Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

ARCTIC SMARTNESS PORTFOLIO (ASP)

040 621 6116 

ASP-hanke vie lappilaisia klustereita eurooppalaisille areenoille

Lapin liiton vetämän Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen ideana on viedä lappilaisia älykkään erikoistumisen klustereita eteenpäin kohti kansainvälistymistä ja vahvistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaa.

Lähtökohtana nähdään alueellisen yhteistyön vahvistaminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Lappi on saanut mukavasti jalansijaa EU:n areenoilla muun muassa olemalla yksi kuudesta klusteritoiminnan mallialueesta. Nyt on kuitenkin aika laittaa paukkuja yhteisrintamana verkostoitumiseen ja tiedonvälitykseen. Tavoitteena on, että lappilaiset toimijat ovat tulevaisuudessa yhä paremmin EU-tasolla tunnistettuja toimijoita arktisina erityisosaajina ja alueensa kehittäjinä. Lapista muotoutuu älykkään erikoistumisen mallialue ja lappilaiset toimijat ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisessä hankemaailmassa.

ASP-hankkeessa panostetaan uudenlaiseen yhteistyöhön, joka vahvistaa alueen osaamista ja TKI- toiminnan integroitumista Lapin elinkeinoelämän tarpeisiin. Mukana hankkeessa on Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Rovaniemen kehitys ja verkostoitumisen kautta muut alueelliset toimijat. ASP-hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Hanketoimijoiden tavoitteena on klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa olevat viisi läpileikkaavaa toimintaympäristöä eli klusteria verkostoituvat ja ovat aktiivisesti läsnä toimintaympäristönsä kannalta olennaisilla eurooppalaisilla areenoilla. Hankkeen aikana on tavoitteena käynnistää 15 kansainvälisen rahoituksen aloitetta vuosille 2016 ja 2017. Klusterit ovat:

  • Arktinen teollisuus/ Arktinen kiertotalous & cleantech (vetovastuu DIGIPOLIS)
  • Arktinen älykäs maaseutuverkosto (vetovastuu ProAgria)
  • Arktinen muotoilu (vetovastuu Lapin yliopisto)
  • Arktiset kehitysympäristöt (vetovastuu Lapin amk)
  • Arktinen turvallisuus (MTI - Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti)

Lisäksi tavoitteena on tuottaa selkeää tausta- ja esitysmateriaalia klustereista suomeksi ja englanniksi. Kohdeyleisöinä ovat niin maakunnan mahdolliset uudet yhteistyötahot ja kotimaiset toimijat kuin kansainväliset yhteistyöverkostot, joita tarvitaan tulevaisuuden hankkeiden kumppaneiksi. Lapin tasolla ASP-hanke tavoittelee myös yleisen tietoisuuden lisäämistä niistä kaikista mahdollisuuksista, joita meillä on. Lappi on täynnä "tryffeleitä" ja "timantteja", joita ei ole vain kunnolla löydetty ja osattu hioa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kristiina Jokelainen
kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi, p. 040 501 9856

Projektipäällikkö Ilari Havukainen
ilari.havukainen@lapinliitto.fi, p. 040 621 6116