Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin matkailun kehittäminen tulevaan hallitusohjelmaan

Lapin kansanedustajat 2018
Lapin kansanedustajat esittävät tulevaan hallitusohjelmaan kärjeksi Lapin matkailun ja brändin edistämistä ja sen hyödyntämistä. Lapin matkailu on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Lapin matkailun kehittyminen ja siihen panostaminen heijastuu myös monelle muulle toimialalle alueella ja lisää koko Suomen vetovoimaisuutta. Lappi on veturi koko Suomen matkailulle. Lapin matkailun talousvaikutusten arvioidaan olevan noin miljardi euroa.

 

Matkailun kärkihankkeeseen tulee kytkeä liikenneyhteydet ja matkaketjut sekä alueellisten luonnontuotteiden ja raaka-aineiden hyödyntäminen. Nämä teemat nousivat esille Lapin kansanedustajien perinteisellä seutukuntamatkalla yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Tänä vuonna matka suuntautui eteläiseen Lappiin, Posiolle, Ranualle, Simoon ja Tervolaan. Matkalle osallistuivat Katri Kulmuni, Markus Lohi, Eeva-Maria Maijala, Markus Mustajärvi, Johanna Ojala-Niemelä ja Paavo Väyrynen.

 

Liikenneyhteyksien kehittäminen Lapissa palvelee niin matkailun kuin muun elinkeinoelämän, kuten metsä- ja kaivosteollisuus, tarpeita. Matkaketjut ja hyvät liikenneyhteydet ovat välttämättömiä matkailun edelleen kehittymiselle. Myös Suomen lentoliikennestrategia tulee päivittää vastaamaan Lapin matkailun tarpeita.

 

Lappilaisten luonnontuotteiden jatkojalostaminen tukisi matkailun tarpeita tarjota lähiruokaa. Lappilaiset luonnontuotteet ovat elämys. Kalastusmatkailu on yksi osa tätä kokonaisuutta sekä matkailun ympärivuotisuuden kehittämistä.

 

Lapin kansanedustajien puheenjohtajaksi valittiin Markus Mustajärvi

 

Lapin kansanedustajien puheenjohtajana toimii kevään vaaleihin saakka Markus Mustajärvi. Puheenjohtaja valitaan rotaatioperiaatteella ja tehtäviin kuuluu muun muassa koordinoida kansanedustajien yhteisiä tapaamisia.

 

Lisätiedot:

Lapin kansanedustajien puheenjohtaja

Markus Mustajärvi

puh. 050 511 3133

Strategiapäällikkö

Mervi Nikander

Lapin liitto

puh. 050 444 5606


18.08.2018 15:03
Lataa PDF-muodossa