Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

REMIX-hankkeen onnistumisista suuntaa EU-alueiden kaivannaisalan kehittämiselle

Tammikuussa 2017 alkanut Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke Smart and Green Mining Regions of EU (REMIX), jossa Lapin liitto on päätoteuttajana, on päättynyt kesäkuun lopussa hankkeen ensimmäisen vaiheen osalta. Toisessa vaiheessa (2019-2021) kumppanialueet vievät käytäntöön uusia toimintamalleja kaivannaissektorin aluekehittämisessä, joihin sisällöt on haettu hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana opituista hyvistä käytänteistä muilla kumppanialueilla.

Hankkeen merkittävimpiä saavutuksia on tähän mennessä ollut EU-tason raaka-aine ja kaivospolitiikkaan vaikuttamisessa saavutettu strateginen asema. Esimerkiksi osalta uusista aloitteista kaivannaissektorilla on edellytetty kytköstä REMIX ja sen sisarhankkeen H2020 MIREU -yhteistyöverkostoihin.

Hankkeeseen osallistuneella 10 alueella on myös saatu hyviä tuloksia alueellisen sidosryhmätyöskentelyn merkeissä. Esimerkiksi Kreikan Sterea Elladan alueen kaivostoimintaa kehittävien toimijoiden välinen yhteistyö on laajentunut hankkeen ansiosta toimiksi kaivostoiminnan digitalisaation edistämiseksi koko maassa.

Huomattavin saavutus on ollut REMIX- ja MIREU -hankkeiden myötävaikutuksesta alkuun ponnistettu EU:n kaivannaisalueiden älykkään erikoistumisen (S3) verkoston käynnistäminen ja yhteistyö OECD:n maailmanlaajuisen kaivannaisalueiden verkoston kanssa. Mukana verkostoissa on jo useampi REMIX -hankkeen kumppanialue Lappi mukaan luettuna. Tiivis yhteistyö kaivannaisalueiden välillä on avainasemassa, kun alaa halutaan viedä kohti älykkäämpää, vihreämpää, kestävämpää ja Euroopassa omavaraisempaa tulevaisuutta, joka pystyy vastaamaan alati kasvaviin kaivannaisraaka-aine tarpeisiin, joita esimerkiksi uudet teknologiat tarvitsevat mm. sähköautoihin.

EU-alueiden S3-kumppanuuden tarkoitus on myös viedä operatiiviselle tasolle työ mikä REMIX ja MIREU -hankkeissa on aloitettu. Tulevalla rahoituskaudella EU-rahoitusta tullaan selkeästi ohjaamaan enemmän näille jo olemassa oleville S3-kumppanuuksille. Kaivannaissektorin kehittämistyön näkökulmasta ja siihen saatavan rahoituksen vinkkelistä kumppanuudessa mukana oleminen on Lapille erittäin tärkeää.

Edellä mainittujen saavutusten lisäksi kaikkien kumppanialueiden sidosryhmiltä on saatu erittäin positiivista palautetta.  Heidän kokemuksensa projektin EU-alueiden välisistä kokouksista ovat osoittaneet hankkeen oppimisprosessin merkityksen, kuten alla olevat kommentit osoittavat:

"Alueiden välisissä projektitapaamisissa olen oppinut uudenlaisista tavoista tehdä yhteistyötä eri tasoilla ja olen saanut arvokkaita uusia kontakteja muilta REMIX-alueilta." - Erityisasiantuntija, GTK (Suomi).

"Olemme oppineet näkemään kaivossektorin laajemmassa perspektiivissä, johon sisältyy paljon eri tason toimijoita, joita emme aiemmin ole osanneet ajatella. Lisäksi olemme oppineet työskentelemään yhteistyössä eri näkökulmista ja lähtökohdista huolimatta." -Erityisasiantuntija, SIEMCALSA (Espanja)

"Näiden tapaamisten parasta antia minun tapauksessani ovat olleet verkostoituminen ja uudet yhteistyöaloitteet." - Vanhempi tutkija, Univ. Of Salamanca (Espanja)  

Projektin ensimmäisen vaiheen lopuksi kumppanit ovat tuottaneet omien hankkeelle asettamien tavoitteidensa sekä muualta opittujen hyvien käytänteiden pohjalta toimintasuunnitelman seuraavalle kahdelle vuodelle. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus viedä muilta opittuja käytäntöjä uusiksi toimiksi aluekehittämiseen.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit (ml. toimintasuunnitelmat) julkaistaan REMIX-nettisivuilla osoitteessa: https://interregeurope.eu/remix/

Lisätietoa:

 Ilari Havukainen
ilari.havukainen(at)lapinliitto.fi
+358 40 621 6116

Reetta Laakkonen
reetta.laakkonen(at)lapinliitto.fi
+358 40 480 8582


15.08.2019 13:35
Lataa PDF-muodossa