Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitushaut ovat päättyneet. Uusia hakuja ei järjestetä.

Työ ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle kansallista aluekehityksen määrärahaa vuosille 2016-2019. Määrärahaa on vielä käytettävissä hieman vajaa 50 000 €, joka tullaan käyttämään AIKO -ohjelman hankkeisiin, joko lisäämällä meneillään olevien AIKO -hankkeiden rahoitusta uutta teemaan liittyvää kokeilua varten tai kokonaan uuteen AIKO -hankkeeseen. AIKO -ohjelmasta rahoitetaan selvityksiä, pilotointeja ja uusia innovatiivisia kokeiluja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja joihin ei ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä. AIKO- hankkeen tulee perustua Lappi-sopimukseen ja tuottaa siihen liittyen konkreettista kokeilevaa toimintaa. 

Alueellisen kehittämistuen osuus kokonaiskustannuksista on pääsääntöisesti 50-70 %. AIKO-hankepäätöksiä voidaan tehdä 31.12.2019 asti ja maksatukset vuodelle 2020 kuitenkin siten, että hankkeiden on päätyttävä viimeistään 30.4.2020 ja hankkeiden on haettava tuen viimeisen erän maksatusta viimeistään 4 kk kuluttua hankkeen päättymispäivästä. Tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen löytyvät hakuohjeesta.

Rahoituksen haku on auki 5.- 30.8.2019. Kirjalliset hakemukset on oltava perillä Lapin liitossa 30.8.2019 tai toimitettuna sähköisesti osoitteeseen info@lapinliitto.fi, kello 15.00 mennessä.

Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti postin välityksellä (PL 8056, 96101 Rovaniemi) tai toimittamalla käyntiosoitteeseen (hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi). Hakemuksessa tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Sähköisesti toimitetut hakemukset tulee olla lähetetty nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön sähköpostista.

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakulomakkeet ja hakuohje löytyvät oheisista linkeistä.

1. hakukierroksella rahoitetut hankkeet

ALASCA

Aurora Arctic Drone

AATE DC

CAIM

2. hakukierroksella rahoitetut hankkeet

Smart Destinations-TripGo

Kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintaminen uusilla menetelmillä

Aurora Virtual Reality by locals

Arctic Truck Platooning Challenge

Growth hacking- maakunnallisen viestinnän kokeilu

Arctic Smartness Village- maaseudun uusasuttaminen

Lappi-satelliitin teknologiaratkaisun, palvelukonseptin ja rahoituksen selvityshanke

3. hakukierroksella rahoitetut hankkeet

Etumatka - Tiedolla tulosta 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit digiaikaan 

RURAL-IOT 

Matkailuyrityksen verkkokoulutus ABC

Elmo Elinkeinot murroksessa, pilotti Lappi

Maint4Bio

Sound of Lapland