Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin kunnat: Valtion kuntapaketti tällä erää riittämätön – peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummat jakoperusteeksi

Valtion tukipaketti kunnille koostuu neljästä osasta: suora tuki sairaanhoitopiireille, kuntien yhteisöveron määräaikainen korottaminen, kuntien valtionosuuksien määräaikainen korottaminen sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen. Valtion tukipaketin sisältämä valtionosuuksien määräaikainen korottaminen tulee tehdä peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummien perusteella, vaativat Lapin kuntajohtajat.

Tuen perusteeksi olemassa olevat kriteerit - korona ei ole muuttanut olosuhteita

Lapin kunnat ovat arvioineet koronan kuntatalousvaikutuksiksi yli 60 miljoonaa euroa, joista käsillä oleva valtion tukipaketti korvaisi parhaimmillaankin alle puolet. Luku ei sisällä sairaanhoitopiirien menoja.

Koronan aiheuttamat kuntatalousvaikutukset ovat verotulojen pienenemistä ja kuntien menojen kasvua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sivistystoimessa. Vaikutukset kuntien verotuloihin ovat erityisen suuret Lapin matkailumaakunnassa, johon lomautukset ja työttömyys ovat iskeneet laajasti matkailun pysähdyttyä äkillisesti.

Varautuminen koronaan ja sen hoito on kalliimpaa alueilla, joilla myös peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen on kalliimpaa. Tämän vuoksi valtion tukipaketin sisältämän peruspalvelujen valtionosuuksien määräaikainen korottaminen tulee tehdä peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummiin perustuen.

Lapin erityispiirteet ja väestön ikärakenne sekä sairastavuuden ja hoitoisuuden korkea taso, harva asutus ja pitkät etäisyydet nostavat kustannuksia.


Varautuminen ja valmius luo kustannuksia myös koronavapailla alueilla

Pitkät välimatkat ja hajallaan oleva asutus aiheuttavat koronalisäkustannuksia kuntien sivistystoimessa ja sosiaalitoimessa. Lapin kunnat kertovat, että poikkeusolot ovat aiheuttaneet vaikeuksia erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille, ja näistä tilanteista on kunnissa huolehdittu. Lapin kunnat ovat aktiivisesti tehneet ennaltaehkäisevää työtä koko poikkeusolojen ajan, minkä toivotaan hillitsevän menoja lähitulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Lapin kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, p. 0400 393 987

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200


19.05.2020 11:55
Lataa PDF-muodossa