Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 nähtävillä marraskuun puoliväliin asti

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksen aineisto on nähtävillä 12.10.– 15.11.2020 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaavaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton verkkosivuilla. Kaavassa hahmotellaan pohjoisimman Lapin kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen ja yhteensovitetaan alueen eri toimijoiden intressejä ja maankäytön muotoja. Nähtävilläolon aikana osallisilla on tilaisuus kirjallisten muistutusten tekemiseen maakuntakaavaehdotuksesta.

"Nyt edetään kohti kaavan loppusuoraa. Olemme saaneet paljon arvokasta, kaavaan vaikuttanutta tietoa tapaamisissa alueen toimijoiden kanssa. Takana on pitkä, monivaiheinen, vahvasti vuorovaikutteinen ja värikäskin kaavoitusprosessi", kuvailee suunnittelujohtaja Riitta Lönnström vuonna 2017 alkanutta Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessia.

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa Utsjoella, Sodankylässä ja Inarissa

Kaava-alueen kunnissa järjestetään lokakuun lopulla yleisötilaisuudet, missä kuntalaiset ja muut osalliset voivat tutustua kaavan sisältöön yhdessä kaavoittajan kanssa. Osalliset voivat antaa kirjallisia muistutuksia maakuntakaavaehdotuksesta 15.11.2020 mennessä.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan yleisötilaisuudet 2020:
  • Utsjoen kunnanvirasto 27.10.2020 klo 18.00
  • Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 28.10.2020 klo 18.00
  • Sodankylän kunnanvirasto 29.10.2020 klo 18.00

Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Inarin tilaisuuden etäyhteys järjestetään kolmella saamenkielellä.
Ohjeet etäyhteyteen löytyy Pohjois-Lapin maakuntakaavan verkkosivulta.

Kunnanvirastojen ja Sajoksen tilaisuuksissa on koronan vuoksi maskisuositus ja Lapin liitto toivoo osallistujien kunnioittavan yleisiä koronaturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia. Kokoontumisrajoitusten muuttuessa pidetään tilaisuudet kokonaan etäyhteyksin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Lapin liiton verkkosivuilla.

Lisätietoa:

 

Lue lisää kaavaprosessista Lapin liiton päivittämästä Pohjois-Lapin maakuntakaavan taustapaperista.

suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504, riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi
maakuntainsinööri Juha Piisilä, p. 040 711 8382, juha.piisila(at)lapinliitto.fi

 


09.10.2020 09:35
Lataa PDF-muodossa