Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Arctic Investment Platform -hanke

             

 

Arctic Investment Platform –toteutettavuusselvitys ja –tiekartta  

Lapin liitto koordinoi tammikuussa 2019 alkanutta  Interreg Nord –o hjelmasta rahoitettua Arctic Investment Platform –hanketta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistämällä Euroopan huipputason asiantuntijoiden sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan  NSPA-alueiden  osaamista:

·        Analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta

·       Antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform)

·        Tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi (jos toteutettavuusselvitys myönteinen)

·        Taata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä (sis. alueelliset toimijat, kansalliset rahoittajat, rahoitussektori, yksityiset sijoittajat, Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan komissio ja kansalliset ministeriöt).

 

Hankeaika: 1.1.2019 - 30.6.2020

Kumppaniorganisaatiot hankkeessa ovat: 
1. Lapin liitto
2. 
Region Västerbotten 
3. 
Region Norrbotten  
4. 
BusinessOulu 
5. 
Norinnova AS

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi)  Arctic Smartness -nettisivuilta

 

  

Interreg Nord -hankkeen lähtökohtana on 1.4.–31.12.2018 toiminut Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform –esiselvityshanke (EAKR). Esiselvityshankkeen aikana on tehty  Arctic Investment Platform – Feasibility Study –toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan  Investment Platform –malliin . Selvityksen perustana toimivat kiertotalous, matkailu ja kestävät energiaratkaisut. 

Hankkeen kokonaisbudjetti 89 860 €, josta EAKR-rahoitusta 84 902 €.