Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -valmisteluaineisto löytyy maakuntakaavoituksen sivuilta

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on tällä hetkellä Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja vuoteen 2040. Kaavoituksen tärkein tehtävä on yhteen sovittaa maakäytön eri intressejä. Nyt valmistelussa olevan Pohjois-Lapin maakuntaavan 2040 erityispiirteitä ovat muun muassa sijainti valtakunnan rajalla ja saamelaisten kotiseutualueella sekä alueen mineraalipotentiaali ja laajat suojelualueet. Lue lisää Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 kaavaprosessista.

Kaikki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -valmisteluaineisto (mukaan lukien Lapin liiton hallituksen 29.4.2019 käsittelemät valmisteluaineiston palaute ja vastineet) löytyvät Lapin liiton maakuntakaavoituksen verkkosivuilta.

Lisätietoa maakuntakaavoituksen vaikuttamismahdollisuuksista löytyy samalta sivulta löytyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Yleisesti Lapin liiton päätöksenteosta ja Lapin liiton päättäjistä löydät lisätietoa täältä .

Maakuntakaavoitus on avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua alueen kuntien, asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Lapin liitto valmistelee maakuntakaavoitusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudattaa laissa säädettyä vuorovaikutusmenettelyä. Lisäksi kaavoittajaa voi pyytää myös erillisneuvotteluihin ja vapaamuotoista palautetta voi antaa koko kaavaprosessin ajan. Maakuntakaavoituksen yhteystiedot löytyy muun muassa tämän sivun oikeasta yläreunasta.

 

Lisätietoja:

Riitta Lönnström
Suunnittelujohtaja, arkkitehti
p. 0400 240 504
riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi

 

Mika Riipi
Maakuntajohtaja
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi 

 


03.05.2019 16:51
Lataa PDF-muodossa