Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Arctic Smartness -toiminta kaipaa yrittäjiä ja kuntia vahvemmin mukaan seuraaviin askeliin

Tiistaina 6. marraskuuta järjestetty Missä mennään Arctic Smartness yhteistyössä? -tapahtuma keräsi Lapin yliopistolle noin 100 lappilaista klusteritoimijaa verkostoitumaan ja pohtimaan älykkään erikoistumisen yhteistyön seuraavia askelia. Lisäksi tapahtumassa julkistettiin Lapin kansainvälistyvän ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit vuosille 2018-2022.


Arctic Smartness -toiminnan suurimpina hyötyinä koettiin alueellinen yhteistyö ja verkostot sekä niiden tuomat mahdollisuudet kansainvälistymiselle sekä lisärahoitukselle. Yhteistyön ja verkostojen rooli nähdään elintärkeänä Lapille, joka on kansainvälisellä mittapuulla hyvin pieni alue. Lappilaisille toimijoille yhdessä kehittäminen on tärkeää, jotta pienet toimijat voivat yhdistää voimansa.
Yhteistyön sekä toimijoiden välisen tiedonvälityksen avulla lappilaiset toimijat voivat puhua koko maakunnan puolesta kansainvälisillä areenoilla. Kansainvälisestä näkyvyydestä ja yhteistyöstä saadaan tukea lappilaisen tutkimuksen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Lisäksi Arctic Smartness- toiminnan hyötynä nähdään toiminnan kautta saatu lisärahoitus erityisesti EU:n rahoituslähteistä.


Arctic Smartness -yhteistyössä on päästy pitkälle, mutta työtä riittää edelleen. Yhteisenä haasteena klusteritoimijat näkivät kuntien ja yritysten vahvemman mukaan ottamisen. Toiminta tarjoaa vaikuttamisen, edunvalvonnan, yhteistyön ja kasvun mahdollisuuksia. Keskusteluissa nostettiin myös tarve arktisille klustereille toimia "tulkkina" EU:n sekä lappilaisten yritysten ja kuntien välillä, koska rahoituksen hakeminen ja kansainvälinen toiminta vaativat erikoistunutta osaamista.


Tapahtumassa julkistettu Lappi - Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -strategia priorisoi Lapin kansainvälistä kasvua tukevat älykkään erikoistumisen toimenpiteet. Lisäksi strategia toimii tarkennuksena Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmalle. Strategiassa tunnistetaan neljä liiketoiminnan alaa, joihin halutaan panostaa: kiertotalous, kestävä matkailu, luonnonvarojen jalostusasteen lisääminen sekä uudet nousevat alat. Näitä aloja tuetaan vahvistamalla alueen osaamista, innovaatioita ja vetovoimaa sekä alueellisten toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä.


Arctic Smartness -toiminta kokoaa yhteen lappilaiset klusteritoimijat, ja sen tarkoituksena on toteuttaa yhteistyöllä Lapin älykästä erikoistumista. Lue lisää arktisista klustereista ja mukana olevista toimijoista täällä.

Lisätietoa:
arcticsmartness(a)lapinliitto.fi
arcticsmartness.eu


14.11.2018 14:08
Lataa PDF-muodossa