Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

APPROVE -hanke

Interreg Europe rahoitusohjelman hanke APPROVE (Advancing Public Participation and stakeholdeR engagement fOr the improVement of renewable Energy policies)

Lapin liitto koordinoi kesäkuussa 2018 käynnistynyttä  Interreg Europe  -ohjelmasta rahoitettua  APPROVE  - hanketta. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja tiivistää alueellista yhteistyötä uusiutuvan energian alalla, sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja politiikkasuosituksia. Lapissa hankkeen avulla edistetään pilottiprojektien kehitystä suunnitteluvaiheesta investointeihin. EU-yhteistyössä APPROVE:n tarkoituksena on laajentaa ja tiivistää  älykkään erikoistumisen bioenergia-verkostoa.

Lapin alueella hajautetun uusiutuvan energian tuotanto on yksi ratkaisu energiakustannuksista johtuvaan pääomapakoon. Tukemalla pk-yrityksiä, kuten maanviljelijöitä ja metsänomistajia, voidaan alueella olevia luonnonvaroja hyödyntää, sekä tukea taloutta ja työllisyyttä harvaanasutuilla seuduilla. Hajautetun uusiutuvan energian käytön haasteina ovat olleet i) alhainen sähkön ja öljyn hinta ii) metsien korjausvelka iii) puun kysynnän jatkuva kasvu. Uusiutuvan energian määrä tulee kuitenkin kansallisten ja EU-tavoitteiden myötä lisääntymään Suomessa nykyisestä 36%:sta 50%:iin vuoteen 2030 mennessä. 80 % uusiutuvan energian tuotannosta Suomessa on bioenergiaa. Liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus nostetaan 2030 mennessä 30 %:iin kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta. Lapissa juuri liikenteen fossiiliset polttoaineet ovat merkittävin kuluerä ja pullonkaula päästöjen vähennyksessä. Kansallisten ja eurooppalaisten tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan lisäinvestointeja tulevina vuosina.

APPROVE-hankkeessa tullaan toteuttamaan moniosainen selvitys, joka johtaa alueelliseen toimintasuunnitelmaan alan toimintaedellytyksien parantamiseksi erityisesti i) hyvistä käytännöistä oppimisen, ii) alueen sisäisen yhteistyön sekä iii) tiedottamisen kautta. Hanketta tehdään sidosryhmäyhteistyönä, jonka kautta päästään tutustumaan alan muihin toimijoihin ja sidosryhmiin Lapissa ja kumppanialueilla.
APPROVE:n avulla lappilaiset hyvät käytännöt tuodaan esille EU-tasolla ja luodaan edellytyksiä alan hankkeiden kansainvälistymiseen.

Kesto: 1.6.2018 - 30.11.2022 (54kk)


Kumppaniorganisaatiot hankkeessa ovat:
1. Lapin liitto (Suomi)
2. Epeiroksen alue (Kreikka)
3. Normandian hallinnollinen alue (Ranska)
4. Kastilia ja Leónin alueellinen energiavirasto (Espanja)
5. Poliedra - Milanon teknillinen yliopisto (avustava kumppani, Italia)