Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin matkailussa vastuullisuus näkyy teoissa ja strategiatasolla

Lapin matkailu on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja matkailutoimijat haluavat varmistaa, että kasvun jatkuessa matkailutoiminta on vastuullista ja kestävää. Lappiin on syksyllä 2018 perustettu vastuullisen matkailun verkosto, joka kokoaa lappilaiset matkailutoimijat keskustelemaan ja kehittämään vastuullista matkailuliiketoimintaa yhdessä. Syksyllä käynnistyi myös Lapin liiton koordinoima maakunnallinen matkailustrategiatyö, jossa vastuullisuus nousee tärkeäksi teemaksi.

Vastuullisuuden merkitys korostuu matkailussa. Matkailijat ovat entistä tiedostavampia ja osaavat vaatia vastuullisuutta, lisäksi matkailun mahdollisten haittavaikutusten minimointi on tärkeää, jotta elinkeino voi jatkossakin kasvaa kestävällä tavalla. Vastuullinen matkailu huomioi kestävän kehityksen eri osa-alueet; ekologisen, taloudellisen ja sosiokulttuurisen.

Lapissa valmistellaan parhaillaan uutta maakunnallista matkailustrategiaa, jossa vastuullisuus nousi aluekierroksen tuloksena yhdeksi keskeiseksi kehittämisen periaatteeksi. Kristian Sievers Lapin liitosta toteaa, että vastuullisia tekoja tehdään joka päivä yritysten arjessa, mutta sen rinnalla on tärkeä määritellä miten vastuullisuus huomioidaan Lapin maakunnallisen matkailustrategian läpileikkaavana teemana.

Lapin vastuullisen matkailun verkoston käynnistivät Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine ja Harriniva Hotels & Safaris Oy ja se on avoin kaikille Lapin vastuullisen matkailun parissa toimiville yritykset ja sidosryhmille. Lapin vastuullisen matkailun verkosto esittelee matkamessujen yhteydessä 100 konkreettista vastuullista tekoa. Vastuulliset teot sisältävät mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä, jätteen määrän minimointia, kattavan kierrätyksen ja sähköautojen käyttöä. Lisäksi matkailuyritykset käyttävät mahdollisimman paljon paikallisia alihankkijoita, paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa sekä työllistävät paikallisia nuoria. Kansainvälisten asiakkaiden perehdytys ja informointi on avainasemassa siinä, että myös asiakkaat osaavat toimia kestävällä tavalla. Matkailu monipuolistaa alueen palvelutarjontaa ja yritykset pyrkivät tarjoamaan paikallisille asukkaille etuja palvelujen käyttöön. Yrittäjät kertovat mm. näihin liittyviä konkreettisia esimerkkejä Matkamessuilla.

Matkailustrategiatyössä huomioidaan myös paikallisen lappilaisen ja saamelaisen kulttuurin esiintuominen vastuullisella tavalla. Matkailustrategiatyön ohjausryhmätyöhön on kutsuttu mukaan myös Saamelaiskäräjät, jolta on valmistunut viime vuonna kestävän saamelaismatkailun ohjeistus. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on perusedellytys vastuullisessa toiminnassa ja korostuu matkailun suunnittelussa. Matkailustrategiassa tärkein kehitettävä teema on lumettoman ajan matkailu. Tämän avulla pyritään varmistamaan ympärivuotisesti kannattava matkailun liiketoiminta ja sitä kautta ympärivuotiset työpaikat ja entistä useammalle mahdollisuus asua ja elää Lapissa.

Lapin vastuullisen matkailun verkosto esittelee 100 vastuullista tekoa MATKA-messujen yhteydessä MatkaTieto- seminaarissa perjantaina 18.1.2019 kello 13.30-14.30 Matkatieto-lavalla hallissa 7.

Lisätietoja:

Lapin matkailustrategiasta:
Kristian Sievers, projektipäällikkö, Lapin liitto
kristian.sievers@lapinliitto.fi, p. 040 282 4095

Hanna Baas, projektikoordinaattori, Lapin liitto
hanna.baas@lapinliitto.fi, p. 040 650 0610

http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-arktinen-matkailuekosysteemi

Lapin vastuullisen matkailun verkostosta:
José-Carlos García-Rosell, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
jgarcia@ulapland.fi
040 484 4190


16.01.2019 20:25
Lataa PDF-muodossa