Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Metsäalan pienyritysten innovaatiotuella päästiin hyviin tuloksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston rahoittamat ELMO-yrityspilotit päättyivät kesäkuussa 2020. Kyseessä oli uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli tuoteinnovaatiot puun arvoketjussa sekä erityisesti kiertotalouteen ja digitalisaatioon pohjautuvat uudet innovatiiviset ratkaisut. ELMO-yrityspilotissa rahoitettiin seitsemän hanketta, joihin osallistui organisaatioita koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta.    

ELMO-yrityspilottien loppuseminaari pidettiin 9.9.2020 verkossa. Seminaarissa pilotit esittelivät puolen vuoden mittaisen yhteistyön tuloksia sekä kehitettyjä tuote- ja palveluinnovaatioita. Piloteissa on kehitetty muun muassa digitaalisia työkaluja metsäalan yritysten väliseen työn hallintaan sekä puun korjuutyön suunnitteluun ja optimointiin. Kiertotalouden näkökulmasta piloteissa syntyi menetelmiä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseksi sekä teollisten sivuvirtojen yhdistämiseksi uudeksi hiilinegatiiviseksi tuotteeksi.

Olemme ilolla panneet merkille, että prosessin aikana yhteistyötä on syntynyt myös eri projektien välille. Tämä yhteistyö jatkuu varmasti tulevaisuudessa, kertoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

ELMO-yhteistyön ja yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö, jossa etsitään uudenlaisia keinoja tukea elinkeinoelämää alueella.


Maailma on muuttunut paljon siitä hetkestä, kun nämä pilotit lähtivät käyntiin. Toisaalta, teemat kuten kiertotalous ja digitalisaatio ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Näiden pilottien myötä olemme nähneet, miten pk-yritykset Itä- ja Pohjois-Suomessa voivat hyötyä maakuntarajat sekä organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä, kertoo Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi loppuseminaarin puheenvuorossaan.

Loppuseminaarin tallenteen löydät  TÄÄLTÄ.

Lisätietoja:
Päivi Ekdahl, Kehittämisjohtaja Lapin liitto
paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi, 0400 383 578
https://elmoenf.eu/hia/


17.09.2020 15:42
Lataa PDF-muodossa