Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen arviointi on käynnistynyt

Lapin liitto on aloittanut Lappi-sopimuksen arvioinnin yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Arvioinnin toivotaan antavan tietoa erityisesti muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksista maakuntaohjelmien toteutumiseen. Seuraavaa Lappi-sopimusta eli Lapin aluekehittämisen toimenpiteitä ohjaavaa strategiaa vuosille 2022 - 2025 ryhdytään valmistelemaan syksyllä 2020.

Näkemyksesi ovat meille tärkeitä

Tämä kysely on osoitettu laajasti maakunnan Lapin aluekehitystoimijoille ja sidosryhmille. Kyselyn avulla halutaan kerätä tietoa maakunnan eri tahoilta, miten maakuntaohjelman laadinnassa ja toteuttamisessa on onnistuttu ja mitä tulisi tehdä jatkossa toisin. Vastaa kyselyyn klikkaamalla alla olevaa linkkiä tai syöttämällä osoite internet-selaimen osoiteriville. Vastaamiseen kuluu keskimäärin n. 10 - 20 minuuttia. Vastausaikaa on 2.6.2020 klo 16 saakka.

https://q.surveypal.com/Lappi_makoarviointi_final

Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja raportoidaan kootusti siten, ettei yksittäisiä vastaajia eikä organisaatioita ole mahdollista tunnistaa selvityksen tuloksia raportoitaessa.

Maakuntaohjelma määrittelee alueen strategisen kehittämisen painopisteet ja suuntaa rahoitusta. Neljän vuoden välein laadittavan ohjelman arviointi on osa maakuntaohjelmien toteuttamisen prosessia. Edellisen kerran Lapin maakuntaohjelma arvioitiin vuonna 2017. Tavoitteena arvioinnissa on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Samalla se antaa eväitä seuraavan maakuntaohjelman valmisteluun. Yhteistyö muiden maakuntien kanssa auttaa jakamaan hyviä käytäntöjä.

Yhteysjohtaja Mervi Nikander Lapin liitosta pitää arviointia olennaisena osana aluekehittämisen kokonaisuutta:

"Meneillään oleva koronavirusepidemia haastaa koko toimintaympäristömme. Käynnistyvä maakuntaohjelman arviointi antaa meille tärkeää tietoa käynnissä olevan Lappi-sopimuksen onnistumisista ja haasteista. Tämä antaa meille hyvän pohjan suunnata entistä strategisemmin vuosien 2022-2025 aluekehitystoimia. Vuosi 2022 tuntuu tässä kriisin hetkellä kaukaiselta, mutta kehittämistyössä on tärkeää muistaa katsoa myös aina pidemmälle."

Maakuntaohjelman arviointi käynnistyi huhtikuussa 2020 taustamateriaalien analyysillä. Maakuntaohjelman toteuttajien ja sidosryhmien arvioita kartoitetaan kyselyllä ja haastattelukierroksella kevään ja kesän aikana. Alkusyksystä on tarkoitus sidosryhmätyöskentelyn kautta syventää esiinnousseita teemoja. Maakuntaohjelman arvioinnin tulokset ovat valmiit lokakuussa 2020.

Mikä on maakuntaohjelma - Lappi-sopimus?

Lapin maakuntaohjelman kokoaminen on yksi Lapin liiton lakisääteisiä tehtäviä. Se on koko maakunnan yhteinen kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Lapissa maakuntaohjelmasta käytetään nimeä Lappi-sopimus kuvaamaan sitä, että laajan osallistumisen kautta kaikki alueen toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin.

LAPPI-SOPIMUS 2018-2021 TIIVISTELMÄ

Aluekehittämisen visio on vuosille 2018-2021 seuraava:

  • Lappi on arktinen avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä. #RakkauestaLappiin
  • Maakuntaohjelmassa neljä strategista valintaa ohjaavat aluekehittämistä:
  • Arktinen talous vahvistuu
  • Työ ja osaaminen uudistuvat rajattomassa ympäristössä
  • Puhdas luonto, hyvä elinympäristö, kulttuuri ja toimivat palvelut luovat hyvinvointia
  • Hyvä saavutettavuus mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin. 

Läpileikkaavia teemoja ovat kansainvälisyys, kestävä kehitys ja resurssitehokkuus, vähähiilisen elämäntavan edistäminen, digitalisaatio, yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Lisätietoja:

yhteysjohtaja Mervi Nikander, p. 050 444 5606, etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi


28.05.2020 17:14
Lataa PDF-muodossa