Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Selvitys suurinvestointien vaikutuksista Lapin aluetalouteen - selvitysmateriaali

Lapin liiton Tulevaisuus Lapista -ennakointi uudessa maakunnassa -hanke (ESR) ja Lapin ELY-keskus ovat teettäneet selvityksen neljän Lappiin suunnitteilla olevan suuren tehdas- ja kaivoshankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia Lapille. Selvityksen on laatinut Juha Honkatukia Pellervon taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (PTT).

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Selvityksen mukaan metsäteollisuuden hankkeet nostaisivat Lapin teollisuustuotantoa parisenkymmentä prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja alkutuotantoa 15 prosentilla, kun taas kaivoshankkeet kasvattaisivat kaivannaistoimialan tuotantoa kahdella kolmanneksella.

Kaikki hankkeet synnyttäisivät kysyntää palveluille ja kaupalle, kun Lapin työllisyys paranisi ja muuttoliike kääntyisi Lappiin päin. Yhteensä kokonaisinvestoinnit Lappiin kasvaisivat lähes 40 prosenttia perusskenaarioon verrattuna, ja uudet tehtaat ja kaivokset työllistäisivät suoraan toistatuhatta henkeä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Lapin aluetalouden kokonaistuotanto olisi 3,7 prosenttia perusskenaariota suurempi ja työllisyys viitisen prosenttia suurempi. Lisäksi Lapin väestö kasvaisi vajaalla kolmella prosentilla perusskenaarioon verrattuna, jolloin julkisyhteisöjen verotulot kasvaisivat selvästi ja Lapin aluetalouden kantokyky paranisi.


Selvitysmateriaali ja lisätietoja:

https://lapinluotsi.fi/news-article/selvitys-suurinvestointien-vaikutuksista-lapin-aluetalouteen-selvitysmateriaali/

 


25.11.2019 12:50
Lataa PDF-muodossa