Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton syksyn EAKR-hakuaika päättyy 4.10.2019

Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) syksyn hakuaika päättyy 4. lokakuuta 2019. Seuraava haku on keväällä 2020.


Syksyn haussa  etusijalla ovat   vähähiilisyyttä edistävät hankkeet  ja toimintalinjan 2 rahoituksesta vähintään puolet myönnetään erityistavoitteen 3.2 mukaisiin vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa    Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmassa.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1. työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

 

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

 

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

Erityistavoite 3.2    Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1    Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1    Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Vähintään 25% myönnettävästä tuesta on kohdennettava erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2. 

Esimerkki hankkeita    3.1 erityistavoitteesta   Lapissa

Esimerkki hankkeita    3.2 erityistavoitteesta   Lapissa   

 

Hakuinfo 14. elokuuta

Tulemme järjestämään   hakuinfon haun erityistavoitteista ja painopisteistä  keskiviikkona 14.8.2019 klo 13 a lkaen Skype-yhteydellä.   Ilmoittautumiset maanataina 12.8.2019 mennessä sanna.joki(at)lapinliitto.fi

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt. 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 4.10.2019 sähköisesti EURA2014-järjestelmään.     

Lisätietoa vähähiilisyydestä rakennerahastohankkeissa löytyy Rakennerahastot -nettisivuilta osoitteesta   http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:   www.rakennerahastot.fi.

 

Lue lisää Lapin liiton verkkosivuilta .18.06.2019 15:15
Lataa PDF-muodossa