Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelman seitsemäs hakukierros on avattu

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelman 7. hakukierros on avattu 1.7. ja hakuaika umpeutuu 30.9.2019.  Koska ohjelmarahaa on jäljellä enää vajaat 6 %, ohjelmassa on tilaa vain neljälle uudelle hankkeelle.   Kyseessä on siksi tarkasti rajattu haku, joka kohdistuu ainoastaan määriteltyihin tavoitteisiin ohjelman toimintalinjoilla 2 (yrittäjyys) ja 4 (luonto- ja kulttuuriperintö), jotka on kerrottu tarkemmin hakuilmoituksessa. Hankkeiden kesto voi olla enintään 2 vuotta (+ 3kk raportointia varten) ja budjetti noin 1 miljoona euroa.  Näihin hakemuksiin suomalaiset hanketoimijat voivat anoa Työ- ja elinkeinoministeriöltä kansallista vastinrahaa, jonka hakemukset pitää toimittaa TEM:iin 30.8.2019 mennessä.

Näiden lisäksi menossa olevat NPA-hankkeet voivat hakea lisärahoitusta hanketulosten levittämiseen ja vahvistamiseen tai uuden teknologian hyödyntämiseen toimintalinjojen 1, 2 ja 4 hankkeissa. Tästä kiinnostuneiden hankkeiden tulee toimittaa ohjelmasihteeristölle Expression of Interest jo 7.8. mennessä . Ainoastaan ennakkoon hyväksytyt hankeideat saavat mahdollisuuden jättää varsinaisen lisärahoitushakemuksen. TEM ei myönnä kansallista vastinrahoitusta näihin hankkeisiin.

Tarkka NPA-hakuilmoitus ja muu hakemiseen liittyvä aineisto löytyvät osoitteesta http://www.interreg-npa.eu/for-applicants/seventh-call/
Ohjeet Suomen kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta löytyvät osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/web/eay/hanketoimijoille5


02.07.2019 14:54
Lataa PDF-muodossa