Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Poro-peto ja Lohi -hanke / Annetut lausunnot

- Lausunto Suomen valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta (YKP), 4.10.2012    Lausunto 

- Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta KOM(2011) 470, 30.11.2011    Lausunto

- Lausunto Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16§:n mukaisista ja vuotta 2012 koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuonna 2012, 25.1.2012    Lausunto

- Lausunto hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EU-politiikasta, 12.3.2012    Lausunto

- Lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman valmisteluun kuuluvasta merenhoidon nykytilan arviosta, hyvän tilan määrittämisestä sekä ympäristötavoitteista ja indikaattoreista, 23.5.2012     Lausunto

- Lapin liiton kannanotto Itämeren vuoden 2013 lohenkalastuskiintiöistä, 11.6.2012      Lausunto

- Lausunto kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä, 18.6.2012    Lausunto

- Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta asetukseksi koskien karhun metsästystä metsästysvuonna 2012-2013, 14.5.2012    Lausunto

- Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013, 4.9.2012    Lausunto

- Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa ilveksen metsästystä metsästysvuonna 2012-2013, 2.10.2012      Lausunto

- Lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa suden metsästystä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012-2013, 16.10.2012     Lausunto

- Lausunto lohenkalastuksen järjestelyistä Itämeren pääaltaalla, 3.12.2012    Lausunto

- Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2013, 22.1.2013   
Lausunto