Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnokseen tuli 140 palautetta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 kaavaluonnos oli esillä ja lausuttavana helmikuun 2019 ajan. Kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta saatiin lausuntoja ja mielipiteitä yhteensä 140 sekä adressin kautta allekirjoittajia useampi sata lisää. Eniten kantaa otettiin Jäämerenrataan sekä uuden voimajohdon ohjeelliseen linjaukseen Pirttikoskelta Norjan rajalle. Seuraavaksi palautteet ja vastinehahmotelmat käsitellään Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmässä ja Lapin liiton hallituksessa. Vastineet palautteisiin lähetetään palautteiden antajille toukokuun loppuun mennessä.

Maakuntakaavoituksesta vastaava Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström on tyytyväinen palautteiden määrään ja jakautumiseen:

”Saimme palautteita yhteensä noin 140 ja niistä noin puolet ovat yksityishenkilöiden mielipiteitä ja puolet viranomaisilta, järjestöiltä sekä muilta alueen toimijoilta pyydettyjä lausuntoja. Osassa yksityishenkilöiden mielipiteistä oli useita allekirjoittajia. Tämä kertoo mielestäni siitä, että ihmiset ja yhteisöt haluavat vaikuttaa oman elinympäristönsä tulevaisuuden suunnitteluun ja luottavat siihen, että heidän nyt esiin nostamien asioiden kautta voidaan vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon.”< /p>

Sosiaalisessa mediassa käydyn vilkkaan keskustelun Jäämerenradasta Lönnström kokee voineen vaikuttaa palautteiden antajien aktivoitumiseen:

”Keskustelu sosiaalisessa mediassa on aktivoinut myös sellaisia tahoja, jotka eivät ehkä muutoin ottaisi kantaa maakuntakaavaan. Näemme tämän positiivisena kehityksenä. Kaavoittaminen on vuorovaikutteista suunnittelua alueen kuntien, asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa, aina yhteisesti asetuista tavoitteista saakka.”

 

Sähköinen karttapalvelu mahdollistaa muutosehdotusten tekemisen suoraan karttaan 

Palautteita annettiin pääosin sähköpostin kautta. Kolmisenkymmentä mielipidettä tuli sähköisen karttapalvelun kautta.

”Kaavoittajan näkökulmasta sähköinen järjestelmä on todella hyvä. Palautteen antaja pystyy kartasta tarkasti osoittamaan kohdan  ja kirjoittamaan korjaukset suoraan karttaan”, kertoo maakuntakaavoituksen parissa pitkään työskennellyt maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Lapin liitto mahdollisti palautteen antamisen sähköisen karttapalvelun kautta nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran järjestelmää kokeiltiin Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan yhteydessä muutama vuosi sitten.

 

Seuraavaksi mielipiteisiin vastataan

Maakuntakaavaprosessia koordinoivalla Lapin liiton alueidenkäytön tiimillä on seuraavaksi edessään palautteiden läpikäyminen. Kaikkiin saatuihin palautteisiin kirjoitetaan vastineluonnokset, jotka käsitellään Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ohjausryhmässä huhtikuun alussa. Tämän jälkeen vastineluonnokset käy läpi, tarvittaessa tarkentaa ja hyväksyy Lapin liiton hallitus huhtikuun lopulla. Annetuilla vastineilla hallitus linjaa seuraavan vaiheen eli kaavaehdotuksen valmistelua.

Toukokuussa 2019 kaikille palautteen antajille lähetetään hallituksen hyväksymä perusteltu vastaus heidän mielipiteeseensä tai lausuntoonsa. Tämän jälkeen nyt saatujen palautteiden avulla täydennetään ja korjataan kaavaa, tehdään lisäselvityksiä ja -arviointeja.

”Saamme kuulemisilla paljon tärkeää paikallistietoa ja monipuolista arviointia siitä mitä kaavasta puuttuu, mitä muuta pitäisi ottaa huomioon, poistaa tai muuttaa. Tämän tiedon avulla pystymme kehittämään kaavaa kohti kaavaehdotusta, jonka on tarkoitus tulla julkisesti nähtäville alkusyksystä 2020”, kertoo suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

 

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504

riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi

 

TAUSTAA POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVASTA:

Lue lisää Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessista.
Pohjois-Lapin maakuntakaava-aineistoon pääset tutustumaan täällä.

 

 


11.03.2019 10:07
Lataa PDF-muodossa