Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Päätoimialojen liikevaihdot kasvaneet ja työllisyystilanne parantunut Lapissa

Lapissa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 13,3 miljardia euroa, mikä oli 11 % enemmän kuin vuonna 2016. Toimipaikkojen määrä kasvoi 476 kpl (4 %) ja henkilöstön määrä reilun prosentin. Päätoimialoista lähes jokaiselta kirjattiin kasvulukuja. Luvut selviävät tällä viikolla julkaistusta alueellisesta yritystoimintatilastosta.
ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan vuonna 2018 työttömiä on ollut vähiten 30 vuoteen
.

Teollisuuden päätoimialan liikevaihto oli 6,7 miljardia ja kasvoi 11 % edellisestä vuodesta. Metallien jalostuksen liikevaihto oli teollisuudessa selkeästi suurin, 4,5 miljardia, ja toiseksi suurimpana paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus yli miljardin liikevaihdolla. Suurimmat liikevaihdon kasvuprosentit teollisuuden päätoimialalla olivat sähkölaitteiden valmistuksessa ja sahatavaran valmistuksessa metallien jalostuksen lisäksi. Vaatteiden valmistuksessa sekä liikevaihto että henkilöstön määrä pienenivät merkittävästi.

Kaivostoiminnan ja louhinnan päätoimialan liikevaihto oli 567 miljoonaa, liikevaihto kasvoi 30 % ja henkilöstömäärä 5% edellisvuodesta.

Myös matkailusektorilla kirjattiin suuria kasvulukuja. Majoitus- ja ravitsemis -päätoimialan liikevaihto oli 424 miljoonaa ja kasvoi 12 % edellisestä vuodesta toimialan henkilöstömäärän pysyessä vuoden 2016 tasolla. Majoitus- ja ravitsemusalalla käytetään paljon vuokratyövoimaa, joka ei tilastoidu matkailualalle. Matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja varauspalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävät 28 % ja henkilöstömäärä 13 %. Matkailusektorilla merkittävä osa yritystoiminnasta jää vielä näiden toimialojen ulkopuolelle, sektorin kokonaisuudesta laaditaan vielä erillinen analyysi kun Tilastokeskuksen yksityiskohtaisempi aineisto valmistuu.

Maatalous, metsätalous ja kalatalous -päätoimialalla liikevaihto kasvoi +22 %, mutta henkilöstön määrä väheni hieman. Toimialan kasvu on tullut metsätaloudesta ja puunkorjuusta. Rakentamisen liikevaihto kasvoi lähes 6 % maa-ja vesirakentamisen kasvaessa eniten. Informaatio ja viestintäalalla kokonaisuudessaan kasvua 6 % ja alan prosentuaalisesti suurin kasvu tuli elokuva-, video- ja televisiotuotannon alalta.

Työllisyystilanne viimeksi näin hyvä vuonna 1990
ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan joulukuussa 2018 työttömiä oli yli 1 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % joka kolmannessa Lapin kunnassa.
Vuonna 2018 työttömiä oli keskimäärin 9 750, viimeksi 10 000 työttömän raja alittui vuonna 1990. Paras tilanne ja vuosikehitys on ollut Pohjois­ ja Tunturi­Lapissa. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut alle puoleen kahden vuoden takaisesta ja avoimia työpaikkoja on eniten siivoojille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, palvelutyöntekijöille ja myyjille

Kuvaajia ja tilastoja
http://luotsi.lappi.fi/kuvaajat-yritysrakenne-ja-yritysten-kilpailukyky

ELY-keskuksen työllisyyskatsaus
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/29913901/lapely_Joulukuu_2018.pdf/a8e1a295-29b0-4784-8288-f484702f10ca


28.01.2019 15:59
Lataa PDF-muodossa