Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuudet Utsjoella, Sodankylässä ja Inarissa

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -kaavaluonnos on esillä ja lausuttavana 28. helmikuuta 2019 saakka. Kaava-alueen kunnissa järjestetään ensi viikolla 12. – 14.2.2019 yleisötilaisuudet, missä kuntalaiset ja muut osalliset voivat tutustua kaavan sisältöön yhdessä kaavoittajan kanssa ja antaa palautetta.  Maakuntakaavaluonnoksesta ja -valmisteluaineistosta toivotaan laajalti mielipiteitä kuntalaisilta ja muilta osallisilta.

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan kaavaluonnoksen yleisötilaisuudet järjestetään Utsjoen kunnanvirastolla 12.2. klo 18, Sodankylän kunnanvirastolla 13.2. klo 18 ja Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 14.2. klo 18.

Tilaisuuksissa pääsee tutustumaan kaavasisältöön yhdessä kaavoittajan kanssa, kommentoimaan valmisteluaineistoa ja antamaan mielipiteensä. Mielipiteitä toivotaan myös sähköisesti, kirjallisena postitse tai sähköpostilla ( info(at)lapinliitto.fi).

Koko valmisteluaineisto kaava-asiakirjoineen ja taustaselvityksineen on nähtävillä maakuntakaava-alueen kunnanvirastoissa Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella sekä Lapin liitossa Rovaniemellä. Aineisto löytyy lisäksi sähköisenä  Lapin liiton internetsivuilta, jossa on mahdollisuus antaa palautetta myös sähköisen karttapalvelutoiminnon kautta. Valmisteluaineistosta pyydetään erikseen lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta.

Lue lisää Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta.

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504

(riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi)

 

  Pohjois-Lapin maakuntakaava pähkinänkuoressa


• Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa. 

• Maakuntakaavoituksesta vastaa maakunnan liitto eli Lapissa Lapin liitto. 

• Maakuntakaava on yleispiirteinen pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma, jolla pitää varautua vaihtoehtoisiin tulevaisuuden kuviin. Se jättää tilaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden kehittämiselle ja suunnittelulle. 

• Kaavoituksen tärkein tehtävä on yhteen sovittaa maakäytön eri intressejä.

• Maakuntakaavoitus on avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua alueen kuntien, asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

• Lapissa maakuntakaavoitus on jaettu neljään maakuntakaava-alueeseen maantieteellisen laajuuden vuoksi: Rovaniemi ja Itä-Lappi, Länsi-Lappi, Tunturi-Lappi sekä Pohjois-Lappi.

• Pohjois-Lapin maakuntakaavan erityispiirteitä ovat muun muassa sijainti valtakunnan rajalla ja saamelaisten kotiseutualueella sekä alueen mineraalipotentiaali ja laajat suojelualueet.

 


07.02.2019 15:53
Lataa PDF-muodossa