Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku 1.6. – 31.12.2020

Lapin liitossa on haettavana 1.6.2020 alkaen rahoitusta Suomen rakennerahasto -ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä. Rahoitushaku toteutetaan jatkuvana vuoden loppuun saakka. EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Koko ohjelman toimenpiteet ovat haettavana. Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, jotka parantavat maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä toimenpiteitä, joilla edistetään toipumista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista ja sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti EURA2014- järjestelmään: www.eura2014.fi

Hakukuulutus ja lisätietoa hakemisesta:

www.lappi.fi/lapinliitto/rahoitushaku-1.6.-31.12.2020

www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi

 

EAKR-RUHTADEAPMI OHCAN LÁHKAI LAPPIS

Lappi lihtus 1.6. rájes sáhttá ohcat ruhtadeami Suoma ráhkadusruhtaráju prográmmas, Bistevaš šaddan ja bargu 2014-2020 . Prográmma doarju Eurohpá guovloovddidanruhtaráju (EAKR) doaibmabijuid. Ruhtadeami ohcan joatkašuvvá jagi loahpa rádjái. EAKR-ohcamušaid galgá guođđit maŋimustá 31.12.2020.

Ohcamušaid sáhttá guođđit doaibmasurggiide 1 Smávva ja gaskastuorra fidnodatdoaimma gilvalannákca ja 2 Ođđaseamos dieđu ja máhtu buvttadeapmi ja ávkkástallan. Olles prográmma doaibmabijut leat ohcan láhkai. Erenoamážit deattuhuvvojit dakkár doaibmabijut, mat lasihit eanangotti geasuhan- ja doalahanfámu sihke dakkár doaibmabijut, maiguin ovddidit veaddjáma koronavirusa dagahan váikkuhusain ja vuogáiduvvama ođđa diliide.

Ohcamušaid galgá guođđit elektrovnnalaččat EURA2014-vuogádahkii: www.eura2014.fi

Ohcangulahus ja lassedieđut ohcamis:

www.lappi.fi/lapinliitto/rahoitushaku-1.6.-31.12.2020

www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi


27.05.2020 09:05
Lataa PDF-muodossa