Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Haemme projektipäälliköä ja projektikoordinaattoria

Lapin liitto avaa haettavaksi määräaikaisen

KOORDINAATTORIN toimen ajalle 1.10.2020 - 30.9.2021

Euroopan unionin seuraavan ohjelmakauden valmistelu on käynnistynyt sisä- ja ulkorajat ylittävien Interreg- yhteistyöohjelmien osalta. Lapin liitto vastaa uuden Kolarctic-ulkorajayhteistyöohjelman valmistelusta ja koordinoi yhdessä Norrbottenin alueen kanssa uuden, Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisen Interreg- sisärajaohjelman valmistelua.

Kolarctic 2021-2027 -ohjelmassa ohjelma-alueeseen sisältyy Suomesta Lappi, Ruotsista Norrbotten, Norjasta Tromssa-Finnmark ja Nordland sekä Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Nenetsian autonominen piiri.

Interreg SE-FI-NO 2021-2027 -ohjelman ohjelma-alue Suomessa on Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa. Ruotsista mukana on Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland ja Norjasta Tromssa-Finnmark sekä Nordland.

Haemme nyt ohjelmien valmistelutiimiin oma-aloitteista ja toimeliasta koordinaattoria, jolta onnistuu valmistelutyöhön liittyvät järjestely- ja koordinaatiotehtävät ja keskustelut/ tekstit yhteenvetävä kirjoittaminen ja työskentely sekä vaihtelevissa kansainvälisissä työryhmissä että yksin työpöydän ääressä. Koordinaattorin työpanos jakaantuu molempien ohjelmien valmistelutyöhön.

Koska molempien ohjelmien valmistelu tehdään englannin kielellä, edellytämme koordinaattorilta suomen kielen lisäksi erittäin hyvää englannin kielen taitoa sekä tekstin ja puheen tuottamisen että kirjoitetun ja kuullun ymmärtämisen osalta.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, joustavaa työotetta, tiimityöskentelytaitoja, hyvää yhteistyökykyä ja matkustusvalmiutta, riippuen matkustusrajoitteista ja koronatilanteen kehittymisestä. Ohjelmien valmistelun tiukka aikataulu ja useiden työryhmien kanssa työskentely edellyttää myös järjestelmällisyyttä ja hyvää paineensietokykyä.

Palkkaus sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä luokkaan 5 (peruspalkka 2900 € - 3300 €/ kk). Lopullinen peruspalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Työsuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja neljän kuukauden koeaikaa.

HUOM! Tehtävä täytetään heti kokoaikaisena mikäli siihen varmistuu rahoitus, muussa tapauksessa on mahdollista että se käynnistyy ensin osa-aikaisena.

Hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 25.9.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@lapinliitto.fi merkinnällä "Koordinaattori, Interreg-ohjelmat".

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578.

 

Lapin liitto avaa haettavaksi määräaikaisen

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN toimen ajalle 1.10.2020 - 31.12.2021

Arctic Investment Platform (AIP) - toimeenpanohankkeella pyritään kehittämään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisen harvaanasuttujen alueiden pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on, edeltäneiden selvityshankkeiden tulokset huomioiden, luoda edellytykset Arktisen rahoitusalustan käytännön käynnistämiselle.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta ja siitä, että työsuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan ajallaan. Hyvän kommunikaation ylläpitäminen kaikkiin sidosryhmiin on tehtävässä keskeisessä roolissa. Projektipäällikön tehtävänä on kehittää hankkeen työsuunnitelmaa ohjausryhmän esitysten mukaisesti ja koordinoida yhteistyötä norjalaisen hankekumppanin ja NSPA-alueen Brysselin aluetoimistojen kanssa. Hän koordinoi myös hankkeeseen osallistuvien maakuntien neuvotteluja keskenään sekä Euroopan investointipankin kanssa.

Projektipäällikkö raportoi hankkeen tuloksista ja tulevista suunnitelmista hankkeen ohjausryhmälle.

Edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoitamiselle on

  • Hyvä englannin, suomen, ruotsin ja norjan rahoitusalan teknisen kielen ymmärtäminen sekä erinomaiset viestintätaidot englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi
  • NSPA-alueen pk-yritysten rahoitustarpeiden tuntemus
  • Kokemusta Euroopan Investointipankin ja Euroopan Investointirahaston kanssa työskentelemisestä
  • Hyvät verkostot potentiaalisiin AIP:n alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin rahoittajiin
  • Kokemusta kansainvälisen rajat ylittävän hankkeen johtamisesta ja budjetoinnista

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, joustavaa työotetta, tiimityöskentelytaitoja ja hyvää yhteistyökykyä.

Palkkaus sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä luokkaan 2 (peruspalkka 4200 € - 4600 €/ kk). Lopullinen peruspalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Työsuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävä täytetään aluksi ajalle 1.-31.10.2020, minkä jälkeen sopimusta jatketaan vuoden 2021 loppuun, mikäli hankkeeseen saadaan rahoitus.

Hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 24.9.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@lapinliitto.fi merkinnällä "Projektipäällikkö/AIP".

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl puh. 0400 383 578.

 

 


14.09.2020 19:31
Lataa PDF-muodossa