Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapille tarjoutuu etulyöntiasema vaikuttaa EU-rahoitukseen!

Euroopan komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) Alueiden elinkeinot murroksessa -pilottiin (Regions in Industrial transition).


Itä- ja Pohjois-Suomessa pilotti toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottina, joka tarjoaa Lapin elinkeinojen kehittymisen kannalta erinomaisen tilaisuuden pitkän aikavälin vaikuttamiseen mm. koko EU:n rahoituskehystä koskeviin linjauksiin vuoden 2020 jälkeiselle 7-vuotiskaudelle.


Pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä.
- Itä- ja Pohjois-Suomen alueen valikoituminen yhdeksi kahdestatoista Euroopan komission pilottialueesta on todella hieno asia alueelle. Sen lisäksi että pilotissa on mahdollisuus kehittää aluettamme ylimääräisellä EU-rahoituksella, teemme myös läheistä yhteistyötä Euroopan komission virkamiesten kanssa, jotka muotoilevat vuoden 2020 jälkeisen ajan EU-rahoitusta ja elinkeinopolitiikkaa, kertoo Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto.


Itä- ja Pohjois-Suomi pääsi pilottiin mukaan kilpaillun hakuprosessin kautta. Mukana on Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi yhdeksän muuta eurooppalaista aluetta ja kaksi maata. Pilotti on kaksivaiheinen prosessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan yhteinen IP-alueen Älykkään erikoistumisen strategia vuoden 2018 aikana. Toisessa vaiheessa on mahdollisuus saada Euroopan komissiolta erillisrahoitus strategian testaukseen ja pilotointiin vuosien 2019-2020 aikana.


- ELMO -pilotti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden erilaisille yhteisöille olla mukana synnyttämässä Itä- ja Pohjois-Suomeen tulevaisuuden elinkeinoja, työpaikkoja ja taloudellista kasvua älykkäästi ja kestävästi, toteaa ELMO -pilotin projektipäällikkö Kristiina Jokelainen.


Pilotin aikana on tavoitteena tiivistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon välistä yhteistyötä, joka hyödyttää erityisesti IP-alueen elinkeinoelämää. Kiteytetysti voidaankin sanoa, että ELMO-pilotti tarjoaa loistavan etulyöntiaseman selvitä paremmin tulevaisuuden haasteista.


ELMO-pilotin avulla on suora mahdollisuus lisätä maakuntien tunnettavuutta ja tuoda esille koko alueen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia EU:n suuntaan. Samalla luodaan yhteistä itä- ja pohjoissuomalaista imagoa.


-Itä- ja Pohjois-Suomi näyttäytyy Brysselissä aktiivisena, tulevaisuutensa omiin käsiinsä ottavana esimerkkinä koko Euroopalle, lisää Aalto.

-Kun maakunnat erikoistuvat luontaisesti omiin vahvoihin aloihinsa, hyödyttää se koko Itä- ja Pohjois-Suomea. Tiivistetysti voidaan sanoa: Olemalla rohkeasti erilaisia olemme iskukykyisempiä yhdessä! korostaa Jokelainen.


Vuoden 2018 aikana ELMO-pilotissa valmistellaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia. Tässä vaiheessa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisesti tunnistettuja, luonnonvaroihin ja olosuhteisiin pohjautuvista mahdollisuuksista ja osaamisesta esiin nousseita nostoja ovat puuteollisuus ja puurakentaminen, vesiosaaminen ja sininen biotalous, elintarviketalous, biotalous ja metsäbiotalous, energia, yrittäjyys ja riskirahoitus, kiertotalous ja teollisuuden sivuvirrat, teknologiateollisuus ja kaivannaisala. Yhteistyöstä hankkeiden eteenpäinviemisessä on Lapissa jo ennestään kannustavia esimerkkejä:


- Vuonna 2014 Lappi valittiin Euroopan komission klusterimallialueeksi painopisteenä arktisten luonnonvarojen kestävä jalostus, jossa kärkenä oli teollinen kiertotalous. Tuolloin Lapin liitto oli antanut Digipolikselle vahvan mandaatin ajaa yhteisiä etuja, ja valinta johti moniin erinomaisiin asioihin. Esimerkiksi Sitra kiinnostui osaamisestamme ja mahdollisti Kiertotalouskeskuksen perustamisen Kemiin. Lisäksi EU:n johtavat virkamiehet kiinnostuivat alueestamme ja käyvät tutustumassa toimintaamme. Kaikesta tästä on ollut alueemme kehitykselle erittäin suuri hyöty. On siis tärkeää, että asioihin lähdetään vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä ja vaikuttamiselle on oikeat kanavat, kertoo Digipoliksen ohjelmapäällikkö Kari Poikela.


Lisätietoja:
Jokelainen Kristiina
Projektipäällikkö, Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti
puh. 040 501 9856
email: kristiina.jokelainen(at)lapinliitto.fi


Kaarina Mäcklin
Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Lapin ELMO-projekti
puh. 040 168 0137
email: kaarina.macklin(at)lapinliitto.fi


28.08.2018 08:14
Lataa PDF-muodossa