Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma on avannut koronavirus -teemaan liittyvän valmisteluhankehaun

Teemahaussa tuetaan lyhyitä, 2-4 kuukauden hankkeita, jotka kartoittavat, miten virusepidemian aiheuttamiin haasteisiin on sopeuduttu ja vastattu, mitä innovatiivisia ratkaisuja on kehitetty (esimerkiksi sähköisiä terveyspalveluita), ja mistä kokemuksista tai ratkaisuista voi olla hyötyä ylikansallisesti. Haku on avoinna 20.5.-30.9.2020 ja hakemuksia voi jättää koko tuon ajan.

Valmisteluhankkeessa pitää olla toimija vähintään kahdesta maasta, joista toinen on EU-jäsenmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on enintään 45 000 euroa. Hakemusten odotetaan kohdistuvan seuraaviin teemoihin: 1) kliiniset näkökulmat, 2) terveys ja hyvinvointi, 3) tekniset ratkaisut, 4) kansalaisten osallistuminen ja yhteisön reaktiot, 5) taloudelliset vaikutukset, 6) muut mahdollisesti esiin nousevat uudet teemat.

NPA hankkeiden toteuttajat ovat perustaneet ryhmän, NPA Covid-19 response group, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita ohjelma-alueelta. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Se kerää tietoja virusepidemiasta eri alueilla ja tarjoaa tilaisuuden jakaa saatuja kokemuksia eri maiden kesken.

NPA-ohjelma on antanut ryhmän tehtäväksi sovittaa valmisteluhankkeita yhteen ja kerätä niiden tuloksia, joilla voidaan vaikuttaa tulevan NPA-ohjelman sisältöihin. Siksi suosittelemme kaikille hakemista harkitseville liittymistä ryhmään. Siten voidaan jo etukäteen varmistaa, että tavoiteltu koordinaatio toteutuu.

Lisätietoja hausta ja yhteydet koordinaatioryhmään löydät seuraavan linkin kautta:
http://www.interreg-npa.eu/for-applicants/covid-19-call/

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja NPA ohjelman kansalliselta kontaktihenkilöltä Paula Mikkolalta Lapin liitosta. Yhteystiedot löydät NPA-ohjelman sivulta www.interreg-npa.eu


29.05.2020 13:07
Lataa PDF-muodossa