Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen rahoitus AKKE

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahaa (AKKE) käytetään Lapin liiton päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja Lappi sopimuksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Rahoitusta haetaan Lapin liitolta.

 

 

AKKE-rahoituksella tuetaan maakunnan kehittämistä, erityisesti niitä toimia, joihin EU-rahoitusta ei sovellu käytettäväksi. Rahoituksella tuetaan Lappi-sopimuksen toteuttamista pienillä selvitys ja kokeiluhankkeilla tai käynnistyshankkeilla. 

 

 

LAPIN LIITON AKKE- RAHOITUSHAKU AVATTU 21.9.2020


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE määrärahaa, jota käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja Lappi-sopimuksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakunnan liiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

 

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin lyhytkestoisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin , jotka edellyttävät nopeaa reagointia. Hankkeilla tuetaan Lappi sopimuksen toteutusta ja rahoitusta myönnetään hankkeisiin, joihin ei ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä.

 

 

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

 

edistää aktiivisesti elinkeinojen sopeutumista rakennemuutokseen ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä

vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

edistää koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamista haitoista toipumista

 

AKKE-rahoituksen hakuaika on jatkuva. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin määrävälein. Ensimmäinen käsittelyyn ottopäivä on 30.10.2020 ja seuraava 4.1.2021, mikäli määrärahaa on vielä käytettävissä.

Alueellisen kehittämistuen osuus kokonaiskustannuksista on enintään 80 %. Tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen löytyvät hakuohjeesta, johon tulee tutustua huolellisesti hakemusta tehdessä.

Hakemus tulee toimittaa Lapin liittoon joko sähköisesti osoitteeseen info.(at)lapinliitto.fi, tunnuksella AKKE-hakemus postin välityksellä osoitteeseen PL 8056, 96101 Rovaniemi tai toimittamalla käyntiosoitteeseen (hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi). Sähköisesti toimitetut hakemukset tulee olla lähetetty nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön sähköpostista.   Hakemuksessa tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 


Hankkeiden käsittely

Hankkeet valmistellaan liitossa kehittämispäällikön toimesta. Ennen päätöksentekoa hankkeet käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön hankeryhmässä ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Käsittelyiden jälkeen päätöksen tekee maakuntajohtaja kehittämisjohtajan esittelystä.

Lappi-sopimus ja arktisen erikoistumisen ohjelma ohjaavat rahoitusta

Lappi-sopimus 2018-2021 

Aluekehittämispäätös 2020-2023

Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

Kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen prioriteetit 2018-2022

 

Rahoitustoimintaa koskevat lait ja asetukset

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta