Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin maakunnallinen ennakointisivusto Lapin luotsi on uudistettu

Millaista osaamista Lapissa tulevaisuudessa tarvitaan? Mitä ovat Lapinkin tulevaisuuteen vaikuttavia maailmanlaajuisia kehityskulkuja? Muun muassa näihin kysymyksiin vastauksia hahmottelee Lapin luotsi –e nnakointi- ja tilastotietosivusto. Lapin liiton Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke on uudistanut Lapin maakunnallisen ennakointisivuston. Lapin ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja tiedon löydettävyyteen. Ennakoima yhessä tulevaisuuden Lappia!


Verkkopalvelu luotsina ennakointitiedon lähteelle

Lapin luotsi –verkkosivusto on verkostoyhteistyönä toteutettu kokonaisuus, joka auttaa luomaan kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. Lapin luotsi kokoaa tietoa, tutkimuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä maakunnan tulevaisuuden hahmottamiseksi.

Uudistuksessa käyttäjäystävällisyyttä on lisätty muun muassa erilaisilla sisältönostoilla, otsikoinnilla, sekä saavutettavan sisällön ja rakenteen luonnilla. Sisältösivuilta löytyvät myös entistä selkeämmin sivua päivittävän organisaation yhteystiedot ja lisätietoa antava asiantuntija. Käyttäjäystävällisyyttä parantaa entisestään loppuvuonna 2019 sivustolle tuleva älykäs hakutoiminto.

Uudella sivustolla on eroteltu Lapin toimintaympäristön nykytilaa kuvaavat tiedot, sekä mahdollisista tulevaisuuksista kertovat asiantuntijanäkemykset. Tieto on jaettu kuuden pääotsikon alle:

-        Lappi nyt (tilastotietoa toimintaympäristöstä Lapista, esim. väestö, kuntatalous)

-        Elinkeinojen näkymiä (tietoa ja näkymiä Lapin elinkeinoista, yritystoiminnasta ja toimialoista)

-        Lapin tulevaisuuksia - lyhyt aikaväli (0,5 – 2 vuoden aikavälin ennakointiin, esim. ennakoidut työvoima- ja osaamistarpeet sekä Lapin suhdannekatsaus)

-        Lapin tulevaisuuksia - pitkä aikaväli (jäsennettyä ennakointitietoa pidemmällä aikavälillä ja ennakoinnin osuus eri strategioissa)

-        Lapin ennakointityö (tietoa ennakoinnin toimintamallista ja Lapin ennakointiklusterien sivut)

-        Raportit ja julkaisut (Lapin ennakointiin liittyvät julkaisut yhteen paikkaan koottuna)

 

Uudistettu Lapin luotsi löytyy osoitteessa: www.lapinluotsi.fi

 

Lisätietoja:
Antti Rajala
Koulutussuunnittelija, ennakointi
Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa-hanke (ESR)
p. 040 185 2445
antti.rajala(at)lapinliitto.fi

 


27.11.2019 17:20
Lataa PDF-muodossa