Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen haku aukeaa

Työ ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle kansallista aluekehityksen määrärahaa vuosille 2016-2019. Määrärahaa on vielä käytettävissä noin 20 000€, joka tullaan käyttämään Aiko -ohjelman hankkeisiin, joko lisäämällä meneillään olevien Aiko -hankkeiden rahoitusta uutta teemaan liittyvää kokeilua varten tai kokonaan uuteen Aiko hankkeeseen. Hakemusten tulee perustua Lapin ennakoivan rakennemuutoksen ohjelmaan. Haku teemoja ovat Älykkään arktisen osaamiskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. Erityspainotuksina ovat klustereista ja sähköisistä palveluista nousevat kokeilut.

Alueellisen kehittämistuen osuus kokonaiskustannuksista on pääsääntöisesti 50-70 %. AIKO-hankepäätöksiä voidaan tehdä 31.12.2018 asti ja maksatukset vuodelle 2019 kuitenkin siten, että hankkeiden on päätyttävä 30.4.2019 ja hankkeiden on haettava tuen viimeisen erän maksatusta viimeistään 31.8.2019. Tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen löytyvät hakuohjeesta. 

Rahoituksen haku on auki 5.- 19.11.2018. Kirjalliset hakemukset on oltava perillä Lapin liitossa 19.11.2018 tai toimitettuna sähköisesti osoitteeseen info@lapinliitto.fi, kello 15.00 mennessä.

Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti postin välityksellä tai toimittamalla käyntiosoitteeseen. Hakemuksessa tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Sähköisesti toimitetut hakemukset tulee olla lähetetty nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön sähköpostista osoitteeseen info@lapinliitto.fi

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakulomakkeet, hakuohje ja Lapin ennakoivan rakennemuutoksen ohjelma, löytyvät oheisista linkeistä.

1. hakukierroksella rahoitetut hankkeet

ALASCA

Aurora Arctic Drone

AATE DC

CAIM

2. hakukierroksella rahoitetut hankkeet

Smart Destinations-TripGo

Kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintaminen uusilla menetelmillä

Aurora Virtual Reality by locals

Arctic Truck Platooning Challenge

Growth hacking- maakunnallisen viestinnän kokeilu

Arctic Smartness Village- maaseudun uusasuttaminen

Lappi-satelliitin teknologiaratkaisun, palvelukonseptin ja rahoituksen selvityshanke