Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liitto korostaa saavutettavuutta esityksessään valtion budjettiriiheen

Lapin liitto nostaa esiin erityisesti saavutettavuuden sekä ensi ohjelmakauden rahoituksen esityksessään Suomen hallituksen budjettiriiheen syksyllä 2019. Lapin liiton hallitus keskusteli myös muun muassa ELMO-yrityspilotista ja Lapin Matkailustrategiasta vuosille 2019 - 2022. Lapin liiton hallitus kokousti maanantaina 2. syyskuuta 2019 Kemijärvellä, missä päästiin tutustumaan myös Itä-Lapin ajankohtaisiin teemoihin.

Linkki Lapin liiton hallituksen esityslistaan.

Lapin liiton hallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 2. syyskuuta muun muassa esityksiä valtion budjettiriiheen. Esityksenä olleeseen luonnokseen tehtiin muutama tarkennus keskeisimpiin infrahankkeisiin:
• Martti - Sokli tien suunnitteluvalmius
• Rovaniemeltä Kemijärvelle menevän kantatie 82 suunnitteluvalmius
• Simon Maksniemen osuuden loppuunsaattaminen E4-tiellä

Lapin Matkailustrategia lausuntokierrokselle

Lapin liitto on työstänyt lappilaisen yhteistyön kautta Lapin Matkailustrategiaa vuosille 2019 - 2022. Seuraavaksi matkailustrategia lähtee laajalle lausuntokierrokselle. Matkailuun liittyvässä keskustelussa Lapin liiton hallitus korosti paitsi ympärivuotisuutta niin myös matkailun laadun hallintaa ja saavutettavuutta.

ELMO-yrityspilotti käynnistyy Itä- ja Pohjois-Suomessa


Euroopan komissio valitsi viime vuonna Itä- ja Pohjois-Suomen alueen mukaan "Alueiden elinkeinot murroksessa" - pilottiin. Tavoitteena on etsiä eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä.

Elinkeinot murroksessa (ELMO)-pilottia toteutetaan muun muassa ELMO-yrityspilotoinnin kautta, johon on saatu Euroopan komissiolta 300 000 euron rahoitus yhteensä koko Itä ja Pohjois-Suomelle. Pilottien kautta mallinnetaan uutta toimintatapaa ja kerätään kokemuksia erityisesti maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä yritysten ja TKI-toimijoiden välillä. Lapin liitto toimii ELMO-yrityspilottirahoituksen vouchereiden myöntäjänä ennalta määritellyn arviointiprosessin mukaisesti. Lisätietoa ELMOsta.

Lapin liiton budjettia 2020 valmistellaan tämän vuoden tasolla


Kuntien taloudellinen tilanne on useissa Lapin kunnissa tällä hetkellä haastava ja siksi maakuntajohtaja Mika Riipi ehdotti hallitukselle, että Lapin liitossa mennään seuraava vuosi 2020 niin sanotusti nollalinjalla eli budjettia valmistellaan tämän kuluvan vuoden tasolla. Tämä edellyttää Lapin liitossa tehtävien uudelleen pohtimista ja toiminnallisia muutoksia sekä useamman vuoden kehittämissuunnitelmaa tulevaisuuteen.


Lapin liiton hallituksen seuraava kokous on 4. marraskuuta 2019.


Lisätietoja:

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi p. 0400 692 682

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044767 4200


03.09.2019 10:39
Lataa PDF-muodossa