Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoiskalotin perinnekäsityöyrittäjät kovan paineen alla

Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja, Finnmarkin maakuntahallinnon Remi Strand on hämmästyneenä todennut, että Norjan veroviranomaiset eivät ymmärrä tai kunnioita pohjoisen, rajat ylittävän vapaan markkinakaupan pitkiä perinteitä vaan pikemminkin pyrkivät lopettamaan ne kokonaan.

Remi Strand - Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja 

Pohjoiskalotin ihmisillä on aina ollut tapana osallistua naapurimaiden festivaaleille, messuille ja muihin kulttuuritapahtumiin, joissa eri maiden käsityöyrittäjät ovat myyneet tuotteitaan. Yhteiselolla on tuhatvuotiset perinteet. Se on ollut erityisen tärkeää saamelaisille käsityöyrittäjille, joille koko Pohjoiskalotti on kotimarkkina-aluetta.

Aikaisemmin yrittäjät maksoivat Norjan tullille arvonlisäverotalletuksen myytäväksi viemistään tuotteista. Siitä osasta tuotteita, joita ei saatu myytyä ja jotka palautuivat kotimaahan, yrittäjä pystyi anomaan takaisin niistä tehdyn talletuksen osan. Palautuksen saaminen saattoi viipyä jopa 9 kuukautta, mikä aiheutti likviditeettihaasteita yrittäjälle. Tästä syystä järjestelmää pidettiin myös rajaesteenä.

Nyt Norjan verohallinto on ottanut hoitaakseen arvonlisäveron perinnän maahantuonnin yhteydessä. Pienyrittäjille on ollut järkytys huomata, että asiassa on edetty ojasta allikkoon. Verohallinto ei palauta arvonlisäverotalletusta lainkaan. Näin toimitaan siitäkin huolimatta, ettei lakia ole muutettu mitenkään.

Remi Strandin mielestä säädösten tulkinnassa on liian suuria eroja. Se johtaa erilaisiin ratkaisuihin ja synnyttää epävarmuutta. Samalla se osoittaa selvästi, miten huonosti pohjoisten raja-alueiden olosuhteita, käytäntöjä ja perinteitä ymmärretään.

Asiasta keskusteltiin Tromssassa Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa 24.- 25. elokuuta 2018.  Tilaisuuteen osallistunut Norjan kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Anne Karin Olli lupasi perehtyä ongelmaan tarkemmin.

Lisätietoja:
Pohjoiskalotin rajaneuvonta, Riitta Leinonen
p. +47 982 89 089
riitta.leinonen@storfjord.kommune.no


27.08.2018 09:42
Lataa PDF-muodossa