Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi – logistiikan arktinen solmupiste Euroopassa

Hyvä saavutettavuus kytkee Lapin markkinoihin ja kehitykseen
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet osana saavutettavuutta ovat elinkeinoelämän, väestön ja palveluiden suotuisan kehittymisen elinehto. Hyvä saavutettavuus on yksi Lappi-sopimuksen - Lapin maakuntaohjelman - neljästä strategisesta valinnasta. Lappi keskellä maailmaa -ajattelun edistämiseksi on keskeistä kytkeytyä erilaisiin kehittyviin globaaleihin liikenne- ja logistisiin järjestelmiin. Arktisen alueen potentiaali nähdään hyvin kiinnostavana, ja se edellyttää toteutuakseen nykyistä parempaa saavutettavuutta. Lappi - logistiikan arktinen solmupiste Euroopassa raportin löydät tästä linkistä .

Lapin saavutettavuuden kattohanke tiivistää eri näkökulmista järjestelmätason kehittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia. Tulevaisuuteen katsoen, kokonaisuuksia tarkastellen ja mahdollisuuksiin tarttuen Suomi ja Lappi voivat kytkeytyä kehitykseen.

EU:ssa TEN-T-liikenneverkko ja siihen investoiminen nähdään investointina kasvuun ja elinkeinorakenteen kehittymiseen. Se voidaan nähdä kehityksen katalyyttina ja elinkeinorakenteen kehityksen selkärankana. Halutaanko jatkaa nykyisellä tiellä, jossa reagoidaan tarpeisiin niiden ilmaantuessa, vai halutaanko tehdä selkeä tasonnosto? Meillä pitää olla yhteinen tahtotila ja viesti, jota edistetään. Tämä edellyttää, että infrastruktuuritarpeet paketoidaan isoksi järjestelmätason kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää Lapin saavutettavuuden kattohankkeesta ja sen tuloksista http://www.lappi.fi/lapinliitto/saavutettavuuden-kattohanke

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jarkko Rantala (tavoitettavissa viikolla 39)
puh. 040 637 4866
jarkko.rantala[at)lapinliitto.fi

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström
puh. 0400 240 504
riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi


26.09.2018 15:38
Lataa PDF-muodossa