Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin kansanedustajat Kemi-Tornion seudulla: Koronarajoituksissa huomioitava alueiden erityispiirteet

Tiedote 11.8.2020
Vapaa julkaistavaksi heti

"Hengitämme vientiteollisuuden rytmissä", kerrottiin Meri-Lapin seutukuntamatkalla Lapin kansanedustajille. Vientiteollisuus, sen suorat ja välilliset työpaikat sekä toiminta heijastuvat monille toimialoille seutukunnassa ja koko Lapin alueella. Seutukuntavierailulla vahvistuivat kansanedustajien kokemus ja tiedot siitä, kuinka tärkeää Lapille ja koko Suomelle on, että vientiyrityksemme menestyvät. Meri-Lapin osuus Suomen viennistä on noin kahdeksan prosenttia. Tämän viennin rytmissä elävät monet Kemi-Tornion seudun pienet ja keskisuuret yritykset.

Rajaneuvonta on rajakysymysten osaamiskeskus

Mahdollisissa tulevissa uusissa koronarajoituksissa tulee ottaa alueelliset olosuhteet ja rajaukset huomioon. Tornionlaakson olosuhteet ja rajanylityspaikat ovat aivan erilaisia kuin esimerkiksi Etelä-Suomen rajanylityspaikat tai lentokentät. ihmisten terveyden suojelemisen lisäksi rajoitustoimissa tulee huomioida ihmisten arjen tarpeet, työssäkäynti ja elinkeinoelämän vahinkojen minimointi.

Näinä aikoina erityisesti rajaneuvonnan tarve korostuu. Tornio-Haaparannassa rajalla sijaitsevalle Rajaneuvonnalle on varmistettava pysyvä tai ainakin pitempikestoinen rahoitus, vaativat Lapin kansanedustajat. Valtion ensi vuoden talousarvion valmistelu on juuri käynnistynyt.

Autto Lapin kansanedustajien puheenjohtajaksi

Lapin kansanedustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Markus Lohi on toiminut puheenjohtajana syksystä 2019. Uudeksi puheenjohtajaksi seuraavan vuoden ajaksi valittiin nyt Heikki Autto.

Tänä vuonna seutukuntavierailu Keminmaassa, Torniossa ja Kemissä

Lapin kansanedustajat käyvät perinteisesti elokuussa tutustumassa johonkin Lapin seutukunnista Lapin liiton koordinoimana. Lapin kansanedustajat tutustuivat tänä vuonna kuntien ja elinkeinoelämän ajankohtaisiin asioihin Keminmaassa, Torniossa ja Kemissä.

Kansanedustajat kävivät muun muassa keminmaalaisessa vaatealan yrityksessä, Disturb Scandinavia Oy:ssä, Torniossa Tormets Oy:llä ja Kiiruna Talot Oy:llä sekä Kemissä Lapin Teollisuusrakennus Oy:ssä. Edustajat tapasivat myös Keminmaan kunnan, Kemin ja Tornion kaupunkien sekä tullin, rajan ja rajaneuvonnan edustajia.

Viime vuonna matka suuntautui Väylänvarteen, Pelloon ja Ylitorniolle. Toissavuonna kansanedustajat vierailivat yhdessä Posiolla, Ranualla, Simossa ja Tervolassa.

Lisätietoja:
Lapin kansanedustajien puheenjohtaja Markus Lohi p. 0400 692 682
Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander p. 050 444 5606

FAKTA: MIKÄ RAJANEUVONTA?

Rajaneuvonta on viranomaisille lisäresurssi sekä rajaesteiden ja rajakysymysten aktiivinen asiantuntija. Rajaneuvonta palvelee niin yksityishenkilöitä, yrityksiä ja elinkeinoelämää kuin viranomaisia rajan molemmin puolin. Toimintaa toteutetaan muun muassa henkilökohtaisella opastuksella, chat- palvelulla ja viestinnällä. Rajaneuvonta koetaan palautteen mukaan helposti tavoitettavaksi ja että sen toiminnan kautta vahvistetaan osaltaan pohjoismaista identiteettiä.

Rajaneuvonta tukee yrityksiä rajat ylittävään kasvuun. Rajaneuvonta palvelee pääasiassa elinkeinoelämää rajat ylittävissä kysymyksissä. Rajat ylittävä liikkuvuus ja siihen liittyvien ongelmien ratkominen on keskeisimpiä tehtäviä. Palvelulle on ollut entistä enemmän kysyntää koronatilanteesta johtuen.

https://www.bothnianbusiness.fi/yrityspalvelut/rajaneuvonta/


12.08.2020 08:34
Lataa PDF-muodossa