Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Arctic Sport -verkosto kokoaa yhteen Lapin liikunta-alan toimijat

Liikunta-alalla on tänä päivänä valtava potentiaali. Kiinnostus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on suuri trendi, minkä lisäksi digitaaliset ratkaisut tuovat toimialalle uusia ulottuvuuksia. Arctic Sport -verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen Lapin liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen ja viedä yhteistyöllä Lappi eturivin paikolle kehityksen kelkkaan. Verkostossa mukanaolo vaatii vain kiinnostusta, aikaa ja vastavuoroisuutta.

Arctic Sport -verkostoon kutsutaan mukaan laaja joukko toimijoita eri sektoreilta urheiluseuroista ja kuntien liikuntatoimista yrityksiin ja oppilaitoksiin. Luomalla paremman toimintaympäristön Lapin liikunta-alan toimijoille, verkosto edistää lappilaisten terveellisiä elämäntapoja, osaamispohjan vahvistamista ja uusia innovaatioita. Yhteistyöllä halutaan nostaa liikunnan roolia maakunnallisessa kehittämistyössä ja lappilaisten toimijoiden näkyvyyttä kansainvälisellä tasolla. Verkosto tukee toiminnallaan maakuntatason päämääriä, kuten Lappi-sopimuksen ja Lapin liikuntastrategian tavoitteita.

Lapissa liikunta-alalla on paljon yritystoimintaa, kun huomioon otetaan liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottajien ja vähittäismyynnin lisäksi esimerkiksi liikuntamatkailu, urheiluvälineiden vuokraus- ja huolto sekä latujen ja urheilupaikkojen kunnosta vastaavat urakoitsijat. Eri toimijoiden yhteistyöstä voi syntyä uusia innovaatiota, minkä lisäksi liikunta-alalla on vahva linkitys myös muihin toimialoihin kuten terveydenhoitoon, peliteollisuuteen, muotoiluun ja liikenteeseen.

Yritystoiminnan lisäksi Lapissa on alan osaamista sadoissa aktiivisissa urheiluseuroissa ja muissa yhdistyksissä. Lapin ammattikorkeakoulu on yksi Suomen neljästä liikunta-alan koulutusta tarjoavasta korkeakoulusta, minkä lisäksi alan osaajia koulutetaan myös muissa maakunnan oppilaitoksissa. Lapin luonto ja infrastruktuuri luovat loistavat mahdollisuudet talviurheiluun ja luontoliikuntaan, ja urheilukeskukset toimivat elävinä testauslaboratorioina. Olemassa oleva osaaminen ja olosuhteet tarjoavat Lapille hyvät mahdollisuudet liikunta-alan edelläkävijyyteen.

Arctic Sport -verkosto on avoin kaikille liikunta-alan kehittämisestä kiinnostuneille. Tarkoituksena on tuoda toimijoita yhteen mm. erilaisten teematapaamisten, työryhmien ja koulutusten muodossa. Verkosto on laitettu liikkeelle Lapin Liikunta ry:n, Lapin ammattikorkeakoulun, Santasport Lapin urheiluopiston, Lapin yliopiston sekä Lapin liiton yhteistyönä, ja tarkoituksena on, että verkosto toimii tulevaisuudessa itsenäisesti.

Lisätietoa verkostosta lauantaina 18.5.2019 Santasport Lapin urheiluopistolla järjestettävässä Seurapäivässä sekä verkoston nettisivuilla osoitteessa arcticsport.fi.

Lisätietoa:
Pirkko Sivonen
Projektikoordinaattori, Inno4Sports
pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi
+358 40 828 6011


20.05.2019 09:03
Lataa PDF-muodossa