuksessa? Mikäli kyllä, niin tässä oiva tilaisuus juuri sinulle!

Ohjelma:

08:45 Tervetulokahvit
09:00 Päivän avaus
09:10 Mitä alueella tapahtuu elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jalostamisen suhteen?, Johanna Asiala, projektikoordinaattori, Lapin liitto
09:30 Asiaa uuselintarvikeasetuksesta, Anna Mizrahi, ylitarkastaja, Evira
11:00 Keskustelua ennakkokysymyksistä sekä puheenvuoroista heränneistä ajatuksista
12:00 Tilaisuus päättyy

TILAISUUDEN MATERIAALIT:

Lue tämä  Biotalousuutisten juttu! 

#BioHuippu-päivän anti!

 

Huippukokouksen:

MATERIAALIT

KAIKKI VIDEOT  (esitykset & paneelit - soittolistalla: Biotalouden huippukokous)

BIOTALOUSUUTISTEN JUTTU  

Käy vastaamassa palautekyselyyn viestiseinällämme osoitteessa  www.viestiseina.fi/biohuippu!

Biotalouden hankejulkaisu luettavissa nyt!

 
Biotalouden hankejulkaisua on luettavissa nyt sähköisellä pohjalla! Käy heti tutustumassa julkaisuun  TÄÄLLÄLaita julkaisun linkkiä eteenpäin myös kavereillesi - tässä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen lehti. Ota luvun alle ja opi, mitä kaikkea biotalouden saralla tehdään hankkeiden kautta koko Lapin maakunnan tasolla. Elintarvikkeista puurakentamisen kautta kalavesille ja lähienergiaan - hankejulkaisu kattaa koko biotalouden toimialan. 

Maaseutuseminaari 15.11.2016

Ainutlaatuinen arktinen Lappi -maaseutuseminaari Rovaniemellä 15. marraskuuta 2016.
 

Tutustu tästä seminaarin OHJELMAAN

SEMINAARIN VIDEOMATERIAALI

Seminaarin MATERIAALIT

#AinutLappi

Vastaathan PALAUTEKYSELYYN

Ainutlaatuinen arktinen Lappi -maaseutuseminaari - kuva ohjelmasta 2016