Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kannanotto Interreg Pohjoinen -ohjelman 2021-2027 valmisteluprosessin käytännöistä ja alueiden vaikuttamismahdollisuuksista

Interreg Pohjoinen/Nord -ohjelman suomalaiset ohjelma-alueen maakunnat, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ilmaisevat tällä kannanotolla huolensa tulevan Interreg Pohjoinen ­-ohjelman 2021-2027 valmistelusta ja ohjelman sisällöstä sekä siitä, ettei alueita ole kuultu taikka osallistettu ohjelmavalmisteluprosessin aikana.

Ohjelma-alueen suomalaiset maakunnat haluavat tällä ulostulollaan huolehtia siitä, että uuden Interreg-ohjelman maantieteestä, sisällöstä ja hallinnosta sekä Suomen vastinrahoituksen käytännöistä käytäisiin avoin ja syvällinen keskustelu ja ohjelmavalmistelu toteutettaisiin läpinäkyvästi Interreg Pohjoinen/Nord -ohjelma-alueen suomalaisten maakuntien sekä työ- ja elinkeinoministeriön välillä sekä koko ohjelma-alueen ao. ministeriöiden ja alueiden kesken.

Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto haluavat korostaa, että Suomen alueet ovat valmiita ottamaan vastuun hallinnon ja hallintoviranomaisen roolin siirtymisestä Suomeen. IR-ohjelmissa on ollut käytäntönä, että hallintoviranomaisen sijoituspaikka vaihtuu EU-maiden välillä ohjelmakausien vaihtuessa. Lapin liitto on jo aikaisemmin tuonut esille työ- ja elinkeinoministeriölle mielenkiintonsa ja halunsa aloittaa neuvottelut muun muassa ohjelman hallintoviranomaisen roolin siirtymisestä Suomeen ja Lapin liittoon. Interreg-ohjelman hallinto- ja koordinaatiotehtävät vaikuttavat positiivisesti työllisyyteen ja EU-rahoituksen erityisosaamisen kansalliseen kertymiseen. On myös muistettava, että alun perin maiden välillä on sovittu, että tehtävien siirtyminen Suomen ja Ruotsin välillä toteutetaan vuoro-ohjelmakausittain. Parempi suora palvelu Suomen hanketoimijoille myös omalla äidinkielellään lisäisi tasavertaisuutta EAY-ohjelmissa.

Keskustelukutsua asian valmisteluun suomalaiset ohjelma-alueen maakunnat eivät kuitenkaan ole saaneet. Interreg Pohjoinen/Nord -ohjelman yhteistyökumppaneilta on sen sijaan saatettu tietoomme, että maiden ministeriöt olisivat pääsemässä yhteisymmärrykseen siitä, että Ruotsilla tulisi olemaan vetovastuu ohjelman kirjoittamisesta sekä varmuus siitä, että tulevan ohjelman hallintoviranomaisen sijoituspaikka olisi niin ikään Ruotsi.

Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto tuovat esille, että Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa haluavat olla vahvasti mukana tulevan Interreg Pohjoinen -ohjelman 2021-2027 valmistelussa ja vaikuttamassa ohjelman sisältöihin ja hallintoon. Avoimuutta alueiden ja ministeriön välillä ei tue nykyinen ministeriön käytäntö, jossa Suomen maakunnat saavat tiedot tapahtumista ja päätöksistä jälkikäteen, ilman osallistavaa ja aitoa keskustelua. Aluekehittäminen, mukaan lukien rajat ylittävä yhteistyö, on parhaimmillaan yhteistyötä, jossa alueet omaan käytännön yhteistyöhön perustuvalla kokemuksellaan ja osaamisellaan voivat parantaa ohjelman vaikuttavuutta alueillaan. IR-ohjelmien vaikuttavuus alueemme toimijoille on merkittävä ja alueilla on pitkät rajat ylittävän yhteistyön perinteet sen lisäksi, että rajat ylittävää käytännön työtä tehdään ja se tapahtuu alueillamme.

 

Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto

Pauli Harju, maakuntajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Jyrki Kaiponen, vt. maakuntajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto

 

Lisätietoja: Anna-Mari Auniola, Interreg asiantuntija, 0400 762 372 


25.03.2020 12:12
Lataa PDF-muodossa