Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Tarjouspyyntö: Matkailuyrityksille suunnatun selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin sisältö- ja toteutussuunnitelma

Lapin Liiton Välkky-hankkeella edistetään vähähiilisyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteiden toteutumista Lapin matkailussa. Yksi tavoite on edistää hiilijalanjäljen mittausta ja sitä kautta sen pienentämistä ja viestintää toimista matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämän tueksi on tarve saada luotettava ja helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskuri sekä yritysten että myöhemmin myös matkailualueiden käyttöön. Työssä hyödynnetään Suomessa jo tehtyä työtä matkailun hiilijalanjäljen laskennan kehittämiseksi.

Nyt kehitettävän matkailuyrityksen hiilijalanjälkilaskurin tarkoituksena on
- auttaa yritystä tunnistamaan keskeiset päästölähteensä ja päästöjä tuottavat toiminnot
- ohjata ja kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen pienentämiseen
- tuottaa asiakasviestintään materiaalia yrityksen hiilijalanjäljestä ja toimenpiteistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi
- tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta yritykselle mahdollisimman helpoksi siten, että yrityksessä ei tarvitse olla hiilijalanjälkilaskennan erityisosaamista

Tavoitteena myöhemmin on, että yhteistyöllä saadaan kehitettyä tähän laskuriin pohjautuva toimintamalli/työkalu, jossa yhdistyy yrityskohtainen ja aluekohtainen taso.

Hankinnan kohteena on matkailuyrityksen selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin toteuttamisen suunnittelu Vähimat-hiilijalanjälkilaskurin pohjalta sisältäen sen päivityksen ja täydennyksen, toimialakohtaistamisen, rajaukset, hiilijalanjäljen vertailtavuuden, toimintamallin ja toiminnallisuuden suunnittelun, teknisen vaatimusmäärittelyn sekä paperiprototyypin.

Ks. yksityiskohtaisemmat tiedot hankinnan sisällöstä Tarjouspyynnöstä.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Lisäkysymys: Matkailuyrityksille suunnatun selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin sisältö -ja toteutussuunnitelma". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava 23.10.2020 kello 16:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 27.10.2020 klo 16:00 mennessä Lapin liiton verkkosivuilla: http://www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot .

Hankintayksikölle osoitettu sitova tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: Matkailuyrityksille suunnatun selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin sisältö -ja toteutussuunnitelma " 2.11.2020 klo 16:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/42480/notice/56349/overview

 


21.10.2020 09:41
Lataa PDF-muodossa