Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia vastaa elinkeinojen murrokseen

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä Elinkeinot murroksessa -pilotissa (ELMO) Euroopan komission alue- ja kaupunkipääosaston tuella. Pilotin avulla etsitään uusia ylimaakunnallisia toimintatapoja yritys- ja TKI-toiminnan kasvupotentiaalin tukemiseksi.

Tammikuun lopussa 2019 julkistettiin  Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019-2023 . Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä ja edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisillä kasvualoilla, joita ovat: biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus.

Yhteisiä kasvualoja tukevat seuraavat osaamisalueet: puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, teollinen kiertotalous, ICT ja digitalisaatio, sekä innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Näillä aloilla Itä-ja Pohjois-Suomessa on erityisosaamista, jota voidaan hyödyntää niin ylimaakunnallisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä yritys- ja TKI -toiminnassa. Myös neljännen teollisen vallankumouksen ja työn murroksen tuomiin haasteisiin voidaan paremmin vastata yhdistämällä älykästä erityisosaamista ja resursseja ylimaakunnallisten yhteistyöverkostojen (ekosysteemien) kautta.

Yhteisen strategian pilotointikohde on puu. Yhdessä tekemisen tuloksena syntyi myös tahtotila laajemmalle yhteistyölle.

Pilotissa tehdyn työn tuloksena IP-alue on ensimmäisenä alueena aloittanut Komission kanssa jatkoneuvottelut 300 000 euron pilotin rahoituksesta vuodelle 2019. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen valinta strategian pilotointikohteelle on puu ja sen uudet tuotteet ja prosessit. Pilotointirahoituksesta ja sen hakemisesta tiedotetaan erikseen maaliskuussa.

Vuoden 2018 yhteistyön tuloksena syntyi myös tahtotila yhteistyön laajemmalle toteuttamiselle yhteisen koordinaatiohankkeen avulla. Koordinaationhanketta, Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa - Strategiasta käytäntöön, haetaan yhteistyön resursoimiseksi ja ylläpitämiseksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä ennen kaikkea vuonna 2018 syntyneen IP-alueen yhteisen Älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamiseksi koko alueella.

Yhteisellä strategialla vastataan EU-tason tavoitteisiin

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen strategialla vastataan EU-tason uusiin linjauksiin vuosille 2021-2027: älykkäämpi Eurooppa, vihreämpi ja vähähiilisempi Eurooppa, verkostoituneempi Eurooppa, sosiaalisempi Eurooppa sekä kansalaisten Eurooppa.

Euroopan Komissio kannustaa alueita aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön sekä hyödyntämään uusia teknologioita nykyistä tehokkaammin asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Komission suunnitelmissa on antaa enemmän tukea klustereiden ja ekosysteemien luomiseen Euroopassa alueille, joilla on yhteensopivia resursseja ja älykästä osaamista mm. kiertotaloudessa. Yhteistyön lisäämiselle Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien välillä sekä toimijoiden erilaisten osaamisalueiden verkottumiselle ja hyödyntämiselle on siis tilausta.

Euroopan Komissio hyödyntää ELMO-pilotista saatuja kokemuksia tulevan rakennerahastokauden valmistelussa. Itä- ja Pohjois-Suomella on siten aitiopaikka EU-tason verkostoitumiseen ja yhteiseen edunajamiseen.

Elinkeinojen murroksen pilotissa ovat mukana Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua.

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl
Kansainvälisten asioiden suunnittelija Kaarina Mäcklin
ELMO-koordinaattori Kristiina Jokelainen (puu-pilotti)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi

Tiedote Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia vastaa elinkeinojen murrokseen


26.02.2019 09:50
Lataa PDF-muodossa