Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Haemme CBC-koordinaattoria

Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelma on Euroopan Komission, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhdessä rahoittama ohjelma. Ohjelman rahoitus mahdollistaa yhteistyöhankkeiden toteuttamisen Euroopan unionin raja-alueella yhdessä määritellyillä painopistealueilla. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa ohjelman toimeenpanosta.

Haemme Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelmalle

CBC-KOORDINAATTORIA

Tehtävä sisältää ohjelman toimeenpanoon liittyviä avustavia ja koordinaatiotehtäviä, kuten tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä, materiaalien valmistelua, kokousten sihteerinä toimimista sekä matkajärjestelyjä. CBC-koordinaattori osallistuu yhdessä ohjelman muun henkilöstön kanssa eri rahoitusohjelmien väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita ohjelman toteutukseen liittyviä tehtäviä.

Ohjelman virallinen kieli on englanti, jota käytetään materiaaleissa, kokouksissa ja ohjelmien välisessä yhteistyössä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, hyviä yhteistyötaitoja, sujuvaa sekä suullista että kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa, joustavaa asennetta ja oppimisvalmiutta.Työtehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä sijaitsevien sivutoimipisteiden henkilöstön kanssa. Muiden ohjelma-alueen kielten taito (ruotsi, norja, venäjä) sekä kokemus EU-rahoitusohjelmista ja rajayhteistyöohjelmista katsotaan eduksi tehtävän hoitamiselle.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaluokkaan 5 (2900€ - 3300€). Toimeen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, toimen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ja CV tulee toimittaa 30.6.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@lapinliitto.fi merkinnällä "CBC-koordinaattorin toimi".

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Riikka Oittinen, puh. 040 660 1381, s-posti: riikka.oittinen@lapinliitto.fi


12.06.2019 15:04
Lataa PDF-muodossa