Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion

Vuosikertomus ja ensi vuoden budjetti olivat pääosassa Lapin liiton valtuustossa Rovaniemellä marraskuun 26. päivä 2018. Lapin liiton hallitus esitti kolmen ja puolen prosentin korotusta kuntaosuuksiin, koska Lapin liiton lakisääteisen toiminnan ja kuntarahoituksen välinen ero on yli 200 000 euroa. Hallituksen esityksestä poikennut kokoomuksen esittämä kahden ja puolen prosentin kasvu kuntien maksuosuuksiin hyväksyttiin valtuustossa selvin äänin. Maakuntajohtajan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa joudutaan karsimaan ja maakunnallisia tilaisuuksia vähentämään, jotta lakisääteiset tehtävät saadaan hoidettua ja pystytään jatkamaan kansainvälistä työtä, valmistautumaan koheesiopolitiikkaan ja valmistautumaan eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan maan hallituksen ohjelmaan .


"Lapin liitossa on tänä vuonna tehty todella tiivistä työtä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on vaikuttanut koko organisaation toimintaan. Myös muilla osa-alueilla Lappi näkyy nyt hyvin. Olemme kärkimaakuntia esimerkiksi maankäytön ja klusterityön osaamisessa. Kansainväliseen työhön on lisätty tehoja ja panostuksia aiotaan jatkaa seuraavinakin vuosina. Tällä varmistetaan se, että Lapin ainutlaatuisen tehokasta aluekehitystyötä pystytään kehittämään myös tulevaisuudessa EU:n budjetin pienentyessä", kertoi maakuntajohtaja Mika Riipi valtuustolle.

Rakennerahastotyön lisäksi Lapissa panostetaan voimakkaasti suoriin kansainvälisiin rahoituskanaviin. Klusterityö ja kytkeytyminen eurooppalaisiin verkostoihin esimerkiksi kestävän kehityksen, biotalouden ja liikenteen teemoissa auttaa lappilaisia toimijoita pääsemään kiinni EU:n suoriin rahoituksiin kuten Horisontti-rahoitukseen ja muihin sektorikohtaisiin rahoituslähteisiin.

Viimeisen julkisen puheenvuoronsa poliitikkona pitänyt sosiaalidemokraattien konkaripoliitikko Antti Liikkanen pitää maakuntaliittoa tärkeänä instrumenttina eurooppalaisen rahoituksen kotiuttamisessa Lappiin. Useampi valtuutettu nosti esiin kysymyksen siitä, osataanko Lapissa hyödyntää hankerahoitusta.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa kemiläinen Sari Ekorre-Nummikari tarttui maakunnan asukaslukuun: miten saisimme Lapissa syntyvyyden kasvuun ja maakuntaan muuttamaan lisää väkeä? Vasemmisto nosti esiin myös digiharppauksen tarpeellisuuden ja koulutusmahdollisuuksien tärkeyden maakunnan elinvoimaan. Kuntien, mutta myös valtion rajat ylittävä yhteistyö kestävän matkailun edistämisessä on elinehto.


Kuntien tiukka talous näkyi äänestyksessä


Lapin liiton hallitus esitti valtuustolle liiton ensi vuoden budjettiin kolmen ja puolen prosentin lisäystä kuntien maksuosuuksiin, jotta rahoitusvajetta saataisiin kurottua umpeen. Kuntarahoituksen lisäksi toimintaa rahoitetaan korkorahoista, jotka on tarkoitus käyttää vuosien 2019 ja 2020 aikana. Sen jälkeen tehtävät siirretään uudelle maakunnalle. Budjettiin ei sisälly henkilöstölisäyksiä tai hanketoiminnan volyymin kasvua. Sisäilmaremontin jälkeinen rahoitusvastikkeen nousu nostaa budjettia yli 10 000 euroa tästä vuodesta ja jopa yli 40 000 euroa vuodesta 2017. 

Maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Markus Lohi muistutti, että euroina kuntarahoituksen nosto tarkoittaisi esimerkiksi Sallan osalta noin 400 euron korotusta ensi vuodelle.

"Lapin maakuntaliitto elää varsin tiukalla budjetilla kun verrataan muihin maakuntiin. Hyödynnämme hyvin hankkeiden tuoman lisäarvon työssämme. Asukaskohtainen hinta maakuntaliiton kuntakohtaisesta budjetista on 14 euroa per lappilainen", taustoitti hallituksen puheenjohtaja Lohi.

Lapin liiton hallituksen esityksestä (3,5 %) poiketen, valtuustossa kokoomuksen Juhani Juuruspolvi esitti 2,5 prosentin kasvua Lapin kuntien maksuosuuksiin. Kokoomuksen esitys voitti äänestyksessä 34 - 10. Valtuuston varapuheenjohtaja Tommi Lepojärvi muistutti, että kunnissa eletään pienenevillä budjeteilla.

Euroina esitetty 3,5 prosentin korotus olisi ollut 92 096 euroa ja 2,5 prosentin korotus on 65 783 euroa, käytännössä kysymys oli siis 26 313 eurosta. Lapin liiton kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on 2 697 087 euroa.


Pelastuslaitosta työllistivät vuonna 2018 erityisesti metsäpalot


Pelastuslaitoksen budjetti hyväksyttiin Lapin liiton valtuustossa esityksen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kolme prosenttia. Lisäyksellä varaudutaan tuleviin palvelutason muutoksiin ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin sään ääri-ilmiöihin.

Tänä vuonna 2018 Lapin pelastuslaitoksen budjetti ylittyi kevään tulvien ja poikkeuksellisen kuuman kesän aiheuttamien metsäpalojen ansiosta. Heinäkuussa 2018 Lapin pelastuslaitoksella oli noin 600 pelastustehtävää, joka oli uusi kuukausiennätys. Myös koko vuoden 2018 pelastustehtävien määrä (yli 4700) ylitti aiemmat ennätykset.Lisätietoja:

Linkki Lapin liiton valtuuston esityslistaan 26.11.2018 

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi p. 0400 692 682
Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200


26.11.2018 16:44
Lataa PDF-muodossa