Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta

Matkailutoimiala on yksi Lapin elinvoiman kulmakivistä ja juuri se on saanut suurimman iskun koronaepidemian vuoksi. Matkailun kasvun kautta on Lapissa saatu korvattua rakennemuutoksen aiheuttamia työpaikkamenetyksiä. Matkailun työllistävyys on merkittävä kaikissa Lapin kunnissa samoin kokonaisvaikutukset kuntatalouteen.


Matkailun kerrannaisvaikutukset palvelualojen, liikenteen, logistiikan, kaupan- ja rakentamisen toimialoille ovat myös merkittäviä. Tämänkin vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että matkailutoimiala selviää tilanteesta ja toiminta saadaan nopeasti käyntiin kun koronarajoitteista luovutaan. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi aiemmin tällä viikolla arvion Suomen matkailukysynnän elpymisestä koronapandemian jälkeen, ja sen mukaan kestää ainakin vuoteen 2022 ennen kuin matkailukysyntä elpyy vuoden 2019 lukuihin.

 

Puolet yrityksistä ei pärjää seuraavaan sesonkiin

Lapin matkailuyritykset ovat Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) toteuttaman kyselyn mukaan vaikeassa tilanteessa, jossa noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että yritys ei pärjää seuraavaan talvisesonkiin saakka.

"Monen yrityksen kassat ovat heikossa kunnossa, kun talvikausi päättyi ennenaikaisesti. Suoraa tukea tarvitaan toiminnan kulujen kattamiseksi, eikä lainataakkaa pystytä kasvattamaan tämänkaltaisessa tilanteessa. Majoituspalvelujen ja muiden kymmenen prosentin arvonlisäverokannassa olevien palvelujen arvonlisävero tulee lisäksi alentaa viiteen prosenttiin ja ravintolaruoan ja anniskelun arvonlisävero kymmeneen prosenttiin, kunnes ala on toipunut korona-kriisistä. Tämä olisi neutraali ja tehokas tapa auttaa yrityksiä tulevassa erittäin kireässä kansainvälisessä kilpailutilanteessa", Lapin matkailuelinkeinon liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi toteaa. 

 

Toimet riittäviksi tukimuodoiksi

Lapin kuntajohtajaverkosto tukee Lapin matkailuelinkeinon esityksiä. Yhdessä matkailutoimijoiden kanssa kunnat esittävät seuraavia toimenpiteitä tukemaan kriisistä selviämistä ja tulevan kasvun mahdollistamista.

  • Nopeat suorat tuet estämään konkurssit. Tuen tulee perustua vuoden 2019 liikevaihtoon tai edellisen vuoden kiinteisiin ja palkkakuluihin.
  • Lapin matkailun sesonkiluonteinen profiili tulee huomioida tuen perusteissa.
  • Pidemmän aikavälin tuki esimerkiksi alentamalla alv-kantoja kolmeksi vuodeksi sekä Finnveran lainojen takaus kaikkien kokoluokkien yrityksille 100 % ja laina-aika kymmenen vuotta. Lisäksi vapaa poisto-oikeus viidelle vuodelle, jolla voidaan tukea investointeja ja vahvistaa yritysten taserakenteita.
  • Julkisomisteiset matkailuyhtiöt tulee ottaa tukitoimien piiriin.

 

Lentoliikenteen jatkumisen ja nopean elpymisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää

Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle.

Lentoliikenteen jatkuvuus on myös kriittinen tekijä parin viime vuoden aikana toteutettujen suurien matkailuinvestointien kannattavuuden turvaamisessa sekä tulevien investointien kannalta.

Matkailun myyntiä tukemaan tarvitaan myös merkittävä panostus matkailumarkkinointiin, jossa Lappi-brändillä on merkittävä rooli. Lapin matkailutuote on vahva koronan jälkeisessäkin maailmassa.

 


Lisätietoja:


Kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, p. 0400 393 987

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200


08.05.2020 14:47
Lataa PDF-muodossa