Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

INTERREG-ASIANTUNTIJAN viransijaisuus ajalla 1.12.2020-30.9.2021

Lapin liitto julistaa haettavaksi

 

INTERREG-ASIANTUNTIJAN viransijaisuuden ajalle 1.12.2020-30.9.2021

 

Interreg-asiantuntija toimii Suomen kansallisella rahoituksella rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten valmistelijana, ohjaa ja neuvoo hanketoimijoita Suomen ohjelma-alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) ja vastaa Suomen kansalliseen rahoitukseen liittyvästä ohjelmatiedottamisesta. Asiantuntija osallistuu Interreg V A Pohjoinen ohjelman toteutukseen avustamalla Norrbottenin lääninhallituksessa toimivaa ohjelmasihteeristöä ohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa. Työnkuvaan sisältyy myös asiakirjahallintoon liittyviä tehtäviä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää Euroopan unionin ja Suomen kansallisten rahoitusjärjestelmien tuntemista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ohjelma-alueen maakuntien yleistä tuntemusta, tiimityöskentelytaitoja ja hyvää yhteistyökykyä. Käytännön kokemus Euroopan alueellinen yhteistyö-ohjelman toteuttamisesta tai muiden EU-rahoitteisten ohjelmien tai hankkeiden toteuttamisesta sekä ruotsin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän on suunniteltu alkavan 1.12.2020, valitun henkilön kanssa voidaan sopia myös joustavista järjestelyistä aloitukselle.

Interreg-asiantuntijan tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaryhmään 3 (3750 € - 4100 €). Hakijat voivat esittää palkkatoiveensa hakemuksessa, palkkauksesta päätetään toimea täytettäessä. Työsuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 16.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@lapinliitto.fi merkinnällä ”Interreg-koordinaattori”

 

 

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578.

Rovaniemellä 2.11.2020

Lapin liiton hallitus

 


02.11.2020 16:02
Lataa PDF-muodossa