Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin aluekehittäjäksi 2019 valittiin kestävään kaivostoimintaan panostava Agnico Eagle Finlandin Kittilän kaivos

Lapin liiton hallitus valitsi Lapin aluekehittäjäksi tänä vuonna Kittilän kaivoksen. Lapin aluekehittäjäpalkinto myönnetään tunnustuksena Lapin maakunnan kehittämisen eteen tehdystä työstä. Lapin liiton hallitus katsoo, että Kittilän kaivos on vastuullinen esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta Lapin herkässä luonnossa ja matkailukeskuksen läheisyydessä.

”Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen yhteistyö matkailun ja muiden kunnan elinkeinojen ja toimijoiden kanssa on ollut aktiivista. Kaivos on panostanut työvoiman saatavuuteen ja sen investointipolitiikka on ollut vastuullista ja pitkäjänteistä. Kittilän kaivos on aluekehitysmyönteinen ja halunnut panostaa paikallisen toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tapahtumiin ja kunnan liikuntapalveluihin. Kittilä kaivos on ollut paitsi Kittilälle myös koko Lapille monessakin mielessä ”kullan arvoinen”, toteaa Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi.

Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen on iloinen Lapin aluekehittäjä –palkinnosta:

”Olemme erittäin kiitollisia tästä palkinnosta, sillä se kertoo meille, että toimintaamme arvostetaan ja ponnistelut Lapin alueen kehittämiseksi on huomattu. Yksi Agnico Eaglen kestävän kehityksen periaatteista on paikallisyhteisöjen kunnioittaminen, jolloin tavoitteena on edistää yhteiskunnallista ja taloudellista, kestävää kehitystä niissä yhteisöissä, joissa toimimme.”

 

Miten tehdään kestävää kaivostoimintaa ja yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa? 

Turvallisuus ja ympäristöasioiden vastuullinen hoito ovat kestävän kaivostoiminnan avaintekijöitä. Onnistunut ympäristönsuojelu vaatii sitoutumista kaivosyhtiöiltä, mutta myös tiivistä yhteistyötä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

”Kittilän kaivoksella on jo syksystä 2013 saakka toiminut yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki paikalliset sidosryhmämme. Vuoropuhelu on ollut avointa ja rakentavaa, mistä suuri kiitos kaikille ryhmän jäsenille”, kiittelee toimitusjohtaja Jani Lösönen.

Kittilän kaivos on toiminut myös valtakunnallisessa Kestävän kaivostoiminnan verkostossa aktiivisesti sen perustamisesta vuodesta 2014 lähtien. Kestävän kaivostoiminnan verkosto on valtakunnallinen kaivostoimialan ja sen sidosryhmien yhteistyökanava.

Kestävän kaivostoiminnan verkostossa jaetaan tietoa ja kokemuksia ja siten edistetään vastuullisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Verkoston tuloksena on syntynyt konkreettisia työkaluja, kuten vuonna 2016 käyttöönotettu kaivosvastuujärjestelmä, joka antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita ja sitouttaa niitä kestävään toimintaan, sekä paikallista sidosryhmäyhteistyötä helpottamaan koottu työkalupakki.

 

Pitkäaikaisia työpaikkoja ja alueen kehittämistä matkailutoimialan rinnalla

Kittilän kaivoksella on tärkeä rooli alueen kehittäjänä sekä työllistämisen että investointien kautta. Tällä hetkellä kultakaivos työllistää noin 500 omaa työntekijää ja 500 – 700 urakoitsijoiden työntekijää ympärivuotisesti. Kaivoksen omista työntekijöistä yli 50 % on Kittilästä ja yli 90 % Lapin alueelta. Kittilässä on asukkaita noin 6400.

Toimitusjohtaja Jani Lösönen kokee matkailualueen ja kaivosyhtiön rinnakkaiselon hyödyttävän molempia osapuolia, kuntaa ja aluetaloutta: 

”Kaivostoiminta tarjoaa yhdessä matkailun kanssa monipuolisen työpaikkavalikoiman Kittilässä, jolloin perheiden asettuminen paikkakunnalle on helpompaa. Levin toiminnan ympärivuotisuus kehittyy, kun sekä kaivosyhtiö että henkilökuntamme käyttävät alueen monipuolista palvelutarjontaa. Kaksi vahvaa toimialaa vahvistaa kunnan veropohjaa ja samalla kunnalliset palvelut kehittyvät.”

 

Yhteistyötä esimerkiksi Kittilän liikuntatoimen kanssa

Kittilän kaivos pyrkii tekemään aktiivista yhteistyötä Kittilässä ja muualla Lapin alueella muun muassa oppilaitosten, toisten elinkeinojen ja erilaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien kanssa. Kaivos on tukenut mm. Oulun yliopiston Oulu Mining Schoolia, Lapin yliopistoa ja Lapin ammattikorkeakoulua. Kittilän kunnan kanssa yhteistyö painottuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Toimitusjohtaja Jani Lösönen nostaa esille myös Fennoscandian Exploration and Mining –konferenssin (FEM), jonka pääsponsorina kaivos on toiminut jo useamman kerran:

”On hienoa, että yksi Euroopan merkittävimmistä kaivannaisteollisuuden konferensseista, FEM järjestetään kahden vuoden välein juuri Levillä. Yli tuhatpäisen osallistujajoukon Suomen Lappiin kokoava tapahtuma tarjoaa myös meille mahdollisuuden jakaa tietoa tavastamme tehdä kestävää kaivostoimintaa arktisella alueella.”

 

Kaivos uskoo toiminnan edellytyksiin Kittilässä

Kittilän kaivoksen pitkäjänteisestä toiminnasta kertovat Agnico Eagle Finlandin Oy:n investoinnit kaivoksen kehittämiseen. Nykyinen toimintasuunnitelma ulottuu vuoteen 2035. Tällä hetkellä käynnissä on kaivoksen historian suurin, noin 250 miljoonan euron laajuinen investointiohjelma.

”Pitkäjänteisen investointipolitiikkamme takana on vahva usko siihen, että toimintamme edellytykset säilyvät Kittilässä hyvinä myös tulevaisuudessa: toimintaympäristömme pysyy vakaana, pystymme rekrytoimaan osaavaa työvoimaa ja säilytämme hyvät yhteistyösuhteet sidosryhmiemme kanssa – ja että malminetsintätoimintamme tuottaa tulosta. Meille on tärkeää pystyä luomaan alueellemme jotakin pysyvää, kuten koulutusta, osaamista ja uudenlaista liiketoimintaa. Tämä on osa kestävää kaivostoimintaa ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo toimitusjohtaja Lösönen.

 

Lapin aluekehittäjäpalkinto pähkinänkuoressa

Lapin aluekehittäjäpalkinto on Lapin liiton vuosittain jakama tunnustus yritykselle, organisaatiolle, yhteisölle tai henkilölle, jolla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus Lapille. Tunnustuksen on saanut aiempina vuosina muun muassa Kemin matkailu, rovaniemeläinen hotelliyrittäjä Mikael Gröhn ja Ranuan eläinpuisto.

Tämän vuoden Lapin aluekehittäjäpalkinto ojennettiin maanantaina 25. helmikuuta Kittilässä Agnico Eagle Finlandin Oy:n Kittilän kaivoksella.

 

Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivos –f aktoja:  

-                           Euroopan suurin kultakaivos

-                           aloittanut tuotannon vuonna 2008

-                           louhii vuodessa noin 1,6 miljoonaa tonnia malmia

-                           tuottaa 6000 kiloa kultaa vuodessa

-                           työllistää Lapissa noin 1200 henkeä

-                           suunnitelmat yltävät tällä hetkellä vuoteen 2035

-                           pyrkii toiminnassaan saavuttamaan sosiaalisen hyväksynnän ja olemaan liiketaloudellisesti kestävä

-                           kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö

-                           vuonna 2018 aloittanut 250 miljoonan euron investointiohjelman, johon kuuluvat kaivoksen laajennus sekä lukuisat infrastruktuuri-investoinnit

-                           investoinnin myötä vuotuisen kullan tuotannon odotetaan nousevan noin 8000 kiloon vuodessa

 

 

 

Lisätietoja:

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi
markus.lohi(at)eduskunta.fi
p. 0400 692 682

Agnico Eagle Finland Oy:n viestintäasiantuntija Birgitta Brusila
birgitta.brusila(at)agnicoeagle.com
p. 040 774 8057


25.02.2019 12:18
Lataa PDF-muodossa