Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 

Visio vuoteen 2025

 

Yllä on esitetty Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelmassa linjattu visio vuoteen 2025. Alla on pitkän aikavälin tähtäin koko Lapin tasolla - Lapista tulee hiilineutraali, jätteetön ja puhdas!

  

KUNTAKIERROS - kutsu meidät kylään!

Maaseutuklusterin viestintä rantautuu kuluvan vuoden aikana kaikkiin Lapin kuntiin kertomaan Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelmasta, sen tavoitteista ja toimenpiteistä sekä siitä, kuinka ohjelmaa voidaan hyödyntää kussakin kunnassa.
 
Ovatko Lapin kunnat valmiita ottamaan vastaan biotalousalan uusimman kuulumiset? Oletteko valmiita ottamaan biotalouden mahdollisuudet haltuun oman kuntanne alueella? Kutsu meidät kylään!
  
Yhteydenotot:
Tanja Häyrynen, tanja.hayrynen@lapinliitto.fi, 040 704 3130
Johanna Asiala, johanna.asiala@lapinliitto.fi, 040 661 2592
 
Jäämme odottamaan yhteydenottoanne!
 
 

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ

EU maaseudun kehittamisrahaston logo

 

  ELY logo

 

Lapin liiton logo

Hankkeen esittely

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Hanke tulee käyttämään samoja Lapin liiton alaisia kotisivuja kuin edeltäjänsäkin eli Arktinen biotalous -hanke.

Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan Maaseutuklusterin viestintä -hankkeeseen  TÄÄLLÄ . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman. 

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita:
• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

HANKKEEN TYÖPAKETIT:

1. Yleinen viestintä
Työpaketissa viestitään Arktinen biotalous -hankkeessa laadituista ohjelmista (Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, Lapin elintarvikeohjelma, Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma) esim. Lapin kuntakierroksella ja eri tapahtumissa ympäri Suomen ja kv-tasolla. Työpaketissa tuotetaan 10 faktavideota, 2 roll-up -esitettä, 20 infograafia ja muuta tarvittavaa viestintämateriaalia Maaseutuklusterin kärkien faktoista ja mahdollisuuksista. Myös Biotalousuutiset-blogi pidetään aktiivisena.

2. Sparraustilaisuudet
Työpaketissa pidetään Lapin elintarvike- ja energia-alan yrittäjille yhteensä 6 sparraustilaisuutta ja hanketoimijoille 5 sparraustilaisuutta. Sparraustilaisuuksissa kannustetaan toimijoita toteuttamaan Lapin elintarvike- ja energiaohjelman toimenpiteitä ja tarkistetaan, mitä kaikkea on jo saatu aikaan sekä onko kehittämisen suunta oikea vai tulisiko siihen tehdä korjaavia liikkeitä.

3. Parastamismatkat
Työpaketissa tehdään kaksi kansainvälistä parastamismatkaa sekä kaksi Suomen sisäistä parastamismatkaa. Matkoilta haetaan parhaimpia käytäntöjä jalkautettavaksi Lapin tasolle. Parhaat mallit tiivistetään myös videomuotoon.

4. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen viestinnällä
Työpaketissa tiivistetään yhteistyötä Lapin eri asteen oppilaitosten kanssa, jotta nuoret saadaan paremmin aktivoitua työelämään ja koulutuksen puolella on ajantasaisin tieto Maaseutuklusterin toiminnasta. Nuoria voidaan myös ottaa mukaan hanketoimintaan ja työelämään esimerkiksi erilaisten tapahtumien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden toimeksiantojen kautta. Työpaketissa pidetään vähintään 6 tietoiskua eri asteen oppilaitoksissa ympäri Lapin. 

5. Klusteripalveluiden paketointi viestinnän keinoin
Työpaketissa klusteritoimintaa monipuolistetaan ja vakiinnutetaan ympäri Lapin. Työpaketissa liitetään Maaseutuklusterin jäseniksi 100 elintarvikealan yrittäjää, 40 energia-alan yrittäjää sekä 40 kehittäjä-, koulutus-, kunta- ja muita organisaatiota. Työpaketissa kootaan yhteen Maaseutuklusteriin kuuluvien organisaatioiden tarjoamia palveluita. Paketteja syntyy 10 kappaletta, muun muassa yrittäjyyspaketti.

6. Skenaariotyö ja uusi maaseutuohjelma
Työpaketissa päivitetään Lapin maaseutuohjelma vastaamaan kehittämisen haasteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhteisissä työpajoissa.

LUE JUTTU MAASEUTUKLUSTERIN VIESTINTÄ -HANKKEESTA BIOTALOUSUUTISISTA! 

 

Lappilaiset leipomot huomio - tule markkinavuoropuhelutilaisuuteen!

 

Tule mukaan torstaina 27.9. Sodankylässä järjestettävään markkinavuoropuheluun koskien Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kuntien yhteisiä leipähankintoja! Markkinavuoropuhelu on avoin kaikille kiinnostuneille yrittäjille, jotka haluavat tarjota leipätuotteitaan kyseisille kunnille joko yksin tai yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi tilaisuuteen ovat tervetulleita myös leipomotuotteita kuljettavat yrittäjät.

Uusi hankintalainsäädäntö on parantanut mahdollisuuksia ottaa huomioon pientuottajien tarjonta hankintoja suunniteltaessa. Alueelliset hankinnat pientuottajilta lyhentävät kuljetusketjuja sekä lisäävät alueellista elinvoimaisuutta. Aluetaloutta tukevia hankintoja varten täytyy kuitenkin saada käyntiin vuoropuhelu ja tuotekehitys suoraan ostajan ja myyjän välillä.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen täällä:  https://www.lyyti.in/markkinavuoropuhelu_270918

Lisätietoja voit tarvittaessa pyytää kirjallisesti oman kunnan ruokapalvelun vastaavalta:
Sodankylä: Merja Ahola, merja.ahola@sodankyla.fi
Utsjoki: Anna Nikkinen, anna.nikkinen@utsjoki.fi
Inari: Marika Liimatainen, marika.liimatainen@inari.fi

Vinkkaa tilaisuudesta myös eteenpäin omassa verkostossasi!

Virallinen kutsu on luettavissa  TÄÄLLÄ.  

Nimisuoja-asiaa konferenssissa

 

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjät: kiinnostavatko nimisuojaan liittyvät teemat? Mikäli kyllä, niin tutustupa EU-komission 27.9. Helsingissä järjestämään minikonferenssiin, joka käsittelee kyseistä teemaa. Alla näet konferenssin ohjelman.10.00-11.30
​​Requirements for approval of PGI and PDO applications and amendments ​of spirit drinks, agricultural products and foodstuffs
​Presentation by the Commission

11.30-12.00
​Questions and discussions

12.00-12.30
​The protected Finnish GIs and the national developing program of GIs
​Presentation by the Ministry of Agriculture

12.30-14.00
​Lunch

14.00-14.30
​Experiences on the protection of the names as PDOs and PGIs
​​Presentation by a Finnish producer/ by a foreign producer

14.30-16.00
​​Workshops by sectors (alcoholic products, berries, meat etc.)​< /p>

Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät  Maaseutuviraston sivuilta.  

10. sirkumpolaarinen maatalouskonferenssi 13.-15.3.2019 Rovaniemellä - #PolarAgri

 

Tervetuloa mukaan jo kymmenettä kertaa järjestettävään sirkumpolaariseen maatalouskonferenssiin Rovaniemelle 13.-15.3. 2019! Ilmoittautuminen on avattu ja pääset osallistumaan hieman halvemmalla hinnalla vielä 30. marraskuuta asti. 

Kutsu suomeksi 
Call in English

Tapahtuman kotisivut:  http://ulapland.fi/cac2019
Ilmoittautuminen

Tapahtuma on nyt avannut haun abstrakteille, joiden mahdolliset aiheet on listattu tapahtuman nettisivuilla. Abstraktit saavat olla maksimissaan 250 sanaa pitkiä, englanninkielisiä ja sisältää vain tekstiä. Abstraktit tulee lähettää 17.9. mennessä. Lue lisää  TÄÄLLÄ. 

Konferenssi on suunnattu pohjoisen maatalouden ja luonnontuotealan parissa työskenteleville tutkijoille, käytännön toimijoille, päätöksentekijöille, hallinnoijille, opettajille ja opiskelijoille.  Konferenssi tuo esille uudenlaista ajattelua ja ruohonjuuritason lähestymistapaa pohjoisten alueiden maatalouteen, elintarviketuotantoon ja maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja keskustella, mitä kaikkea sirkumpolaarinen maatalous on, mikä on sen merkitys eri alueilla ja millaista uutta ajattelua tarvitaan vastaamaan sen ajankohtaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Konferenssin virallinen kieli on englanti.

Yhteisiä ruokainnovaatioita - tule oppimaan ja ideoimaan!

 

Ylä-Savon edustajat saapuvat oppimatkalle Rovaniemelle kesäkuun 6. päivä. Vietämme yhteistä ruokainnovaatiopäivää Sodankylän kunnantalolla (Jäämerentie 1) klo 9-16. Tilaisuus on kaikille innovatiivisista ruokapalveluista, maakuntauudistuksesta ja maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneille avoin. 

Tilaisuuden esittelymateriaalit

Biotalousuutiset-juttu  TÄÄLLÄ. 

Uutiskirje Rovaniemen REKO:sta - tule lukemaan!

 

Arktisen biotalouden perjantaina 23. maaliskuuta julkaistussa uutiskirjeessä parrasvaloon astuvat Rovaniemen REKO-lähiruokarenkaan tuottajat. Käy tutustumassa uunituoreeseen uutiskirjeeseen ja tuottajien tarinoihin. Esillä on muun muassa hyviä nostoja siitä, miksi kuluttajien kannattaisi suosia REKO:n kaltaisia suoramyyntikanavia. 

Uutiskirjeen löydät  TÄÄLTÄ .

Tule mukaan myös Rovaniemen REKO:n pääsiäisen jakelutapahtumaan - täältä voit noutaa lähiruokaa omaan ja läheistesi pääsiäisen herkkupöytään! 

Rovaniemen REKO-lähiruokarengas  TÄÄLLÄ 

Rovaniemen Rekoder-sivut  TÄÄLLÄ 

Kaikki uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita! Osa tuottajista tarjoaa tuotteitaan myös Rekoder-sivujen kautta, jota käyttääksesi sinun ei tarvitse olla Facebookin käyttäjä.  

Lähilihapäivä Louella 23.3. 

 

Tervetuloa mukaan Lähilihan päivään Louelle, Tervolaan! Päivän tarkoituksena on tuoda lihankasvattajat ja ostajat saman pöydän ääreen keskustelemaan, miksi lähilihaa ei osteta enempää, onko liikkuva teurastamo vastaus lähilihan kohtaamiin haasteisiin ja onko sillä taloudellisia toimintaedellytyksiä Lapissa. Lisäksi päivän aikana keskusteluissa tulee korostumaan maakunnan oman ruoan tuottamisen tärkeys nyt ja tulevaisuudessa. 

PÄIVÄN ESITYSMATERIAALIT   

#BioHuippu-päivän anti!

 

Huippukokouksen:

MATERIAALIT

KAIKKI VIDEOT  (esitykset & paneelit - soittolistalla: Biotalouden huippukokous)

BIOTALOUSUUTISTEN JUTTU  

Käy vastaamassa palautekyselyyn viestiseinällämme osoitteessa  www.viestiseina.fi/biohuippu!

Elintarviketalon konsepti on nyt julkaistu!

 

Mitä: Elintarviketalo-mallin julkistamistilaisuus
Missä:  Cumulus Resort Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi
Milloin:  maanantaina 11.12.2017 klo 12 - 14

Lapissa tuotetuille elintarvikkeille on kasvavaa kysyntää kotimaassa ja maailmalla. Elintarviketaloja tarvitaan matalan kynnyksen työtiloiksi elintarvikkeiden jalostukseen ja tuotantoon koko Lapin ja Koillismaan alueella.

TUTUSTU KONSEPTIN YHTEENVETOON  TÄÄLLÄ.

LUE BIOTALOUSUUTISTEN JUTTU PÄIVÄSTÄ  TÄÄLLÄ 

Energiaohjelman jalkauttaminen - tule mukaan työpajaan!

 

Tule vaikuttamaan  Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelman jalkauttamiseen ja toimenpiteiden kirkastamiseen tiistaina 28.11. klo 9.00 - 16.00 Tiedekeskus Pilkkeeseen Rovaniemelle!  

Lue päivän yhteenveto  TÄÄLLÄ. Mitä kelläkin tuli luvattua Lapin energia-alan edistämiseksi? 

Biotalouden hankejulkaisu luettavissa nyt!

 
Biotalouden hankejulkaisua on luettavissa nyt sähköisellä pohjalla! Käy heti tutustumassa julkaisuun  TÄÄLLÄLaita julkaisun linkkiä eteenpäin myös kavereillesi - tässä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen lehti. Ota luvun alle ja opi, mitä kaikkea biotalouden saralla tehdään hankkeiden kautta koko Lapin maakunnan tasolla. Elintarvikkeista puurakentamisen kautta kalavesille ja lähienergiaan - hankejulkaisu kattaa koko biotalouden toimialan. 

Vihreä talous -hankkeen loppuseminaari

Aika: perjantai 20.1.2017, klo 9:30–12:15

Paikka: Lapin AMK, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Tervetuloa Vihreä talous -hankkeen loppuseminaariin Rovaniemelle 20.1.2017! Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa luotiin toimintamalli paikallistason vihreän talouden edistämiseksi. Seminaarissa kuullaan muun muassa maaseudun pääomapaosta ja sen syistä sekä miten paikallisilla hajautetuilla energiaratkaisuilla voidaan estää rahavirtojen valuminen alueelta pois. Tule tutustumaan uusimman tutkimuksen esille tuomaan näkökulmaan vihreästä taloudesta!

Loppuseminaarin yhteydessä järjestetään myös Arktinen biotalous -hankkeen hajautetun uusiutuvan energian teemaryhmän toinen työpaja. Työpajan ensimmäinen osa pidetään torstaina 19.1. klo 13–16 ja toinen osa loppuseminaarin jälkeen perjantaina 20.1. klo 13–16. Teemoina ovat hajautetun uusiutuvan energian tulevaisuuden SWOT ja visio vuoteen 2025 tähdäten. Tervetuloa osallistumaan myös työpajaan!

SEMINAARIN MATERIAALIT

 

Maaseutuseminaari 15.11.2016

Ainutlaatuinen arktinen Lappi -maaseutuseminaari Rovaniemellä 15. marraskuuta 2016.
 

Tutustu tästä seminaarin OHJELMAAN

SEMINAARIN VIDEOMATERIAALI

Seminaarin MATERIAALIT

#AinutLappi

Vastaathan PALAUTEKYSELYYN

Ainutlaatuinen arktinen Lappi -maaseutuseminaari - kuva ohjelmasta 2016