Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lappi - vahva arktinen asiantuntija

Mielenkiinto maapallon pohjoisia alueita kohtaan kasvaa kaiken aikaa. Arktisten alueiden mittavat luonnonvarat ja ilmaston lämpenemisen myötä avautuvat uudet merireitit ovat muuttaneet näiden alueiden asemaa talouden kartalla. Arktinen alue tarkoittaa maapallon pohjoisnapaa ympäröivää, napapiirin pohjoispuolista aluetta. Arktinen alue koostuu kahdeksan valtion rajojen halkomasta ja jakamasta maantieteellisestä alueesta. Suomessa Lappi on noussut mineraalivarantonsa ansiosta sekä taloudellisen että poliittisen mielenkiinnon kohteeksi.

Lapissa ei ole yhteistä omaa näkemystä arktisena alueena kehittymisestä, minkä vuoksi lappilainen kontribuutio keskeisiin kehittämisohjelmiin on koordinoimaton. Lapin liitossa on pidetty tarpeellisena, että Lappiin tehdään Lappi - arktinen asiantuntija - ohjelma, joka pitää sisällään Lapin arktisen toiminnan ja älykkään erikoistumisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä näkemyksen osallistumisesta kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin. Lappi - arktinen asiantuntija - ohjelma tukee lappilaisia toimijoita niiden hakiessa rahoitusta EU:n suorista rahoitusohjelmista.

Hankkeen tavoitteena oli, että toteuttamalla yhteisesti hyväksyttyä arktisen erikoistumisen visiota, Lappi saavuttaa vahvan aseman sekä kansallisilla että kansainvälisillä arktisilla foorumeilla ja kehittyy merkittäväksi arktisten olosuhteiden globaaliksi osaajaksi.

Hankkeen tavoitteet:
- laaditaan Lapin arktisen erikoistumisen strategia
- määritellään Lapin osallistuminen INKA-ohjelmaan
- tuotetaan Lapin tavoitteet Suomen arktiseen ohjelmaan
- määritellään arktisen erikoistumisen strategiasta kansalliseen rakennerahasto-ohjelmaan ja Pohjoisen Periferia-ohjelmaan osoitettavat osakokonaisuudet
- määritellään Lapin tavoitteet arktisilla foorumeilla

Lappi -vahva arktinen asiantuntija oli Lapin liiton rahoittama Euroopan Aluekehitysrahaston hanke, jonka toiminta-aika oli 15.10.2012-30.11.2013.