Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kannanotto maakuntakenttien lentoliikenteestä

Arvoisat ministerit ja kansanedustajat!

Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolissamme tilanteesta, jossa yritykset eivät ole päässeet lentämään maakuntakentiltä maaliskuun jälkeen. Tilanne on erityisen vaikea vientiteollisuudessa mutta myös sellaisilla yrityksillä, joiden liiketoiminta vaatii lentomatkustamista Helsinkiin ja takaisin. Nopeiden yhteyksien puute aiheuttaa myös riskejä terveydenhuoltoon, potilasturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.


Alueidemme edustajat ovat neuvotelleet säännöllisesti Finnairin kanssa, mutta ilman lupauksia tai tarkempia tietoja liikenteen jatkumisesta. Finnair on maakuntien elinkeinoelämälle kuitenkin ykkösvaihtoehto, koska Finnairin lennot turvaavat parhaiten
sujuvat jatkoyhteydet Helsingistä.

Haluamme tässä yhteydessä palauttaa mieliin myös kesäkuussa hyväksytyn valtion neljännen lisätalousarvion, jossa kotimaan lentoyhteyksien turvaamisesta todetaan seuraavasti:

Koko maan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus huolehtii nykytasoisen lentoasemaverkoston säilymisestä. Hallitus tarkastelee kaikkia käytössään olevia vaihtoehtoja kotimaan lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen ja Kemiin.

Olemme käyneet neuvotteluita maakuntalennoista useiden lentoyhtiöiden kanssa. Neuvotteluiden tuloksena on syntynyt malli, joka mahdollistaa operaattoreiden liikennöinnin näille viidelle maakuntakentälle. Käytyjen keskusteluiden perusteella on todettu, että liikenne voidaan käynnistää nopeasti uudelleen edellä mainitun mallin ansiosta. Jatkolentojen sujuvuuden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto operaattoriksi on Finnair.  

Liikennöinnin nopea käynnistyminen edellyttää taloudellisen takauksen antamista. Mallissa kaikki lipputulot tuloutettaisiin takaisin ostajalle, eli tässä tapauksessa valtiolle. Kyse olisi ylimenokauden ratkaisusta talvikaudelle 2020-21. Käytyjen keskusteluiden perusteella kuuden kuukauden liikennöinnin enimmäiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Asiaa tarkasteltaisiin uudestaan sovitun ajan kuluttua tavoitteen kuitenkin ollessa kaupallinen liikenne.

Traficomilta on jo varmistettu, että lennot maakuntakentiltä on mahdollista käynnistää nopeasti. Ruotsissa lennot käynnistyivät viime huhtikuussa vastaavanlaisella mallilla kahden viikon kuluessa maan hallituksen myönteisestä päätöksestä. Sopimuksen tekemisen määräaikaisesta poikkeusolojen ostopalveluliikenteestä ja samalla maakuntalentojen turvaamisesta hallitus antoi Trafikverketin tehtäväksi. Elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi perusteena on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen huoltovarmuuden turvaaminen.

Ymmärrämme ja tiedämme pandemian vaikuttavan tämänhetkisiin matkustajamääriin. On kuitenkin välttämätöntä turvata alueidemme elinkeinoelämän toiminnan jatkuvuus tässä haastavassa tilanteessa. Yritysten tarve lennoille on kiistaton kaikkien maakuntakenttien vaikutusalueilla.

Toivomme, että kaikki osapuolet tekevät kaikkensa, että edellä mainitun lisätalousarvion kirjaus lentoyhteyksien turvaamisesta toteutuu ja liikenne saadaan käynnistettyä mahdollisimman pian.

 

Allekirjoittaneet:

Keski-Pohjanmaan liitto, Jyrki Kaiponen, maakuntajohtaja

Kokkolan kaupunki, Stina Mattila, kaupunginjohtaja

Pohjanmaan liitto, Kaj Suomela, maakuntajohtaja

Pietarsaaren kaupunki, Anne Ekstrand, vs. kaupunginjohtaja

Kainuun liitto, Pentti Malinen, maakuntajohtaja

Kajaanin kaupunki, Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Keski-Suomen liitto, Pekka Hokkanen, vs. maakuntajohtaja

Jyväskylän kaupunki, Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Lapin liitto, Mika Riipi, maakuntajohtaja

Kemin kaupunki, Tero Nissinen, kaupunginjohtaja

Tornion kaupunki, Timo Nousiainen, kaupunginjohtaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Risto Poutiainen, maakuntajohtaja

Joensuun kaupunki, Kari Karjalainen, kaupunginjohtaja

Keski-Suomen kauppakamari, Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Lapin kauppakamari, Timo Rautajoki, toimitusjohtaja

Pohjanmaan kauppakamari, Juha Häkkinen, toimitusjohtaja

Oulun kauppakamari, Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan kauppakamari, Matti Vuojärvi, toimitusjohtaja


15.09.2020 13:55
Lataa PDF-muodossa