Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapissa on kasvua enemmän kuin keskimäärin Suomessa

Tilastojen kautta tarkasteltuna Lapilla menee nyt monessa suhteessa hyvin: vahvoja positiivisia merkkejä aluetaloudesta, viennistä ja useilta eri toimialoilta, lisäksi työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta. Seutukuntien välillä on kuitenkin selkeitä eroja ja heikko väestökehitys haastaa meitä.

Arvonlisäyksen kehitys maakunnassa näyttää hyvältä

Tilastokeskuksen vasta valmistuneen aluetilinpidon mukaan alueellinen arvonlisäys kasvoi vuonna 2016 jokaisessa maakunnassa, Lapissa kasvua oli 4 %, mikä on enemmän kuin maassa keskimäärin. Bruttokansantuote asukasta kohden Lapissa oli 36 157 € (2016).

Lapin seutukunnista bruttokansantuote asukasta kohti oli suurin Tunturi-Lapin seutukunnassa (43 638€), Pohjois-Lapin seutukunnassa (41 199€) ja Kemi-Tornion seutukunnassa (39 528€). Matalimmat BKT/asukas -luvut olivat Tornionlaakson ja Itä-Lapin seutukunnissa, mutta myös näillä seuduilla BKT on kehittynyt suotuisasti edelliseen vuoteen verrattuna.
 

Osa Lapin seutukunnista sijoittui valtakunnallisesti seutujen joukossa erittäin hyvin: Tunturi-Lappi oli sijalla 3, Pohjois-Lappi sijalla 7 ja Kemi-Tornio sijalla 9. Näiden taakse jäivät mm. Tampereen, Oulun ja Jyväskylän seudut.

Lappi on myös vahva vientimaakunta, Tullin tilastojen mukaan 7 % Suomen viennistä syntyy Lapissa, vaikka Lapin väestöosuus on vain hieman yli 3 %.

Toimialojen suhdanteet Lapissa positiivisia

Lapin suhdannekuva vuodelta 2017 oli positiivinen ja liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Toimivien kaivosten tilanne on vakaa, vientivetoinen teräs- ja metsäteollisuus ovat hyvässä kunnossa ja mm. kierto- ja biotalouden uusien investointien liiketoimintapotentiaali on nykytasoon verrattuna moninkertainen. Selkeästi paras kehitys oli kaivostoiminnassa (+ 23,3 %). Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihto kasvoi eniten matkailupalveluissa, teollisuudessa (12,3 %), rakentamisessa (+ 11,1 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (+10,1 %).

Matkailu on yksi maakunnan kasvavista kansainvälisistä kärkialoista. Vuonna 2017 rekisteröityi 2,9 miljoonaa yöpymistä ja kansainvälisten yöpymisten määrä kasvoi kasvoivat 22 %. Nyt vuonna 2018 ennen joulusesonkia ollaan 5 % kasvussa kansainvälisissä yöpymisissä ja toimijat ennakoivat jälleen huipputalvea, esim. Finavian arvion mukaan turistilentojen määrä jouluna Lapin lentoasemilla kasvaa 15 % viime vuoteen verrattuna. Matkailualalla Lappi on edelläkävijämaakunta.

Väestö vähenee hillitysti

Lapin väkiluvun väheneminen on ollut viime vuosina hieman hillitympää kuin aiemmin. Kokonaisnettomuutto on vuosina 2016 ja 2017 hieman supistunut verrattuna vuoteen 2015. Negatiivista luonnollista väestönlisäystä ja muuttoa Suomen sisällä kompensoi nettomaahanmuutto.

Seutukunnittain väestö väheni vuonna 2017 eniten Itä-Lapin ja Tornionlaakson seutukunnissa ja kasvoi Tunturi-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa. Ennakkoväkiluku Lapin maakunnassa lokakuussa 2018 oli 178 524.

 

Työllisyys kasvussa, työttömien määrä laskussa

ELY-keskuksen lokakuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä oli Lapissa 9 000, mikä oli ­14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on vähentynyt kaikissa seutukunnissa vuodentakaisesta.Kaikkiaan Lapissa oli lokakuussa avoinna 4 360 työpaikkaa, etenkin matkailun työvoimatarpeet näkyivät työvoiman kysynnässä

Positiivinen talouskehitys näkyy asuntokuntien käytettävissä olevissa tuloissa

Asuntokuntien mediaanitulo on kasvanut Lapissa vuosien 2014-2017 välillä Lapissa +3%, kun koko maan vastaava luku on +2,5%. Eniten kasvua Tunturi-Lapin seutukunnassa (+5,5%) ja Pohjois-Lapin seutukunnassa (+5,3%).

Katso Lapin Luotsi -sivustolta lisää tilastokuvaajia Lapista. 

Lisätietoja:

Yleisesti Lappi-tilastot
    Mervi Nikander, strategiapäällikkö, p. 050 444 5606, mervi.nikander(at)lapinliitto.fi
    Maiju Hyry, yhteysjohtaja, p. 040 744 460, maiju.hyry@(at)apinliitto.fi

 Kuntatilastot
    Jaana Koskela, kuntatalousasiantuntija, p. 040 630 3003, jaana.koskela(at)lapinliitto.fi
    Laura Enbuska-Mäki, kunta-asiantuntija, p. 040 757 3268, laura.enbuska-maki(at)lapinliitto.fi

 Matkailutilastot
    Satu Luiro, matkailuasiantuntija, p. 0400 124 029, satu.luiro(at)lapinliitto.fi


18.12.2018 11:37
Lataa PDF-muodossa